Luật bảo vệ môi trường 2020: Giải quyết những bất cập trong công tác bảo vệ môi trường

  • VIDEO
  • 23:27 18/11/2021

(SK&MT) - Năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được Quốc hội thông qua. So với các Luật khác, việc sửa đổi bộ Luật này khó hơn nhiều bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và quyền phát triển của con người. Không những thê, nó còn liên quan đến nhiều Luật khác.

Để tránh được sự chồng chéo trong quản lý, giải quyết bài toán không hy sinh môi trường để phát triển, nhưng cũng không quá cứng nhắc dẫn đến kìm hãm phát triển là điều không dễ dàng.

 

Gửi bình luận của bạn