Phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước

  • VẤN ĐỀ HÔM NAY
  • 09:44 15/10/2020

(SK&MT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025  được tổ chức trong 3 ngày (12,13,14/10/2020) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa - 46 Trần Phú, TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Số đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần này là 348 đại diện cho 44.216 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tại Đại hội, các đại biểu đã chia 7 tổ thảo luận. Qua đó, đã có 100 lượt ý kiến góp ý vào 60 vấn đề của 4 dự thảo văn kiện. Nội dung góp ý bao quát, trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế - xã hội đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị.

Phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Sáng 13/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại TP. Nha Trang. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội; đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Quân khu V; lãnh đạo các vụ của các ban xây dựng Đảng Trung ương.

Phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước

Toàn cảnh Đại hội  

Về phía tỉnh Khánh Hòa, tham dự phiên khai mạc Đại hội có: Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội. Kết thúc diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Khắc Định tặng hoa cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng là mẹ Lê Thị Minh Thủy và mẹ Trần Thị Loan; 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là Nguyễn Đức Quân, Lê Thị Minh Hãnh, Phan Văn Nhạn và Anh hùng Lao động Đinh Miên.

Phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước

 Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Đại hội.


       Đồng chí Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Dự thảo Chương trình hành động đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực. Trong đó, về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh, có 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm 26 nhiệm vụ trọng tâm; về xây dựng Đảng và bộ máy chính quyền các cấp, có 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm 10 nhiệm vụ trọng tâm.
      Đến dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo:

Thứ nhất, năm 2012, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 53-KL/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó, định hướng Khánh Hòa sẽ trở thành trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giữ vai trò động lực phát triển của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện và đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ, nhưng cũng còn nhiều việc cần phải tiếp tục thực hiện. Trong thời gian tới, tỉnh cần chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương để rà soát, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết mới về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, mở ra định hướng phát triển mới cho một thời kỳ mới với yêu cầu, mục tiêu cao hơn, giải pháp phù hợp.

Thứ hai, để Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, bên cạnh ý chí, khát vọng, quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng và triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc gia làm cơ sở định hướng cho phát triển, trong đó phải xác định rõ vị trí, vai trò của Khánh Hòa trong việc liên kết vùng Miền Trung - Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông - Tây. Tập trung phát triển công nghiệp, du lịch chất lượng cao và kinh tế biển, song song với đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, tỉnh cần tập trung chỉ đạo và ưu tiên đầu tư để phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển  kinh tế; đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để đảm bảo gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đào tạo, thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng hệ thống y tế của tỉnh, tăng cường liên kết chặt chẽ với các bệnh viện lớn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đồng thời, gắn y tế với du lịch nhằm tạo lập thêm thương hiệu mới cho du lịch Khánh Hòa theo hướng du lịch nghỉ dưỡng, du lịch chăm sóc sức khỏe. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo bền vững; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi. Khánh Hòa còn 2 huyện miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao, do đó trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Khánh Hòa cần tập trung chỉ đạo và dành nguồn lực, cùng với nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết giảm nghèo cho hai huyện này, giảm sự chênh lệch phía Đông và phía Tây của Khánh Hòa trong nhiệm kỳ tới.

Thứ tư, Khánh Hòa có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, là cửa ngõ lên Tây Nguyên, có Quân cảng Cam Ranh và đặc biệt có huyện Trường Sa, là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Do vậy, Khánh Hòa phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, chủ động có phương án đối phó, không để bị động, bất ngờ, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biển, đảo, nhằm tạo môi trường ổn định để tỉnh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Thứ năm, cần tập trung hoàn thiện bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác, các đề án về phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nâng cao chất lượng và sát với tình hình thực tế. Sắp xếp tinh gọn bộ máy các cơ quan chức năng, hoàn thiện vị trí việc làm; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, thực thi công vụ; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của người dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của tổ chức bộ máy và chất lượng của cán bộ, công chức.

Thứ sáu, với tinh thần quyết tâm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

       Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Khắc Định tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để bổ sung vào Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động; cụ thể hóa vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Đại hội cũng nghe một số tham luận của các đơn vị để làm rõ thêm các nội dung của Báo cáo chính trị và giải pháp để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 100% số phiếu. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Tấn Tuân, Hà Quốc Trị đã trúng cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 100% số phiếu. Bầu Đoàn đại biểu của tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết

       Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công rực rỡ và bế mạc chiều ngày 14/10/2020. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 100% đại biểu tán thành.

 Tuệ Văn

 

 

 

Gửi bình luận của bạn