Xuất cấp hóa chất khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh

  • TIN MỚI
  • 17:06 24/10/2020

(SK&MT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1650/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế và các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 6,7 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế và các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh để cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch bệnh.

Cụ thể, tỉnh Quảng Trị 1 triệu viên; tỉnh Quảng Ngãi 0,2 triệu viên; tỉnh Quảng Nam 1 triệu viên, tỉnh Hà Tĩnh 1,5 triệu viên và Bộ Y tế 3 triệu viên.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Bộ Y tế tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất khử khuẩn nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

THẾ QUỲNH

Gửi bình luận của bạn