Đề tài khoa học đầu tiên tại Việt Nam về Khu công nghiệp sinh thái - Kinh tế tuần hoàn đạt kết quả nghiệm thu xuất sắc

  • VIDEO
  • 15:47 08/04/2022

(SK&MT) - Đề tài khoa học “Khu công nghiệp sinh thái – kinh tế tuần hoàn: Từ lý thuyết tới thực tiễn phát triển tại Việt Nam” (Khảo sát tại mô hình điểm KCN Nam Cầu Kiền) do Viện Sức khỏe & Môi trường vì cộng đồng (IOHEC) phối hợp với Công ty CP Shinec (Chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền) sau gần 2 năm thực hiện đã đáp ứng được tính cấp thiết trong bối cảnh phát triển hiện nay. Tại chương trình nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá kết quả sản phẩm nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, PGS.TS Trần Đình Thiên - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, công bố kết quả Đề tài xếp loại xuất sắc.

 

Gửi bình luận của bạn