Ngô nếp Thung Khe mũi nhọn phát triển kinh tế

  • VIDEO
  • 23:31 11/10/2020

(SK&MT) - Hòa Bình là tỉnh có nhiều nhiều đặc sản nổi bật chỉ nơi đây có được. Chính vì vậy, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Hòa Bình cần chú trọng hơn nữa trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của tỉnh như cam Cao Phong, bưởi Tân Lạc… Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước và tìm kiếm thị trường xuất khẩu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Hòa Bình cần triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm; gắn phát triển nông nghiệp với du lịch cộng đồng, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giới thiệu và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh. 

Trong nhiều năm qua tỉnh Hòa Bình đã và chú trọng tới công tác xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của tầng địa phương. Trong đó ngô nếp Thung Khe là sản phẩm đang được xây dựng nhãn hiệu chứng nhận.

Gửi bình luận của bạn