Quy định về thời gian, các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn Hà Nội

  • TIN TỨC 24H
  • 11:36 14/04/2021

(SK&MT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1676/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Quy định thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng trong năm, các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Quy định về thời gian, các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn Hà Nội

Ảnh minh họa.

Theo đó, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng trong năm trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định với tổng số 08 tháng trong năm, bao gồm các tháng: 01, 02, 3, 4, 5, 10, 11, 12 (bắt đầu từ 01-10 năm trước đến hết 31-5 năm sau).

Toàn Thành phố có 06 huyện, 01 thị xã và 43 xã, thị trấn có quy định về các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng gồm: Huyện Sóc Sơn (10 xã, 01 thị trấn): Hiền Ninh, Quang Tiến, Tiên Dược, Hồng Kỳ, Bắc Sơn, Phù Linh, Minh Phú, Minh Trí, Nam Sơn, Sóc Sơn; Huyện Ba Vì (10 xã): Ba Trại, Thuần Mỹ, Minh Quang, Khánh Thượng, Sơn Đà, Cẩm Lĩnh, Tản Lĩnh, Ba Vì, Yên Bài, Vân Hòa; Huyện Mỹ Đức (09 xã): Hùng Tiến, Thượng Lâm, Hợp Thanh, An Tiến, Hồng Sơn, Hợp Tiến, An Phú, Tuy Lai, Hương Sơn; Huyện Thạch Thất (04 xã): Thạch Hòa, Yên Bình, Tiến Xuân, Yên Trung; Huyện Quốc Oai (03 xã): Phú Mãn, Hòa Thạch, Đông Xuân; Huyện Chương Mỹ (02 xã): Nam Phương Tiến, Thủy Xuân Tiên; Thị xã Sơn Tây (05 xã): Kim Sơn, Đường Lâm, Cổ Đông, Sơn Đông, Xuân Sơn.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã có rừng hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định. Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định trong công tác quản lý bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) phù hợp với thực tế. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để đề xuất UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung Quyết định.

Cùng với đó, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm: Hàng năm, xây dựng Kế hoạch triển khai trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt; Kiện toàn tổ chức lực lượng, phương tiện để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức sơ kết, tổng kết quá trình triển khai thực hiện Quyết định. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan của UBND các huyện, thị xã hướng dẫn UBND các xã có rừng, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân triển khai thực hiện Quyết định về công tác chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ rừng và PCCCR. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Công an Thành phố, UBND cấp huyện và các đơn vị chức năng xây dựng các chương trình, nội dung tuyên truyền về công tác PCCC rừng; tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho các lực lượng bảo vệ rừng và PCCC rừng; kiểm tra, hướng dẫn chủ rừng, UBND cấp xã có rừng xây dựng, tổ chức diễn tập phương án PCCC rừng; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các điều kiện an toàn về PCCC.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9-4-2021 và thay thế Quyết định số 6080/QĐ-UBND ngày 25-12-2012 của UBND thành phố Hà Nội.

HOÀI PHƯƠNG

Gửi bình luận của bạn