Phường Giang Biên (quận Long Biên): Nhân dân tín nhiệm cao đối với người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026

  • XÃ HỘI
  • 23:22 03/04/2021

(SK&MT) - Thực hiện Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Kế hoạch số 27/KH-MTTQ ngày 11/3/2021 của ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Căn cứ văn bản số 42/CV-MTTQ-BTT ngày 18/3/2021 của Ban TT Ủy ban MTTQ quận Long Biên về việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 3/4/2021, Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ phường Giang Biên phối hợp với UBND phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021 là công dân cư trú tại tổ dân phố 12.

Phường Giang Biên (quận Long Biên): Nhân dân tín nhiệm cao đối với người ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các đại biểu về dự hội nghị

Đến dự hội nghị có Bà Dương Thị Thìn – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Long Biên. Bà Đặng Thúy Vân – PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Giang Biên.

Người ứng cử đại biểu HĐND các cấp là ông Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Giang Biên.

Theo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp phải là người trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phường Giang Biên (quận Long Biên): Nhân dân tín nhiệm cao đối với người ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ông Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Giang Biên, phát biểu trước hội nghị.

Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Hội nghị đã biểu quyết, nhất trí cao sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú giới thiệu ông Đinh Xuân Hùng là người tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường sẽ hoàn thiện biên bản và chuyển về Ủy ban MTTQ Quận theo quy định để chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

BẢO LẦM

Gửi bình luận của bạn