UBND phường Nam Sơn (Bắc Ninh): Hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022

  • XÃ HỘI
  • 21:43 19/03/2023

(SK&MT) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, UBND phường Nam Sơn đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra.

UBND phường Nam Sơn (Bắc Ninh): Hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022

Trụ sở UBND phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh.

Năm 2022, kinh tế Việt Nam đang hồi phục, chủ yếu nhờ việc triển khai kịp thời quy định “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, các chính sách hỗ trợ, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn; khu vực sản xuất trong nước, các thị trường đối tác lớn của Việt Nam phục hồi tăng trưởng; các doanh nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu, thay đổi mô hình kinh doanh, đa dạng hóa chuỗi cung ứng thích nghi với tình hình mới.

Trước sự phục hồi của nền kinh tế cả nước, với vị trí địa lý thuận lợi cũng như vị thế chính trị, kinh tế - xã hội, phường Nam Sơn tiếp tục hướng tới tăng trưởng bền vững. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song UBND phường đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, UBND phường đã tập trung tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã đề ra, đời sống của nhân dân được ổn định, tình hình an ninh - quốc phòng được giữ vững, bộ mặt nông thôn được đổi mới, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Trong năm vừa qua, kinh tế tiếp tục có bước phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng khu vực thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ lệ cao, giảm tỷ trọng kinh tế nông nghiệp. Quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn thu, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước tính đạt 176 tỷ 354 triệu đồng đạt 225,8% so với dự toán đầu năm. Chi ngân sách nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả gắn với việc đẩy mạnh xã hội hóa nguồn vốn đầu tư, chi ngân sách phường năm 2022 ước đạt 74 tỷ 123 triệu đồng. Trong đó, chi xây dựng cơ bản: 62 tỷ 630 triệu đồng. Tập trung cao trong việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng trên địa bàn. Công tác chỉnh trang, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được tăng cường theo hướng hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng đô thị giai đoạn 2021-2025; phát huy tối đa, có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm; Công tác quản lý trật tự đô thị có nhiều kết quả quan trọng trong việc lập lại trật tự, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần đưa kỷ cương và văn minh đô thị đi vào nề nếp. Thực hiện kết hợp cùng các đơn vị có liên quan tập trung quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn như dự án Trường Tiểu học Nam Sơn 1, các dự án đất dân cư dịch vụ, dự án bãi đỗ xe tĩnh các khu, dự án trung tâm thể dục thể thao phường, các dự án đấu giá. Phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất bước đầu quy chủ dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận thành phố Bắc Ninh. Các thiết chế văn hóa, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được quan tâm, phục vụ thiết thực đời sống tinh thần cho nhân dân.Tập trung quan tâm giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; chất lượng dạy và học có nhiều tiến bộ; cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư. Công tác an sinh xã hội được triển khai và thực hiện có hiệu quả: Chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm; thực hiện hỗ trợ, xây dựng và cải tạo nhà tình nghĩa bằng các nguồn lực nhà nước và xã hội đạt hiệu quả cao. Công tác y tế được chú trọng, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát và đẩy lùi. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường cho các nhà đầu tư và nhân dân yên tâm sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt công tác quốc phòng toàn dân, hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Tăng cường công tác tiếp dân và giải quyền đơn thư; tập trung các giải pháp giải quyết các tồn tại kéo dài. Hệ thống chính quyền cơ sở được tăng cường, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; chất lượng và đạo đức cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên theo hướng chuyên nghiệp, kỹ năng hành chính cao. Kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm người đứng đầu các ngành được duy trì, đi vào nề nếp.

Tiếp tục phát huy lợi thế vị trí địa lý thuận lợi cũng như vị thế chính trị, kinh tế - xã hội, lãnh đạo UBND phường Nam Sơn tập trung, nỗ lực phấn đấu, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục khó khăn, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế; đưa đời sống nhân dân ổn định, phát triển nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với Chủ đề công tác: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, môi trường; tập trung tạo nguồn lực, từng bước xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thương mại-dịch vụ; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025.

Đắc Tuấn

Gửi bình luận của bạn