Xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận sen Hoa Lư - Ninh Bình: Góp phần phát triển bền vững du lịch, kinh tế xanh

  • VIDEO
  • 10:23 16/06/2022

(SK&MT) - Để phát triển bền vững, hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình, phối hợp với huyện Hoa Lư và đơn vị tư vấn tiến hành đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Sen Hoa Lư – Ninh Bình” dùng cho các sản phẩm từ cây sen của huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

 

Gửi bình luận của bạn