Có hơn 60 tác phẩm được trưng bày tại “Triển lãm ảnh nghệ thuật ngành nghề yến sào”

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 10/05/2019

SK&MT - Vi gn 60 hot đng các lĩnh vc văn hóa, ngh thut, th thao, l hi tng hp … trong L hi Festival Bin Nha trang – Khánh Hòa 2019 vi ch đ “Nha Trang - Khánh Hòa trong trái tim tôi”. Đây là ln th 5 Công ty Yến sào Khánh Hòa đng hành cùng chương trình Festival Bin, năm nay Công ty t chc nhiu hot đng đa dng và phong trước và trong thi gian din ra Festival Bin 2019 .

Có hơn 60 tác phẩm được trưng bày tại “Triển lãm ảnh nghệ thuật ngành nghề yến sào”

Các đi biu tham quan “Trin lãm nh ngh thut ngành ngh Yến sào”

Sáng ngày 10/5/2019, ti Công viên Văn hóa Yến sào (Nha Trang) Công ty Yến sào Khánh Hòa t chc L khai mc “Trin lãm nh ngh thut ngành ngh yến sào”, hot đng này có ý nghĩa rt quan trng trong chui hot đng ca Festival bin Nha Trang - Khánh Hòa 2019. Có hơn 60 tác phm được trưng bày ti trin lãm nh ln này, đây là nhng tác phm ngh thut đt gii cao trong các cuc thi nhiếp nh do Công ty Yến sào t chc qua các năm. Các tác phm ngh thut  tái hin và ca ngi truyn thng ngành ngh yến sào, mang giá tr qung bá, gii thiu nhng hình nh sinh đng v lch s truyn thng ca ngành ngh yến sào, các hot đng xây dng văn hóa Doanh nghip, các hot đng liên quan đến ch đ “Yến sào Khánh Hòa và bin đo quê hương”, trong các lĩnh vc qun lý bo v đo yến, khai thác Yến sào, sn xut, chế biến các dòng sn phm t yến sào đo yến thiên nhiên, nht là phn ánh nhng cm xúc trước v đp thiên nhiên, con người ca x s rng trm, bin yến.

Có hơn 60 tác phẩm được trưng bày tại “Triển lãm ảnh nghệ thuật ngành nghề yến sào”

Khách đến xem trin lãm nh

Được biết, hot đng “Trin lãm nh ngh thut ngành ngh Yến sào” din ra trong sut thi gian din ra L hi Festival Bin Nha  Trang – Khánh Hòa (t ngày 10/5 đến  14/5/2019).

Xuân Bình

 

 

 

Gửi bình luận của bạn