Đông Anh (Hà Nội): Giải quyết vấn nạn ô nhiễm, đến bao giờ mới thực hiện lời hứa với dân?

  • VIDEO
  • 18:13 18/11/2019

 

Gửi bình luận của bạn