Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết thành lập 2 thị xã Quế Võ, Thuận Thành và các phường thuộc 2 thị xã

  • VẤN ĐỀ HÔM NAY
  • 10:16 24/02/2023

(SK&MT) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành; thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ.

Theo đó, thành lập thị xã Thuận Thành trên cơ sở toàn bộ 117,83 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 199.577 người của huyện Thuận Thành. Cùng với đó, thị xã này sẽ được thành lập 10 phường, gồm: phường Hồ, An Bình, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm, Ninh Xá. Sau khi thành lập thị xã Thuận Thành và các phường kể trên, thị xã Thuận Thành có 18 đơn vị hành chính cấp xã trong đó có 10 phường.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết thành lập 2 thị xã Quế Võ, Thuận Thành và các phường thuộc 2 thị xã

Diện mạo Quế Võ đang thay đổi từng ngày

Nghị quyết cũng quyết nghị thành lập thị xã Quế Võ trên cơ sở toàn bộ 155,11 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 219.929 người của huyện Quế Võ. Đồng thời thành lập 11 phường thuộc thị xã Quế Võ, gồm: phường Phố Mới, Việt Hùng, Bằng An, Phượng Mao,  Phương Liễu, Đại Xuân, Nhân Hòa, Quế Tân, Phù Lương, Bồng Lai, Cách Bi. Sau khi thành lập thị xã Quế Võ và các phường kể trên, thị xã Quế Võ có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường và 10 xã.

Nghị quyết cũng quyết nghị thành lập Tòa án nhân dân thị xã Thuận Thành trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời thành lập Tòa án nhân dân thị xã Quế Võ trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quế Võ trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2023. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện, 2 thị xã và 2 thành phố; 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 70 xã, 52 phường và 4 thị trấn.

Việc thành lập 02 thị xã Thuận Thành, Quế Võ là quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ nhiều năm của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Bắc Ninh và các địa phương. Trong đó, huyện Thuận Thành được quy hoạch là đô thị công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng nam sông Đuống của tỉnh; huyện Quế Võ được quy hoạch là đô thị công nghiệp, dịch vụ, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng bắc sông Đuống của tỉnh.

Trước đó, ngày 28/10/2022, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan đến hồ sơ, Đề án thành lập thị xã Thuận Thành, các phường thuộc thị xã Thuận Thành và thành lập thị xã Quế Võ, các phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Tại báo cáo này, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra tiêu chuẩn chưa đạt của thị xã Thuận Thành và các xã, thị trấn dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Thuận Thành là tỷ lệ xử lý nước thải đô thị. Để đạt tiêu chuẩn đề ra, UBND huyện Thuận Thành đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung tại xã Trạm Lộ với diện tích là 11,5 ha, công suất khu xử lý 18.000 m3/ngày đêm, dự kiến hoàn thành trước năm 2025. Sau khi nhà máy xử lý nước thải đưa vào hoạt động sẽ xử lý trên 60% tổng lượng nước thải đô thị. Ngoài ra, tiêu chuẩn đối với đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở, UBND huyện Thuận Thành cũng đang lên kế hoạch cụ thể xây dựng, mở rộng các trường học trên địa bàn các xã, thị trấn dự kiến thành lập phường để đảm bảo đến năm 2025 tất cả các phường đều đạt tiêu chuẩn về đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết thành lập 2 thị xã Quế Võ, Thuận Thành và các phường thuộc 2 thị xãKhu đô thị mới tại Thuận Thành, Bắc Ninh

Đối với việc thành lập thị xã Quế Võ, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, có 5/59 tiêu chuẩn không đạt, bao gồm: Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; Đất cây xanh đô thị; Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành, nội thị; Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị. Hiện, huyện Quế Võ cũng đang tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tập trung khắc phục các tiêu chuẩn thành phần đô thị loại IV mà đô thị Quế Võ chưa đạt điểm. Đồng thời, phấn đấu đến năm 2025 hoàn chỉnh đạt điểm tối đa với tất cả các tiêu chuẩn đề ra.

ĐẮC TUẤN

 

Gửi bình luận của bạn