Dân số Việt Nam đạt mốc hơn 96 triệu người

  • TIN TỨC
  • 22:03 11/07/2019

SK&MT - Ngày 11/7, Ban ch đo Tng điu tra dân s và nhà trung ương đã tổ chức hi ngh trc tuyến toàn quc công b kết qu sơ b tng điu tra dân s và nhà năm 2019. Theo số liệu báo cáo tại Hội nghị thì dân s Vit Nam tính đến 0h ngày 1/4/2019 là 96.208.984 người. Vi kết qu này, Vit Nam tr thành quc gia đông dân th 15 thế gii và xếp th 3 trong khu vc Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines.

So vi kết qu điu tra năm 2009, xếp hng dân s Vit Nam trong Đông Nam Á không đi nhưng gim 2 bc trên bng xếp hng dân s thế gii. V cơ cu gii tính, nam gii có 47.881.061 người (chiếm 49,8%) n gii là 48.327.923 người (chiếm 50,2%).

Dân số Việt Nam đạt mốc 96 triệu người

Sau 10 năm (2009-2019) quy mô dân s Vit Nam tăng thêm 10,4 triu người. T l tăng dân s bình quân là 1,14%/năm, gim nh so vi giai đon 1989-2009, tăng khong 1,18 triu người/năm.

Kết qu tng điu tra năm 2019 cũng cho thy Vit Nam là quc gia có mt đ dân s cao so vi các nước trên thế gii và trong khu vc. Năm 2019, mt đ dân s c nước đt 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so vi năm 2009.

Hai thành ph có mt đ dân s cao trong c nước là Hà Ni 2.398 người/km2và TP.HCM 4.363 người/km2. Mt đ dân s ca 2 trung tâm kinh tế xã hi này cao gp hơn 10 ln so vi mt đ chung ca c nước.

Cũng theo kết qu của tng điu tra thì c nước có khong 91,7% dân s trong đ tui đi hc ph thông hin đang đi hc. T l dân s trong đ tui đi hc không đi hc gim t 16,4% (năm 2009) xung 8,3% (năm 2019).

T l dân s trong đ tui đi hc hin không đi hc khu vc nông thôn cao gp 1,7 ln so vi thành th. Tây Nguyên và Đng bng sông Cu Long là các vùng có t l dân s thuc nhóm này cao nht c nước, t l tr em không đi hc mi vùng là 13,3%.

Dân số Việt Nam đạt mốc 96 triệu người

T l tr em trong đ tui đi hc nhưng không đến trường vùng Đng bng sông Hng thp nht c nước, khong 3,2%. T l biết ch ca dân s t 15 tui tr lên năm 2019 là 95,8%, tăng 1,8 % so vi năm 2009.

Kết qu tng điu tra dân s và nhà c nước cũng cho thy tng s h gia đình c nước đt 26.870.079 h, tăng 4,4 triu h sau 10 năm. T l tăng s h dân cư giai đon 2009 - 2019 là 18,0%, bình quân tăng 1,8%/năm.

V nhà , trong tng s 26,9 triu h dân cư vn còn 4.800 h không có nhà . Tính trung bình c 10.000 h dân có khong 1,8 h không có nhà .

PV

Gửi bình luận của bạn