Thủ tướng thăm nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 01/09/2019

Chiu 1/9, Th tướng Nguyn Xuân Phúc thăm Nhà lưu nim Ch tch H Chí Minh ti s 112, đường Mai Thúc Loan, phường Thun Lc, thành ph Huế, tnh Tha Thiên - Huế.

Đây là ngôi nhà Ch tch H Chí Minh đã sng khi theo gia đình vào Huế ln th nht, t năm 1895 - 1901.

Cùng đi vi Th tướng có y viên B Chính tr, Bí thư Trung ương Đng, Trưởng Ban T chc Trung ương Phm Minh Chính; Phó Th tướng Vũ Đc Đam. 

Thủ tướng thăm nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế

Th tướng Ngun Xuân Phúc dâng hương ti nhà lưu nim Bác H ti 112 Mai Thúc Loan- TP Huế.

 

Năm 1894, ông Nguyn Sinh Sc (thân sinh Ch tch H Chí Minh) vào Huế thi Hi nhưng không đ. Đ chun b cho k thi tiếp theo, ông xin vào hc trường Quc T Giám - Huế và được chp nhn. Tuy nhiên, hc bng ca trường rt ít, không đ đ ông sng ti đt kinh đô, vì vy, ông v quê bàn vi gia đình đưa v con vào Huế đ gia đình có điu kin giúp đ ông hc hành và nuôi dy các con. Đến Huế, nh người quen gii thiu, ông Nguyn Sinh Sc đã thuê được mt gian nhà nh.

Ngôi nhà này đã lưu gi nhiu k nim lúc thiếu thi ca Ch tch H Chí Minh, chng kiến nhng năm tháng mit mài đèn sách, kh công hc hành ca ông Nguyn Sinh Sc, s trung hu, đm đang ca bà Hoàng Th Loan, chng kiến s ln lên và trưởng thành ca hai anh em Nguyn Sinh Khiêm, Nguyn Sinh Cung (Ch tch H Chí Minh).

Đc bit, ngôi nhà này là nơi bà Hoàng Th Loan sinh người con th 4 là Nguyn Sinh Xin và cũng là nơi bà Hoàng Th Loan đã trút hơi th cui cùng tui 33 vào ngày 22 tháng Chp năm Canh Tý (tc 10/2/1901).

Nhà lưu nim Bác H ti 112 - Mai Thúc Loan là mt ngôi nhà g rng 3 gian, gm 4 vài ct, kiến trúc theo kiu nhà rường truyn thng ca Huế, mái lp ngói lit, tường bao quanh bng gch v, mt trước là h thng ca bn khoa “thượng song, h đ”, ni vi nhà chính là nhà bếp, vách trát đt, mái lp tranh. Ngôi nhà nm trong mt tng th nhà - sân - vườn hoàn chnh, được B Văn hóa - Thông tin công nhn là di tích lch s cp quc gia vào năm 1993. 

Dâng hương Bác H ti nhà lưu nim 112 Mai Thúc Loan, Th tướng Nguyn Xuân Phúc dn dò cán b, nhân viên Bo tàng H Chí Minh tnh Tha Thiên - Huế cn gi gìn, phát huy di tích, biến nơi đây tr thành đa ch đ giáo dc truyn thng yêu nước cho thế h tr.

Viết vào s lưu nim ti di tích, Th tướng Nguyn Xuân Phúc ghi: Đoàn ca Trung ương và Chính ph vô cùng cm đng được nghe li cuc sng ca gia đình Bác H và bn thân Bác H ti ngôi nhà nh bé và vĩ đi này. Nơi đây chc chn rng đã góp phn hình thành nhân cách ca Bác, v cuc sng lm than ca dân tc ta và ý chí gii phóng dân tc khi ách đô h ca thc dân phong kiến.

Th tướng nhn mnh, tt c chúng ta nguyn đi theo con đường ca Đng và Bác H đã vch ra, sng, lao đng hc tp và rèn luyn đ thc hin tht tt Di chúc vĩ đi ca Bác. 

Th tướng mong Bo tàng H Chí Minh và tnh Tha Thiên - Huế gi gìn di sn quý báu này đ giáo dc cho lp lp thanh niên, thiếu niên và mi người khi tham quan ngôi nhà này. 

Thủ tướng thăm nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế

Th tướng viết lưu nim ti nhà lưu nim Bác H.

Cũng trong chiu nay, Th tướng Nguyn Xuân Phúc thăm Trung tâm Giám sát điu hành đô th thông minh tnh Tha Thiên - Huế. Trung tâm này đã trin khai 10 dch v giám sát đô th thông minh, bao gm: phn ánh hin trường; nhóm gii pháp camera giám sát đô th (giám sát vi phm giao thông; giám sát trt t đô th; giám sát an toàn đô th; tng hp h tr quy hoch, phát trin giao thông); thông tin cnh báo; giám sát thông tin báo chí đa phương; th đin t công chc, viên chc; giám sát dch v hành chính công; giám sát qung cáo đin t; giám sát môi trường; giám sát an toàn thông tin; giám sát tàu cá. 

Báo cáo vi Th tướng, Lãnh đo Trung tâm cho biết, dch v tiếp xúc vi người dân nhiu nht là phn ánh hin trường. Người dân có th phn ánh, kiến ngh v nhng bt cp trong đi sng xã hi vi chính quyn trc tiếp bng smartphone hoc qua website ca trung tâm, kèm theo hình nh, video hin trường. Nhng phn ánh này được trung tâm ghi nhn và chuyn v các cơ quan chc năng x lý.

Quá trình tiếp nhn, x lý và kết qu được đăng ti đ người dân có th giám sát và biết được kết qu cui cùng. Dch v giám sát đô th thông qua cm biến camera cũng tác đng tích cc đến thay đi xã hi đa bàn tnh. H thng camera được lp đt trên đa bàn tnh s được chuyn d liu v trung tâm. Ti đây, h thng phân tích và đưa ra các cnh báo vi phm. Trung tâm kim tra, xác minh mc đ cnh báo, h tr công an hoc các cơ quan chuyên môn có thm quyn x lý. 

Th tướng Nguyn Xuân Phúc ghi nhn và đánh giá cao n lc ca tnh Tha Thiên - Huế đưa Trung tâm Giám sát điu hành đô th thông minh vào hot đng đt hiu qu cao. Th tướng mong mun cán b, nhân viên Trung tâm vn hành tt các thiết b hin có, tr thành đu mi kết ni gia công dân, doanh nghip và chính quyn trong các dch v đô th thông minh ca tnh, hướng đến xây dng mt chính quyn phc v người dân tt hơn: 

"Mong rng các đng chí tiếp tc trin khai mnh m hơn nhng ng dng và có sơ kết, tng kết đ nhân rng ra nhng mô hình cách làm ca Huế" - Th tướng nhn mnh.

Theo VOV

 

Gửi bình luận của bạn