Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  • VẤN ĐỀ HÔM NAY
  • 14:25 23/09/2020

(SK&MT) - Là đơn vị được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc lựa chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở, để đưa Nghị quyết của Đảng bộ vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ xã Đình Chu, huyện Lập Thạch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đại hội.

Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phong trào xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải được đông đảo đảng viên, nhân dân thôn Phấn Kiến, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch hưởng ứng tham gia.

Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ xã Đình Chu diễn ra từ ngày 4 – 5/3/2020, BCH Đảng bộ xã đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh các văn bản, ban hành nghị quyết đại hội, thông qua chương trình hành động toàn khóa. Tập trung nghiên cứu xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận, quy chế phối hợp của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với công an xã, giữa người đứng đầu của các tổ chức đoàn thể trong toàn khóa.

BCH Đảng bộ xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác từng năm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Dựa trên quy chế làm việc của BCH, Ban Thường vụ (BTV) phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên BTV và ủy viên BCH phụ trách từng chi bộ và cụm chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.

Đảng bộ xã Đình Chu hiện có 12 chi bộ, chia thành 4 cụm, trong đó cụm miền Phấn Kiến gồm 2 chi bộ, cụm miền Ngọc Sơn 2 chi bộ, cụm miền Kiên Thành 3 chi bộ, cụm hành chính và sự nghiệp 5 chi bộ, mỗi đồng chí trong BTV được phân công phụ trách một cụm, mỗi đảng ủy viên phụ trách 1 chi bộ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngô Kim Hoành cho biết: Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy xác định vấn đề cần tập trung là phải xây dựng các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thật cụ thể và nhanh chóng khắc phục những vấn đề tồn tại đã được chỉ rõ tại đại hội.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu các nghị quyết và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy xã xác định đây là bước đầu để nâng cao nhận thức, thống nhất đoàn kết trong toàn Đảng bộ và làm cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy xã xây dựng và ban hành nghị quyết riêng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, giai đoạn 2020 – 2025. Tổ chức họp các cụm chi bộ, lấy Chi bộ thôn Phấn Kiến làm mẫu, mời các chi ủy tới dự để hướng dẫn 12 chi ủy về phương pháp, cách thức tổ chức, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sau buổi sinh hoạt mẫu, Đảng ủy tổ chức họp và đưa ra phương pháp đánh giá chất lượng một buổi sinh hoạt chi bộ, tiếp tục tổ chức họp mẫu tại Chi bộ thôn Bình Minh.

Sau 2 buổi làm mẫu, Đảng ủy xã đưa ra được quy trình gồm 5 tiêu chí đánh giá và 3 bước sinh hoạt chi bộ để thống nhất trong toàn Đảng bộ, giúp mỗi đồng chí đảng ủy viên khi được phân công phụ trách từng chi bộ sẽ bám sát vào thực tế từng chi bộ để lãnh, chỉ đạo đúng, trúng hơn.

Với phương pháp, cách làm mới đó, 12 chi ủy như được thổi luồng sinh khí mới và thống nhất trong cách triển khai thực hiện nhiệm vụ lãnh, chỉ đạo chi bộ, thôn dân cư hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ được Đảng ủy xã tập trung triển khai ngay sau đại hội là lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng của huyện, tỉnh chỉ đạo.

Kết quả, giá trị từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ trên địa bàn xã trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 152 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch cả năm, tăng so với cùng kỳ hơn 22 tỷ đồng.

Công tác phát triển Đảng có nhiều chuyển biến, 9 tháng đầu năm, Đảng bộ xã kết nạp 4 đồng chí, chuyển Đảng chính thức cho 5 đồng chí…

Với phương pháp, cách làm mới và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đình Chu đã tạo khí thế thi đua, sớm hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

AN VIỆT

Gửi bình luận của bạn