Nhớ lời Đại tướng: Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường

  • VIDEO
  • 15:13 07/05/2021

(SK&MT) - Có thể nói, những việc làm, sự quan tâm, khích lệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc sinh thời cũng như những chiến tích lẫy lừng của Đại tướng mà tiêu biểu là chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiếp sức cho doanh nhân Phạm Hồng Điệp trở thành một “hiệp sĩ môi trường”, một nhà công thương đóng góp tích cực vào công cuộc ích quốc - lợi dân. 

 
 

THIÊN TÂN - PHƯƠNG MAI

Gửi bình luận của bạn