Chỉ có 60% nước thải bệnh viện xả ra môi trường đạt chuẩn

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 31/03/2017

SK&MT - Trong số 13.000 cơ sở y tế của cả nước hiện mới có khoảng 60% cơ sở có hệ thống xử lý nước thải y tế đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn, 40% còn lại vẫn chưa đạt.


 
Có khoảng 60% bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn.
 
Sáng nay, ngày 30/3, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế trong các bệnh viện công lập.
 
Theo dự thảo Quyết định này, các bệnh viện công lập trên cả nước sẽ được phép thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế, bảo đảm yêu cầu nước thải đầu ra sau xử lý phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Kinh phí chi trả thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế được tính vào giá dịch vụ khám chữa bệnh.
 
Tại hội thảo, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế , Bộ Y tế bà Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, trong số 13.000 cơ sở y tế của cả nước hiện mới có khoảng 60% cơ sở có hệ thống xử lý nước thải y tế đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn, 40% còn lại vẫn chưa đạt. Đáng chú ý là cả bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh đều chưa đạt mục tiêu đề ra.
 
Theo bà Hương, kinh phí đầu tư xử lý nước thải y tế của các bệnh viện hiện nay chủ yếu từ ngân sách nhà nước, quy mô đầu tư dưới 20 tỷ đồng. Ngoài tình trạng đa số bệnh viện thiếu kinh phí để đầu tư (400 bệnh viện có nhu cầu đầu tư) thì tồn tại nữa là nhiều bệnh viện đã được đầu tư nhưng thiếu năng lực quản lý vận hành (không có cán bộ chuyên môn, nhân viên phụ trách không ổn định, nhiều hệ thống hỏng học không được bảo hành bảo trì kịp thời)... dẫn đến chất lượng xử lý nước thải y tế chưa cao.
 
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, khó khăn hiện nay là đầu tư kinh phí cho công tác xử lý nước thải y tế rất lớn nhưng nguồn lực đầu tư chưa được như mong muốn, còn khiêm tốn. Đặc biệt ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo một số bệnh viện chưa cao, còn coi xử lý nước thải y tế là việc phụ và chưa quan tâm đúng mức.
 
Ngoài ra, chưa huy động được các nguồn lực xã hội cùng tham gia vào công tác này. Thực tế hiện rất ít bệnh viện huy động được nguồn lực, thuê dịch vụ tham gia xử lý chất thải lỏng y tế.
 
Tại hội thảo, Bộ y tế đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020 là 100% cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế đạt yêu cầu về môi trường. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho rằng cần cơ chế đặc thù về thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế bởi thực hiện theo nghị định 15 hiện nay thì đa số cơ sở y tế không thể thực hiện được.
 
Trước thực trạng trên, Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ xin ban hành cơ chế chính sách đặc thù về xử lý chất thải y tế và xây dựng nội dung dự thảo Quyết đinh, dự thảo Tờ trình Quyết định về vấn đề này. Được biết, qua xin ý kiến dự thảo Quyết định này, 100% bệnh viện đồng ý, còn xin ý kiến 9 bộ ngành cũng đa số ủng hộ nhưng đề nghị cần làm rõ hơn sự cần thiết phải có quyết định.
 
Đây là vấn đề hết sức cấp bách, vì thế mà Bộ y tế đã bàn bạc vấn đề trong hội thảo “góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế trong các bệnh viện công lập”, để khẩn trương điều phối thực hiện kế hoạch trong thời gian sắp tại các bệnh viện tránh tình trạng nước thải tại bệnh viện xả ra môi trường không đạt chuẩn, chưa qua xử lý.
 
T.T (t/h)
Gửi bình luận của bạn