Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng
Cần xây dựng nội dung toàn diện hơn về các yếu tố tác động mới
Ngày đăng: 01/12/2020
(SK&MT) - Góp ý vào dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng, các ý kiến từ các đảng bộ và chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ NN&PTNT cho rằng, dự thảo cần xây dựng nội dung toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn về các yếu tố tác động mới để đề xuất các kịch bản phát triển đất nước.
Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội
Ngày đăng: 19/11/2020
(SK&MT) - Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Tọa đàm góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề: "“Quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội”.
Dự thảo Văn kiện đưa ra nhiều giải pháp mới, xứng tầm
Ngày đăng: 18/11/2020
(SK&MT) - Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV có một nội dung quan trọng là lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội góp ý về dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng XIII.
Bước phát triển mới về chất trong nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền
Ngày đăng: 15/11/2020
(SK&MT) - Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đề cập “tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động” đã thể hiện tư duy, bước phát triển mới về chất đối với nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền - đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Luật (Đoàn Kiên Giang), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận định.
Hướng tới các giải pháp đảm bảo độc lập tư pháp
Ngày đăng: 13/11/2020
(SK&MT) - Tại Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức, Các ý kiến cho rằng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII cần làm rõ hơn nội dung về cải cách tư pháp, hướng tới các giải pháp đảm bảo độc lập tư pháp.
Các lãnh đạo, nhà quản lý phải là tấm gương triển khai thực hiện Nghị quyết
Ngày đăng: 12/11/2020
(SK&MT) -Chiều ngày 11/11, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng của các công đoàn viên đang công tác tại Ban.
Góp ý Văn kiện Đại hội: Nhiều ý kiến tâm huyết từ nghị trường Quốc hội
Ngày đăng: 11/11/2020
(SK&MT) - Góp ý các dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu Quốc hội đã đóng góp những ý kiến tâm huyết và khẳng định, dự thảo các Văn kiện thể hiện khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước ta, nhằm đưa đất nước lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Thủ tướng: Không thể tách rời vai trò của khoa học - công nghệ
Ngày đăng: 11/11/2020
(SK&MT) - Phát biểu tại phiên họp tổ chiều 10/11 góp ý về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này, Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ trong cách làm. Người tài, người giỏi, người đứng đầu bộ máy tốt phải được trọng dụng. Đồng thời, nêu rõ vai trò của khoa học - công nghệ trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.
Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới
Ngày đăng: 10/11/2020
(SK&MT) - Đây là ý kiến đóng góp của các nữ trí thức Việt Nam tại Hội thảo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII với nội dung: "Giáo dục - Đào tạo; Khoa học - Công nghệ và Nguồn nhân lực chất lượng cao - Những nội dung liên quan trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức mới đây. 
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân
Ngày đăng: 10/11/2020
(SK&MT) - Sau khi được chính thức công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ ngày 20/10-10/11/2020, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.