Tổ chức trọng thể Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 26/09/2018

Theo Thông cáo Đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Tổ chức trọng thể Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. (Ảnh: TRỌNG HẢI)

Hôm nay (26-9), Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang, bắt đầu từ 7 giờ, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất TP Hồ Chí Minh và tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cũng tổ chức Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang.

QĐND

Gửi bình luận của bạn