Giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC)

  • VẤN ĐỀ HÔM NAY
  • 18:28 12/01/2021

(SK&MT) - Sáng 12/1, Văn phòng Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng ban hành thông báo, về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của cán bộ lãnh đạo Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng. 

Ngày 18/5/2020, Hội đồng Trung ương Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên Hiệp hội Việt Nam) đã ban hành Quyết định số 394/QĐ-LHHVN và số 395/QĐ-LHHVN về việc công nhận và bổ nhiệm ông NGUYỄN THIỆU ANH giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Viện trưởng Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng; Quyết định số 396/QĐ-LHHVN về việc bổ nhiệm bà PHẠM THỊ MỴ giữ chức Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng.

Theo điều lệ của Liên Hiệp hội Việt Nam về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, ngày 12/1/2021, Văn phòng Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng ban hành Công văn số 01/TB-VSKMTVCĐ, Công văn số 02/TB-VSKMTVCĐ, trân trọng thông báo và giới thiệu chức danh, chữ ký của ông NGUYỄN THIỆU ANH và bà PHẠM THỊ MỴ đến các cơ quan, đơn vị được biết để liên hệ công tác.

Giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC)

Ông Nguyễn Thiệu Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Viện trưởng Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng. 

Giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC)

Giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC)

Bà Phạm Thị Mỵ - Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng. 

Giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC)

SK&MT

Gửi bình luận của bạn