Sóc Trăng tập huấn kiến thức pháp luật các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo

  • XÃ HỘI
  • 16:24 14/11/2022

(SK&MT) - Sáng 14/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho 350 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được truyền đạt về quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và về Luật Bảo vệ môi trường…

Sóc Trăng tập huấn kiến thức pháp luật các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo

Các đại biểu tham gia tập huấn. 

 

Theo đồng chí Dương Sà Kha, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với uy tín, trách nhiệm của mình đã phối hợp, tham gia, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tín đồ, đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật tín ngưỡng, tôn giáo; có những đóng góp thiết thực trong việc phát triển kinh tế, giữ gìn anh ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, như: cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, xây dựng cầu nông thôn,… với tổng kinh phí thực hiện hằng năm trên 80 tỷ đồng. Với những hành động cao đẹp, ý nghĩa đó, đã góp phần lan toả những giá trị, nghĩa cử, thông điệp nhân văn, nhân ái giữa người với người; tiếp tục khẳng định tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo của tỉnh; qua đó, góp phần cùng với các cấp uỷ đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế, xã hội của tỉnh, chăm lo, trợ giúp tốt hơn cho các hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống, thể hiện tinh thần nhân văn, nghĩa cử cao đẹp giữa người và người, tốt đời đẹp đạo. Cũng theo đồng chí Dương Sà Kha, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định vấn đề dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, phát huy truyền thống và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một đảm bảo quan trọng cho thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta./.

Thanh Nam

 

Gửi bình luận của bạn