Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 5
Ngày đăng: 05/05/2022
(SK&MT) - Tạp chí Sức khỏe & Môi trường trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 nhóm biện pháp để bảo đảm an ninh nguồn nước
Ngày đăng: 24/04/2022
(SK&MT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 nhóm giải pháp để thúc đẩy, nâng cao chất lượng nước, bảo đảm an ninh nguồn nước, khai thác bền vững, hiệu quả và sử dụng nguồn tài nguyên nước liên quốc gia một cách công bằng, hài hòa, hợp lý, gắn kết, cùng có lợi, trên cơ sở tăng cường hơn nữa đoàn kết, hợp tác quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương, bảo đảm công bằng, công lý trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nước.
Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là tất yếu khách quan, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta
Ngày đăng: 12/04/2022
(SK&MT) - Tòa soạn Sức khỏe và Môi trường trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc
Ngày đăng: 15/12/2021
(SK&MT) - Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào sáng 14/12. Sức khoẻ & Môi trường xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc..
Cần xây dựng nội dung toàn diện hơn về các yếu tố tác động mới
Ngày đăng: 01/12/2020
(SK&MT) - Góp ý vào dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng, các ý kiến từ các đảng bộ và chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ NN&PTNT cho rằng, dự thảo cần xây dựng nội dung toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn về các yếu tố tác động mới để đề xuất các kịch bản phát triển đất nước.
Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội
Ngày đăng: 19/11/2020
(SK&MT) - Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Tọa đàm góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề: "“Quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội”.
Dự thảo Văn kiện đưa ra nhiều giải pháp mới, xứng tầm
Ngày đăng: 18/11/2020
(SK&MT) - Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV có một nội dung quan trọng là lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội góp ý về dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng XIII.
Bước phát triển mới về chất trong nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền
Ngày đăng: 15/11/2020
(SK&MT) - Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đề cập “tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động” đã thể hiện tư duy, bước phát triển mới về chất đối với nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền - đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Luật (Đoàn Kiên Giang), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận định.
Hướng tới các giải pháp đảm bảo độc lập tư pháp
Ngày đăng: 13/11/2020
(SK&MT) - Tại Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức, Các ý kiến cho rằng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII cần làm rõ hơn nội dung về cải cách tư pháp, hướng tới các giải pháp đảm bảo độc lập tư pháp.
Các lãnh đạo, nhà quản lý phải là tấm gương triển khai thực hiện Nghị quyết
Ngày đăng: 12/11/2020
(SK&MT) -Chiều ngày 11/11, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng của các công đoàn viên đang công tác tại Ban.