ATNĐ tiến vào biển Đông có thể mạnh lên thành bão ngày 1/9

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 31/08/2019

SK&MT - D báo ngày 1/9, áp thp nhit đi s tiến vào Bin Đông và có th mnh lên thành bão. Sc gió mnh nht vùng gn tâm áp thp nhit đi mnh cp 7, git cp 9. 

Theo thông tin từ Trung tâm d báo khí tượng thy văn Trung ương cho biết, Hi 19 gi ngày 31/8, v trí tâm áp thp nhit đi vào khong 19,0 đ Vĩ Bc; 120,5 đ Kinh Đông, ngay trên phía Bc đo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sc gió mnh nht vùng gn tâm áp thp nhit đi mnh cp 6 (40-50km/gi), git cp 8.  

ATNĐ tiến vào biển Đông có thể mạnh lên thành bão ngày 1/9

D báo trong 24 gi ti, áp thp nhit đi di chuyn ch yếu theo hướng Tây, mi gi đi được 20-25km, khong đêm nay s đi vào Bin Đông sau đó có kh năng mnh thêm. Đến 19 gi ngày 01/9, v trí tâm áp thp nhit đi khong 19,2 đ Vĩ Bc; 116,0 đ Kinh Đông, cách qun đo Hoàng Sa khong 520km v phía Đông Bc. Sc gió mnh nht vùng gn tâm áp thp nhit đi mnh cp 7 (50-60km/gi), git cp 9. 

Vùng nguy him do áp thp nhit đi trên Bin Đông trong 24 gi ti (gió mnh cp 6, git cp 8): Phía Đông kinh tuyến 114,0 đ Kinh Đông; phía Bc vĩ tuyến 17,0 đ Vĩ Bc. Cp đ ri ro thiên tai: cp 3.

Trong 24 đến 48 gi tiếp theo, áp thp nhit đi di chuyn theo hướng Tây, mi gi đi được khong 20km và có kh năng mnh lên thành bão. Đến 19 gi ngày 02/9, v trí tâm bão khong 18,8 đ Vĩ Bc; 111,4 đ Kinh Đông, cách đo Hi Nam (Trung Quc) khong 100km v phía Đông. Sc gió mnh nht vùng gn tâm bão mnh cp 8 (60-75km/gi), git cp 10.

Vùng nguy him do bão trên Bin Đông trong 24 đến 48 gi ti (gió mnh cp 6, git cp 8): Phía Đông kinh tuyến 109,5 đ Kinh Đông; phía Bc vĩ tuyến 17,0 đ Vĩ Bc. Cp đ ri ro thiên tai: cp 3.

PV

 

Gửi bình luận của bạn