Đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất

  • VẤN ĐỀ HÔM NAY
  • 09:05 12/07/2020

(SK&MT) -  Ngày 11/7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã công bố và trao quyết định thành lập Hội Quân dân y Việt Nam cho Ban vận động thành lập hội. Đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng được tổ chức cùng ngày.

Đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất

Ảnh: VGP/Hiền Minh

Hội Quân dân y Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 351/QĐ-BNV ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Quân dân y Việt Nam.

Hội Quân dân y Việt Nam được thành lập với tôn chỉ, mục đích là tổ chức xã hội - nghề nghiệp không vụ lợi, tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kết hợp quân dân y, các cán bộ làm việc trong lĩnh vực y tế, các cá nhân ở Việt Nam quan tâm lĩnh vực kết hợp quân dân y nhằm mục đích đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thực hiện tốt nhiệm vụ để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, công bằng, trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và lực lượng vũ trang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Cơ cấu tổ chức của Hội Quân dân y Việt Nam bao gồm: Đại hội đại biểu toàn quốc; Ban Chấp hành Trung ương Hội; Ban Thường vụ Trung ương Hội; Ban Kiểm tra Trung ương Hội; các ban chuyên môn và Văn phòng.

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã bầu 59 người trong Ban chấp hành Hội, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn được bầu là Chủ tịch Hội.

Theo Báo Điện Tử Chính Phủ

Gửi bình luận của bạn