25 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 31/08/2019

Ông Nguyn Trng Thái, Chánh văn phòng y ban An toàn giao thông Quc gia cho biết, theo báo cáo ca Văn phòng B Công an, ngày 31/8 - ngày đu tiên ca k ngh l Quc khánh 2/9, toàn quc xy ra 29 v tai nn giao thông đường b, làm 25 người chết, 16 người b thương. Đường st và đường thy ni đa không xy ra tai nn.

“So sánh s liu tai nn giao thông vi ngày đu tiên ngh l 2/9/2018 cho thy, s v gim t 31 v xung 29 v, tương đương gim 6,4%. S người chết tăng t 19 người lên 25 người, tương đương tăng 31,5%. S người b thương tăng t 12 người lên 16 người, mc tăng, tương đương tăng 33,3%,” ông Thái cho biết.

25 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh

Đc bit, trong ngày 31/8, ti tnh Tin Giang đã xy ra mt v tai nn giao thông rt nghiêm trng gia xe ôtô con và môtô làm chết 2 người ti huyn Cái Bè.

V công tác tun tra, kim soát x lý vi phm, theo báo cáo ca y ban An toàn giao thông Quc gia, lc lượng Cnh sát giao thông đường b đã kim tra, x lý 4.717 trường hp vi phm; pht tin 4,3 t đng; tm gi 29 ôtô, 532 xe môtô; tước 585 giy phép lái xe các loi.

Liên quan đến thông tin phn ánh qua s đin thoi đường dây nóng, ông Thái cho biết, ngày 31/8, đường dây nóng ca y ban An toàn giao thông Quc gia nhn được khong 35 cuc gi và tin nhn phn ánh v tình hình trt t, an toàn giao thông, ch yếu phn ánh tình trng ùn tc trên mt s tuyến đường ti thành ph Hà Ni, H Chí Minh và trên mt s tuyến Quc l, bt cp v h tng, xe “nhi nhét” hành khách chy trong điu kin mưa bão nguy him, tăng giá vé.

“Sau khi nhn được phn ánh trên đường dây nóng, y ban An toàn giao thông Quc gia đã phi hp cùng các cơ quan chc năng tiến hành xác minh và x lý các thông tin được phn ánh,” ông Thái khng đnh.

Theo TTXVN

Gửi bình luận của bạn