TP.Thanh Hóa: Đón nhận Nông thôn mới đạt chuẩn về môi trường

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 24/03/2019

SK&MT - Sáng 23/03, xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hóa tổ chức thành công lễ công bố Quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) đảm bảo tiêu chí trong bảo vệ môi trường.

Xã Quảng Phú nằm ở phía Đông Bắc của thành phố Thanh Hóa. Sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngày 09/11/2018 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 4459/QĐ-UBND công nhận xã Quảng Phú đạt chuẩn nông thôn mới. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thế Anh, Trưởng phòng truyền thông Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã đọc quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận xã Quảng Phú đạt chuẩn NTM.

TP.Thanh Hóa: Đón nhận Nông thôn mới đạt chuẩn về môi trường

Bảo vệ môi trường trở thành một trong những mục tiêu quan trọng của xã Quảng Phú trong việc xây dựng nông thôn mới.

Bước vào xây dựng NTM xã chỉ đạt 6/19 tiêu chí, bằng 37,5%; đến năm 2018 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí đạt 100%. Với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự góp sức của người dân, tổng kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng NTM từ năm 2011 đến năm 2018 đạt gần 240 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 3,5 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 7,5 tỷ đồng; ngân sách thành phố 87 tỷ đồng; ngân sách xã 98,3 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 43,5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân địa phương còn hiến trên 10.000 m2 đất, đóng góp 3.138 ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương và đặc biệt việc sản xuất không gây tình trạng ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh phát triển sản xuất nông nghiệp; các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ cũng được xã quan tâm phát triển. Các ngành nghề như xây dựng, vận tải, thương mại, sửa chữa xe ô tô, cơ khí, mộc, may mặc đang tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã mang lại thu nhập lớn cho địa phương. Đến nay đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, tăng hộ khá giàu, tốc độ giá trị sản xuất hàng năm tăng 13,5 %, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,2 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo đến năm 2018 giảm còn 40 hộ chiếm 1,76 %. Bên cạnh đó, công tác an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đáp ứng được yêu cầu trong quá trình xây dựng xã trở thành phường theo đề án của thành phố Thanh Hóa.

TP.Thanh Hóa: Đón nhận Nông thôn mới đạt chuẩn về môi trường

 Phát triển kinh tế kết hợp với việc bảo vệ môi trường luôn được đề cao trong ý thức người dân.

Cũng tại buổi lễ, Đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú quyết tâm khẳng định: “Trong những năm tiếp theo, Cấp ủy, Chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm rà soát nâng cao chất lượng các tiêu chí và phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới Kiểu mẫu. Tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân đối với công cuộc đổi mới của đất nước, phấn đấu xây dựng địa phương xã Quảng Phú ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Lô Giang - Hiền Lê

Gửi bình luận của bạn