Bão số 3 suy yếu, cảnh báo lũ quét

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 03/08/2019

SK&MT - Sau khi đ b vào Qung Ninh, bão s 3 (Wipha) suy yếu thành áp thp nhit đi và tiếp tc gây mưa ln cho các tnh Bc B.

Cnh báo lũ quét, st l đt

Theo thông tin t Trung tâm D báo khí tượng thu văn quc gia thì ti và đêm qua (2/8), bão s 3 đã đi vào khu vc phía Bc tnh Qung Ninh và suy yếu thành áp thp nhit đi. Hi 4 gi ngày 3/8, v trí tâm áp thp nhit đi vào khong 21,2 đ Vĩ Bc; 106,9 đ Kinh Đông, trên khu vc các tnh Qung Ninh-Hi Phòng. Sc gió mnh nht vùng gn tâm áp thp nhit đi mnh cp 6-7 (40-50km/gi), git cp 8.

Ti trm Móng Cái (Qung Ninh) đã đo được gió mnh 17m/s (cp 7), gió git mnh 23 m/s (cp 9), ven bin Qung Ninh-Hi Phòng đã có gió git cp 6-8. Bc b và Bc Trung b có mưa va đến mưa to, mt s nơi mưa rt to như: Móng Cái 209mm, Qung Hà (Qung Ninh) 143mm, Mu Sơn (Lng Sơn) 165mm,…

Bão số 3 suy yếu, cảnh báo lũ quét

D báo trong 12 gi ti, áp thp nhit đi di chuyn theo hướng Tây Tây Nam, mi gi đi được khong 10km và suy yếu dn thành mt vùng áp thp trên khu vc Nam đng bng Bc b.

Trong ngày hôm nay, vnh Bc b có gió mnh cp 6-7, git cp 8. Sóng bin cao t 2-3m, bin đng mnh.

Khu vc trên đt lin ven bin các tnh Qung Ninh, Hi Phòng có gió mnh cp 6, git cp 7-8. Các tnh ven bin t Thái Bình đến Thanh Hóa có gió git cp 6-7.

D báo t nay đến ngày 4/8, Bc b và các tnh Bc Trung b có mưa to đến rt to (tng lượng mưa ph biến 100-300mm/đt, riêng khu vc Đông Bc, đng bng Bc b và Thanh Hóa 200-400mm/đt). Riêng khu vc Hà Ni ngày và đêm nay (3/8) có mưa to đến rt to (tng lượng mưa ph biến 100-200mm/đt). Cp đ ri ro thiên tai: cp 3.

Hin nay, trên khu vc tnh Thanh Hóa đã có mưa va, mưa to, có nơi mưa rt to. Lượng mưa trong 03 gi va qua (t 09h-11h/03) ti mt s nơi như sau: Mường Lát (huyn Mường Lát) 58mm, Cm Thy (huyn Cm Thy) 25mm.

Cnh báo, trong khong t 1-3 gi ti, trên khu vc tnh Thanh Hóa tiếp tc có mưa va, mưa to, có nơi mưa rt to và ri rác có dông, lượng mưa ph biến t 40-70mm, có nơi trên 90mm.

Lũ quét, st l đt và ngp úng cc b có nguy cơ xy ra ti mt s nơi thuc tnh Thanh Hóa, đc bit ti các huyn: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Như Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Thch Thành, Thường Xuân, Ngc Lc.

Mt s thit hi ban đu

Ti Thanh Hóa ghi nhn có mt người chết do st l đt ti bn Sài Khao, xã Mường Lý, huyn Mường Lát. Mưa ln đã xy ra ti huyn Mường Lát gây st l làm ách tc cc b ti mt s đim trên các tuyến đường Quc lc 15C, 16A t huyn Quan Hóa đi xã Tén Tn (huyn Mường Lát); t xã Trung Lý (huyn Mường Lát) đi Trung Sơn (huyn Quan Hóa). Bên cnh đó, ti huyn Quan Hóa, theo báo cáo, đã có 18 nhà bán kiên c b thit hi dưới 30%; 5,3 ha lung b thit hi trên 70%, mt đim trường b thit hi. Ti huyn Quan Sơn có 16 nhà bán kiên c b thit hi mt phn...

Ti Hà Ni, cây xanh trên nhiu tuyến đường cũng b gãy đ, gây ùn tc giao thông như tuyến Nguyn Thái Hc giao Hoàng Diu, đường Lê Thanh Ngh, đường Khut Duy Tiến, đường Tô Hiu, đường Nguyn Chí Thanh, đường Vũ Tông Phan, Lê Trng Tn...

Trong sáng 3/8, nhiu đim Hà Ni đã có lượng mưa rt ln và đang tiếp tc mưa như Gia Thy (Long Biên) 71,4mm; Hai Bà Trưng 65,5mm; Hoàng Mai 69,6mm; Hoàn Kiếm 58,9mm. Do mưa ln kèm gió git, nhiu tuyến ph ni thành b ngp nng.

Bão số 3 suy yếu, cảnh báo lũ quétTi tnh Đin Biên, t chiu và ti qua, khu vc TP Đin Biên Ph có mưa rt to khiến nhiu tuyến ph ngp sâu trong nước. Đi l Võ Nguyên Giáp t ngã ba Đường Mi đến ch Trung tâm 1 ngp sâu hơn 0,5 m. Đon ch Trung tâm 3, khu vc sân vn đng tnh ngp t 0,5 đến 0,6 m...

Ti huyn Mc Châu, tnh Sơn La đã xy ra mưa to trên din rng, lượng mưa ln liên tc làm gp úng cc b ti mt s tuyến đường và khu sn xut ca nhân dân, nht là ti th trn Nông Trường Mc Châu. Mưa lũ đã gây ngp tuyến đường khu vc Khách sn Mường Thanh, ngã 3 Quc l 43 r đi xã Tân Lp và khu vc ngã tư Trường Giang, tiu khu Bó Bun... Ti nhng đim ngp úng, ngp sâu, chính quyn đa phương đã căng rào chn và cm bin báo cm các phương tin qua li. Các lc lượng chc năng cũng ct c người túc trc thường xuyên ti các khu vc úng ngp đ cnh báo nguy him cho người dân và các phương tin.

Còn t
i ngã ba đường mi thuc tiu khu 3, th trn Mc Châu, nước ln tràn qua mt Quc l 6. Lc lượng Cnh sát giao thông, Công an huyn Mc Châu đã túc trc phân lung giao thông, hướng dn cho người dân và phương tin qua li an toàn.

PV

Gửi bình luận của bạn