Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ

  • VẤN ĐỀ HÔM NAY
  • 15:46 19/12/2022

(SK&MT) - Ngày 17/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức hội thảo “Tổng kết công tác phổ biến kiến thức năm 2022” nhằm đánh giá kết quả trong năm qua đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức trong thời gian tới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ

Quang cảnh hội thảo.

 

Tham dự hội nghị có sự góp mặt của PGS.TS Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Việt Nam, Thạc sĩ Lê Thanh Tùng – Trưởng ban TT&PBKT, bà Phạm Thị Bích Hồng – Phó Trưởng ban TT&PBKT… cùng nhiều lãnh đạo, đại biểu và các thành viên của Liên hiệp hội.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết: “Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quan trọng, cốt lõi và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên. Cùng với hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, truyền thông và phố biến kiến thức đã góp phần tạo ra bản sắc riêng có của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. 

Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên đã luôn chủ động tập hợp lực lượng, nguồn lực để triển khai các hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức. Hoạt động này đã có nhiều bước tiến và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong năm 2022. 

Tại hội thảo, bà Phạm Thị Bích Hồng, Phó trưởng ban Truyền thông và phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết: Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quan trọng, cốt lõi và cũng là thế mạnh của Liên hiệp hội và hội thành viên. Thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã luôn chủ động tập hợp lực lượng, nguồn lực để triển khai các hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ

PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

 

Về công tác báo chí, xuất bản, 69 cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tuyên truyền về kết quả hoạt động của Liên hiệp hội, nhiều bài viết có giá trị khoa học cao góp phần phổ biến rộng rãi kiến thức khoa học tới công chúng. Các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã chủ động thực hiện kế hoạch truyền thông và phổ biến kiến thức thông qua báo chí, trang tin điện tử, bản tin... Một số hội thành viên tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc gia, hội thảo quốc tế tạo uy tín về mặt chuyên môn khoa học.

Sang năm 2023, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm tuyên truyền và phổ biến kiến thức đối với các vấn đề lớn, đa ngành, nghề, đa lĩnh vực trên phạm vi khu vực và toàn quốc.

GS.TS Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động cho rằng, nhận thức về an toàn vệ sinh lao động của người lao động rất quan trọng trong công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW về “đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến người sử dụng lao động và người lao động; tăng cường phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, sử dụng trang thiết bị bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động.

Cũng theo GS.TS Lê Vân Trình, việc đầu tư vào công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động không chỉ giúp thúc đẩy văn hóa an toàn và giảm thiểu các rủi ro tai nạn, mà còn góp phần tăng năng suất lao động làm giàu cho xã hội.

Ông Ngô Đức Hành, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường cho biết, công tác phổ biến kiến thức, hội thảo khoa học là lĩnh vực được Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường quan tâm. Hội đã kết hợp phổ biến kiến thức vừa trực tiếp, vừa trực tuyến. Tuy nhiên, hoạt động này phụ thuộc rất nhiều vào các hội viên ở tỉnh, thành phố.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ

Bà Phạm Thị Bích Hồng, Phó trưởng ban Truyền thông và phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội Việt Nam.

 

Bên cạnh đó, do năng lực công nghệ thông tin và chưa có sự đổi mới về tư duy phù hợp nên công tác chuyển đổi số trong hoạt động của Hội còn gặp nhiều khó khăn, ông đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tăng cường tư vấn, hỗ trợ các hội thành viên trong chuyển đổi số...

PGS, TS Lê Thị Thúy, Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật Chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam đánh giá, công tác truyền thông và phổ biến kiến thức những năm qua của Liên hiệp Hội Việt Nam đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên từ lâu, chúng ta có quan điểm chỉ cần phổ biến kiến thức trực tiếp cho cán bộ khoa học, cho người trực tiếp sản xuất là đủ. Quan điểm này là chưa chính xác trong chuỗi hoạt động khoa học công nghệ nói riêng và kinh tế-xã hội nói chung, mà cần phổ biến kiến thức cho toàn dân.

Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên đã luôn chủ động tập hợp lực lượng, nguồn lực để triển khai các hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức. Hoạt động này đã có nhiều bước tiến và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong năm 2022.

PV

 

  1.  
Gửi bình luận của bạn