Quảng Nam: Tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP cho cán bộ ngành y tế năm 2019

  • TIN MỚI
  • 16:37 21/10/2019

SK&MT - Sáng 8/10/2019, tại thành phố Tam Kỳ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam tổ chức tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm của ngành y tế năm 2019.

Quảng Nam: Tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP cho cán bộ ngành y tế năm 2019

Đại biểu dự lớp tập huấn được nghe các báo cáo viên phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng  thời, tại buổi tập huấn, Lãnh đạo Chi cục còn trình bày dự thảo Kế hoạch Hướng dẫn thực hiện chỉ đạo tuyến công tác an toàn thực phẩm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn Bảng chấm điểm kết quả hoạt động của Dự án An toàn thực phẩm và hoạt động truyền thông về An toàn thực phẩm cuối năm 2019; trao đổi một số vấn đề có liên quan trong công tác quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương.

Đây là dịp để cán bộ y tế tuyến huyện sẽ nắm vững nội dung trong  các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm để áp dụng trực tiếp trong công tác quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, góp phần nâng cao công tác quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương.

PV

Gửi bình luận của bạn