Cầu truyền hình về 50 năm thực hiện Di chúc của Bác

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 02/09/2019

Ti 1/9, Th tướng Nguyn Xuân Phúc, Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngân, Thường trc Ban Bí thư Trn Quc Vượng cùng các đng chí lãnh đo Đng, Nhà nước d chương trình cu truyn hình trc tiếp v hành trình 50 năm thc hin Di chúc ca Ch tch H Chí Minh.

Chương trình cu truyn hình trc tiếp "Bài ca kết đoàn" do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài truyn hình Vit Nam phi hp t chc thc hin ti 4 đim cu: Lăng Ch tch H Chí Minh (Hà Ni), Bến Nhà Rng (Thành ph H Chí Minh), trường Quc hc Huế (Tha Thiên - Huế) và Khu di tích Kim Liên (Ngh An), nhng đa danh gn bó vi cuc đi và s nghip ca Ch tch H Chí Minh.

Cầu truyền hình về 50 năm thực hiện Di chúc của Bác

Th tướng Nguyn Xuân Phúc d chương trình cu truyn hình trc tiếp “Bài ca kết đoàn” ti Tha Thiên - Huế. nh: TTXVN.

 

Tham d chương trình ti đim cu Tha Thiên – Huế có các đng chí: y viên B Chính tr, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc; y viên B Chính tr, Bí thư Trung ương Đng, Trưởng Ban T chc Trung ương Phm Minh Chính; y viên B Chính tr, B trưởng B Quc phòng Ngô Xuân Lch; Bí thư Trung ương Đng, Ch tch y ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam Trn Thanh Mn; y viên Trung ương Đng, Phó Th tướng Chính ph Vũ Đc Đam.

Tham d chương trình ti đim cu Thành ph H Chí Minh có các đng chí: y viên B Chính tr, Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngân; y viên B Chính tr, Phó Th tướng Chính ph Vương Đình Hu, y viên B Chính tr, Bí thư Trung ương Đng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyn Văn Bình; y viên B Chính tr, Bí thư Thành y Thành ph H Chí Minh Nguyn Thin Nhân; Bí thư Trung ương Đng, Giám đc Hc vin Chính tr Quc gia H Chí Minh Nguyn Xuân Thng; y viên Trung ương Đng, Phó Ch tch nước Đng Th Ngc Thnh.

Tham d chương trình ti đim cu Hà Ni có các đng chí: y viên B Chính tr, Thường trc Ban Bí thư Trn Quc Vượng; y viên B Chính tr,  Phó Ch tch Quc hi Tòng Th Phóng; y viên B Chính tr, Bí thư Trung ương Đng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; y viên B Chính tr, Bí thư Trung ương Đng, Trưởng Ban Dân vn Trung ương Trương Th Mai; y viên B Chính tr, Bí thư Thành y Hà Ni Hoàng Trung Hi; Bí thư Trung ương Đng, Ch nhim y ban Kim tra Trung ương Trn Cm Tú; Bí thư Trung ương Đng, Ch nhim Tng cc Chính tr, Đi tướng Lương Cường.

Tham d chương trình ti đim cu Ngh An có các đng chí: y viên B Chính tr, Phó Th tướng Chính ph Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đng, Chánh Văn phòng Trung ương Đng Nguyn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đng, Trưởng Ban Ni chính Trung ương Phan Đình Trc.

Th tướng Nguyn Xuân Phúc cùng các đng chí lãnh đo Đng, Nhà nước d chương trình ti đim cu Tha Thiên – Huế đã dâng hương lên Tượng đài Nguyn Tt Thành trong khuôn viên trường Quc hc Huế.

Vi s tham gia ca hơn 350 ngh sĩ, din viên, "Bài ca kết đoàn" là chương trình giao lưu văn hóa, ngh thut đưa người xem tiếp cn nhiu cung bc cm xúc, đ thm thía hơn nhng li dn ca Bác trước lúc đi xa.

Qua chương trình, người xem cùng nhìn li nhng chng đường gian truân nhưng rt đi t hào 50 năm qua đ thc hin nhng di nguyn ln ca Người: gii phóng min Nam, thng nht đt nước; xây dng đt nước Vit Nam đàng hoàng hơn, to đp hơn; xây dng đi ngũ đng viên trong sch, vng mnh; bi dưỡng thế h tr cách mng; cng c khi đi đoàn kết quc tế...

Theo Ban t chc, vi s lượng 13 phóng s phát sóng trong cu truyn hình, ê-kíp sn xut đã ta đi nhiu vùng min ca đt nước, gp nhiu nhân chng lch s, truyn ti nhng câu chuyn ý nghĩa v sc mnh đi đoàn kết dân tc, v hành trình 50 năm thc hin Di chúc ca Ch tch H Chí Minh.

Mt du n trong cu truyn hình "Bài ca đoàn kết" là nhng tiết mc được đu tư công phu và hoành tráng, như màn trình din kết hp ca 4 đim cu mang tên Lãnh t ca, nói v tinh thn đoàn kết - truyn thng quý báu ca dân tc ta, được tiếp tc kế tha và tô đm trong tư tưởng H Chí Minh, nht là trong nhng li dn dò đau đáu ca Bác trước khi đi xa.

Theo Chinhphu.vn

Gửi bình luận của bạn