Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

  • VẤN ĐỀ HÔM NAY
  • 19:26 09/07/2020

(SKMT) - Sáng 9/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu - Ảnh: TTXVN

Đồng chủ trì Hội nghị gồm có, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại diện các Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn Phòng Quốc hội, Các Uỷ ban của Quốc hội; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ chủ chốt của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu các cấp chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, chủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 51 và Chỉ thị số 12 các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết và Chỉ thị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cả hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế...; xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh kinh tế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư mong rằng, các cấp phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh kinh tế; chịu trách nhiệm chính và trước hết xử lý vấn đề an ninh ở lĩnh vực, địa phương mình. Đồng thời chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, chủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống...

Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu - Ảnh: TTXVN.

Về công tác Công an, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, tập trung xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự trong sạch, liêm chính, bố trí hợp lý trên các địa bàn...

Ý kiến trọng điểm đề cập đến vấn đề an ninh Quốc gia (ANQG), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, công tác bảo vệ an ninh Quốc gia (ANQG) là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lanh đạo, chỉ đạo.Trong đó ATK được xác định là nền tảng, nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời  Bộ Trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh tình hình mới, an ninh quốc gia đang đứng trước những nguy cơ, thách thức mới rất phức tạp, đòi hỏi phải có chiến lược mới với tầm nhìn mới, hệ thống giải pháp mới để giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

PHẠM ANH

Gửi bình luận của bạn