Động thổ dự án thành phố thông minh hơn 4 tỷ USD

  • VẤN ĐỀ HÔM NAY
  • 16:57 06/10/2019

Sáng 6/10, ti xã Vĩnh Ngc, huyn Đông Anh, Thành ph Hà Ni, Th tướng Nguyn Xuân Phúc d l đng th và công b d án thành ph thông minh có tng mc đu tư gn 4,2 t USD.

Động thổ dự án thành phố thông minh hơn 4 tỷ USD

D  án thành ph thông minh Bc Hà Ni có din tích 272ha ti các xã Hi Bi, Vĩnh Ngc và Kim N, huyn Đông Anh. D án được lp da trên quy hoch đô th thông minh dc trc Nht Tân – Ni Bài, chiu dài khong hơn 11km, t cu Nht Tân đến sân bay Ni Bài. D kiến hoàn thành toàn b 5 giai đon ca d án vào năm 2028.

Đim ni bt ca d án, do Tp đoàn Sumitomo Corporation và BRG đu tư, là s áp dng nhiu công ngh thông minh vi 6 yếu t như năng lượng thông minh, giao thông thông minh, qun tr thông minh, hc tp thông minh, đi sng thông minh và kinh tế thông minh.

H thng qun lý tòa nhà thông minh và công ngh năng lượng tái to cũng s được ưu tiên áp dng nhm ti ưu hóa ngun cung và lưu tr năng lượng. D án cũng d kiến trin khai h thng giao thông công cng thân thin vi môi trường, kết ni khu vc thành ph thông minh vi trung tâm Hà Ni.

Động thổ dự án thành phố thông minh hơn 4 tỷ USD

D kiến d án s lp đt h thng giám sát và cnh báo thông minh đa chc năng nhm giám sát cht lượng không khí, nước, thi tiết, nguy cơ thm ha cũng như an ninh, đm bo an toàn ti đa cho cư dân.

D án cũng s ng dng nhiu công ngh hin đi vào trong cuc sng như công ngh 5G, nhn din khuôn mt và công ngh blockchain, góp phn ci thin các dch v ca thành ph Hà Ni.

Động thổ dự án thành phố thông minh hơn 4 tỷ USD

Th tướng Nguyn Xuân Phúc trao quà lưu nim cho nhà đu tư. nh: VGP/Quang Hiếu

Theo Chinhphu.vn

 

Gửi bình luận của bạn