Hội Nữ trí thức Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao vai trò hội viên, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước

  • XÃ HỘI
  • 17:47 25/11/2021

(SK&MT) - Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2021- 2026) Hội Nữ trí thức Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/11, với sự tham gia của hơn 300 đại biểu tại Hà Nội và các đại biểu trực tuyến tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Thái Nguyên...

Hội Nữ trí thức Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao vai trò hội viên, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2021- 2026) Hội Nữ trí thức Việt Nam

Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II (2016 - 2021), kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ II, bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác của Hội trong nhiệm kỳ III (2021 - 2026) và tầm nhìn đến năm 2030.

10 năm qua, nhờ kiện toàn bộ máy theo hướng tích cực và hiệu quả, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hội – GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu và Chủ tịch danh dự, GS.TS Nguyễn Thị Doan, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã phát triển nhanh và bền vững, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Hội Nữ trí thức Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao vai trò hội viên, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước

Các nữ đại biểu tại hội nghị

Tính đến hết tháng 1/2021, Hội có hơn 4000 hội viên (tăng hơn 2000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ). Ngoài ra, còn có một số hội viên mạng lưới đang định cư, làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh đó còn có 3 đơn vị trực thuộc Hội được thành lập trong nhiệm kỳ II, hoạt động hiệu quả như Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp (COSTAS), Trung tâm Khoa học Công nghệ Tri thức Bách khoa, Tạp chí Phụ nữ Mới.

 Với lực lượng hội viên mạnh, có nhiều nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau nên công tác tư vấn, phản biện xã hội của Hội đã đóng góp hiệu quả trong quá trình xây dựng các chính sách về giáo dục, khoa học công nghệ và bình đẳng giới.

Hội cũng đã có nhiều hoạt động nhằm nâng cao vai trò của Nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước: Tổ chức thành công hai Hội nghị Nữ Khoa học toàn quốc lần thứ I (2019), lần thứ II (2020) và chủ trì nhiều hội thảo khoa học chuyên đề.

Hội đã chủ quản và chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu, dự án chuyển giao công nghệ. Từ các dự án và đề tài, Hội đã xây dựng được Sàn giao dịch trực tiếp, trực tuyến về công nghệ/sản phẩm KHCN, giới thiệu hơn 200 sản phẩm, hỗ trợ chuyển giao 6 công nghệ/sản phẩm cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trong nhiệm kỳ tới (2021-2026), Hội Nữ trí thức Việt Nam tiếp tục tập hợp đoàn kết nữ trí thức, phát huy sức mạnh trí tuệ của phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước, khơi dậy khát vọng cống hiến của nữ trí thức cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thu Hà

Gửi bình luận của bạn