Nữ tướng Secoin với sự nghiệp bảo vệ môi trường

  • VIDEO
  • 19:02 19/10/2020

(SK&MT) - Công ty CP Secoin được thành lập vào năm 1989. Là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam kinh doanh, sản xuất vật liệu không nung. 

 

Gửi bình luận của bạn