Hà Tĩnh bổ nhiệm, luân chuyển các cán bộ lãnh đạo chủ chốt

  • XÃ HỘI
  • 15:18 19/10/2022

(SK&MT) - Ngày 18/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, thay đổi 15 vị trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại địa phương.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quyết định luân chuyển ông Nguyễn Thanh Điện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đến nhận công tác tại Huyện ủy Hương Khê, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức bí thư Huyện ủy Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 19/10/2022;

Hà Tĩnh bổ nhiệm, luân chuyển các cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Luân chuyển bà Nguyễn Thị Việt Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đến nhận công tác tại Huyện ủy Vũ Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức bí thư Huyện ủy Vũ Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Luân chuyển ông Nguyễn Thành Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Huyện ủy Đức Thọ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức bí thư Huyện ủy Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 1/11/2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng điều động ông Lê Minh Đạo, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Nội vụ kể từ ngày 1/11/2022 để UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở Nội vụ;

Điều động ông Lương Phan Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm đến ngày 1/11/2025;

Điều động ông Nguyễn Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Y tế kể từ ngày 1/11/2022 để UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở Y tế;

Điều động ông Trần Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Thọ đến nhận công tác tại Sở Giao thông Vận tải kể từ ngày 1/11/2022 để UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở Giao thông vận tải;

Điều động ông Lê Ngọc Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hương Khê đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 19/10/2022 để UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Điều động bà Nguyễn Thị Hà Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 1/11/2022, bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

Điều động bà Phan Thị Tố Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 1/11/2022, bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Điều động ông Lương Quốc Tuấn, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 1/11/2022 để UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ chánh Văn phòng UBND tỉnh;

Điều động bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh kể từ ngày 1/11/2022, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Điều động ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 1/11/2022, bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm 5 năm;

Điều động ông Đinh Văn Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh đến nhận công tác tại Sở Tư pháp từ ngày 1/11/2022 để UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Sở Tư pháp.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, xét đề nghị của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thống nhất quyết nghị: bổ nhiệm ông Bùi Quang Hoàn - Phó giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cấp có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

ĐÌNH THẢO

 

 

Gửi bình luận của bạn