Hà Nội thực hiện chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa

  • TIN TỨC 24H
  • 10:05 13/11/2020

(SK&MT) - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 9812/VP-ĐT về thực hiện chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa trên địa bàn thành phố.

Trước đó, UBND thành phố nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về việc thực hiện chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa trên địa bàn thành phố. Trong đó cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện Chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa trên địa bàn thành phố. Chương trình này tại một số trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục được triển khai, mở rộng trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã ở hơn 1.600 trường mầm non và trường tiểu học của thành phố (trong đó, duy trì 803 trường đã thực hiện trong năm học 2019-2020 và mở rộng thêm 800 trường trong năm học 2020-2021). Từng bước mở rộng chương trình tại các khu dân cư và các công ty, khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố nơi có lượng tiêu thụ vỏ hộp sữa lớn của các công nhân.

Hà Nội thực hiện chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa

Ảnh minh họa.

Về tiến độ thực hiện, từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021: Mở rộng trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã tại hơn 1600 trường mầm non và trường tiểu học; đồng thời huy động sự tham gia của các khu, cụm công nghiệp. Tháng 7-2021 và các năm tiếp theo sẽ duy trì thực hiện tại các đơn vị đã tham gia và mở rộng mô hình cộng đồng.

Để giảm thiểu lượng rác thải phát sinh ra môi trường và triển khai Chương trình đạt hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND thành phố chấp thuận: Chấp thuận nội dung triển khai chương trình trên; đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và trường học trên địa bàn thành phố và đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai mở rộng chương trình.

Bên cạnh đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường để mở rộng chương trình toàn bộ các trường học trên địa bàn thành phố. Sở Giao thông vận tải và Công an thành phố xem xét, hỗ trợ cấp phép hoạt động cho Công ty cổ phần Lagom Việt Nam bảo đảm việc vận chuyển vỏ hộp sữa được liên tục, xuyên suốt trong quá trình triển khai chương trình nhằm tránh ùn đọng vỏ hộp sữa tại các trường gây mất vệ sinh môi trường.

Đồng thời, giao UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đăng ký tham gia và mở rộng chương trình tới cộng đồng dân cư tại địa phương; hỗ trợ, bố trí các khu lưu trữ tạm thời trước khi được vận chuyển đi tái chế bởi các đơn vị thu gom và xử lý (nếu có)...

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố giới thiệu và kêu gọi các cơ sở, nhà máy sản xuất đăng ký tham gia chương trình. Các cơ quan thông tấn báo chí trực thuộc thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đưa tin và tuyên truyền cho chương trình.

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản trên; đồng thời giao Sở chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định; yêu cầu các công ty thực hiện chương trình phải có năng lực, pháp lý về lĩnh vực môi trường, được cấp thẩm quyền cấp phép xử lý, tái chế chất thải theo quy định.

Trong văn bản này, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình lập kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình bảo đảm các yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường. Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố hướng dẫn, tạo điều kiện để các công ty đăng ký tham gia chương trình thu gom phân loại và tái chế vỏ hộp sữa thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

DIỆU ANH

Gửi bình luận của bạn