Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức phòng, chống dịch bệnh virus Corona (nCoV)

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 06/02/2020

SK&MT - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam vừa có công văn gửi Chủ tịch các Hội Chuyên khoa Trung ương, Chủ tịch các Hội Y học các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức NGO trực thuộc Tổng hội về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Công văn số 515/MTTQ-BTT ngày 31/01/2020 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong thời gian qua Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hội Truyền nhiễm Việt Nam thuộc Tổng hội Y học Việt Nam đã phối hợp với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; phối hợp với các Vụ, Cục của Bộ Y tế xây dựng Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, hạn chế thấp nhất tỷ lệ lây truyền và tử vong do dịch bệnh gây ra.

Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức phòng, chống dịch bệnh virus Corona (nCoV)

Để góp phần phòng chống dịch bệnh, giảm nguy cơ dịch bệnh lây lan, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đề nghị Chủ tịch các Hội Chuyên khoa Trung ương, Chủ tịch các Hội y học các tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương, các tổ chức NGO trực thuộc Tổng hội thực hiện một số nội dung sau:

Các Hội thành viên, các tổ chức NGO trực thuộc Tổng hội tổ chức truyên truyền và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 515MTTQ-BTT ngày 31/01/2020 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu cầu của ngành y tế.

Hội Truyền nhiễm Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và các Hội liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; phối hợp với các Vụ, Cục của Bộ Y tế xây dựng, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Chủ tịch các Hội y học các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh,  thành phố và các cấp chính quyền địa phương thực hiện phổ biến tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến các hội viên, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh.

Giao Trung tâm Truyền thông và chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực thuộc Tổng hội phối hợp với Viện Y học ứng dụng Việt Nam kịp thời đăng tải các bản tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng hội về tình hình dịch và các biện pháp để người dân chủ động phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp cho chủng mới của vi rút Corona gây ra và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Kịp thời tuyên truyền, phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch tới cộng dồng.

PV

Gửi bình luận của bạn