Sửa Luật khám bệnh, chữa bệnh có tác động lớn đến ngành y tế và nhân dân

  • VẤN ĐỀ HÔM NAY
  • 18:20 07/09/2022

(SK&MT) – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có tác động rất lớn đến ngành y tế và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc không chỉ trong ngành y tế mà còn của cử tri, nhân dân cả nước.

Sửa Luật khám bệnh, chữa bệnh có tác động lớn đến ngành y tế và nhân dân

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thảo luận 6 nhóm vấn đề của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

 

Sáng 7/9, tại Nhà Quốc hội, hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách thảo luận về một số dự án Luật, dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là diễn đàn thể hiện rõ nhất quyền và trách nhiệm của ĐBQH hoạt động chuyên trách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, Kỳ họp thường kỳ thứ 4 sắp tới của Quốc hội có nhiều nhiệm vụ lập pháp quan trọng. Các dự án, dự thảo dự kiến trình Quốc hội thông qua đã được UBTVQH, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan chỉ đạo tổ chức thảo luận, lấy ý kiến qua nhiều vòng, tại nhiều hội nghị, hội thảo, tham vấn.

Hội nghị ĐBQH chuyên trách lần thứ hai của nhiệm kỳ Khóa XV sẽ tập trung thảo luận về 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua.

Về Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở:  Quan điểm của Đảng ta về "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" là mục tiêu và động lực để khơi dậy sức mạnh, nguồn lực Nhân dân trong quá trình thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng thành pháp luật của Nhà nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở và quyền làm chủ của Nhân dân. Sau Kỳ họp thứ 3, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo của Chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, thiết kế các nội dung cơ bản của dự án luật theo hướng cụ thể hóa phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" cả về kết cấu và nội dung.

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện: Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị ĐBQH tiếp tục thảo luận, thể hiện rõ quan điểm về những vấn đề sau: Một là, quy định giới hạn tổng độ rộng băng tần thông tin di động một doanh nghiệp được cấp phép sử dụng; Hai là, phương thức cấp phép; cấp lại giấy phép sử dụng băng tần, làm rõ vì sao từ khi Luật có hiệu lực đã gần 12 năm vẫn không thực hiện được việc đấu giá, thi tuyển để cấp phép; Ba là, quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế. Nội dung này đang còn khác nhau về quan điểm, cần được làm rõ nội hàm của chính sách này là gì và đánh giá tác động liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng băng tần, kể cả về khía cạnh công nghệ kỹ thuật để đảm bảo tính khả thi…

Về Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dự án luật này có tác động rất lớn đến ngành y tế và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đây là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc, không chỉ trong ngành y tế mà còn của cử tri, Nhân dân cả nước.

Việc xây dựng các quy định đòi hỏi sự thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ đưa vào Luật những vấn đề đã chín, đã rõ, có tính khả thi, không nóng vội, không vì lộ trình mà phải thông qua trong khi thực tiễn chưa giải quyết được, cần tiếp tục thể chế hóa các Nghị quyết số 19, 20 của Trung ương Đảng về "Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập", "lấy người bệnh làm trung tâm", "y tế cơ sở là nền tảng".

Với yêu cầu đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị ĐBQH tập trung thảo luận các nhóm vấn đề sau: Một là, về phạm vi điều chỉnh; Hai là, về bố cục của dự thảo Luật; Ba là, về thẩm quyền và điều kiện cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, như chứng chỉ đào tạo, việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong khám chữa bệnh của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam…; Bốn là, hệ thống tổ chức cơ sở khám, chữa bệnh; cách thức chuyển tuyến, kết nối các tuyến khám, chữa bệnh; việc phân cấp đối với cơ sở y tế tư nhân; Năm là, cơ chế tài chính, giá dịch vụ; xã hội hóa, tự chủ trong khám, chữa bệnh; Sáu là, quy định chuyên môn kỹ thuật; khám bệnh, chữa bệnh từ xa; y học gia đình;...

Về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi): Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ĐBQH tập trung thảo luận, làm rõ: Một là, nhận diện các hành vi bạo lực gia đình; việc mở rộng với một số nhóm đối tượng không còn trong quan hệ hôn nhân, gia đình; Hai là, về tư vấn, hòa giải và xử lý tin báo, tố giác vụ việc; bảo vệ, hỗ trợ người báo tin tố giác bạo lực gia đình, người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; Ba là, cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình và xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Bốn là, biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã và Tòa án; Năm là, biện pháp "thực hiện công việc phục vụ cộng đồng".

Về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi): Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ĐBQH cho ý kiến vào các nội dung sau: Một là, hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính; giải pháp đảm bảo tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra; Hai là, việc thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tại cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác của Nhà nước được giao thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước; Ba là, tiêu chí thành lập cơ quan thanh tra tại một số sở và thẩm quyền thành lập Thanh tra sở của UBND cấp tỉnh; Bốn là, quy trình thanh tra, cơ chế phối hợp, xử lý để tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra, kiểm toán…

Về 1 dự án luật, 1 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 đó là dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở, yêu cầu các ĐBQH thảo luận, làm rõ các vấn đề đang được quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách không chỉ là một quy trình trong hoạt động lập pháp, mà còn là diễn đàn thể hiện rõ nhất quyền và trách nhiệm của ĐBQH hoạt động chuyên trách. Việc tổ chức Hội nghị là cần thiết, thể hiện quyết tâm của UBTVQH nhằm phát huy tối đa vai trò, trí tuệ, tính dân chủ của ĐBQH hoạt động chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật; đồng thời, việc tổ chức Hội nghị cũng phù hợp với xu hướng đổi mới, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

ĐÀO VĂN THỂ

 

 

 

 

 

Gửi bình luận của bạn