Nam Cầu Kiền - Mô hình điểm khu công nghiệp sinh thái Việt Nam

  • VIDEO
  • 14:36 13/09/2020

(SK&MT) - KCN Nam Cầu Kiền là một trong những KCN đi đầu trong việc phát triển theo hướng tạo lập mối quan hệ cộng sinh giữa các doanh nghiệp trong KCN, hoạt động theo hệ sinh thái sản xuất kinh doanh liên thông nhiều tầng, cùng phát triển theo tiêu chí của kinh tế tuần hoàn, đem lại giá trị gia tăng bền vững.

 
 

 

Gửi bình luận của bạn