Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • VẤN ĐỀ HÔM NAY
  • 21:41 16/02/2023

(SK&MT) - Chiều 16/2, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo 12 Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp công tuyên huấn, tuyên giáo năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân - Phó Chính ủy Quân khu 9; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 12 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

 

Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 Các đại biểu dự hội nghị.

 

            Năm 2022, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành uỷ đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu và các Tỉnh ủy, Thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác tuyên huấn, tuyên giáo. Các đơn vị còn phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6, khóa XIII; Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương, quyết sách đúng đắn của cấp ủy, chính quyền các địa phương đi vào cuộc sống. Quan tâm xây dựng “Lực lượng 47 và Lực lượng 35” nhằm đấu tranh, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân - Phó Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân đề nghị, Cục Chính trị Quân khu và Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy thường xuyên trao đổi thông tin, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên huấn, tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương, nhất là hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu và các địa phương.  Thường xuyên nắm chắc tình hình dư luận, kịp thời đề xuất giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc trong lực lượng vũ trang và nhân dân ngay từ cơ sở; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin hai chiều, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trước những vấn đề thời sự chính trị quan trọng. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Lực lượng 47 của Quân khu và Lực lượng 35 của các địa phương, tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động trên không gian mạng. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thanh Nam-Hữu Đặng

 

Gửi bình luận của bạn