Chính phủ họp thường kỳ tháng 5/2016

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe báo cáo và thảo luận về tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực trước và từ ngày 01/7/2016 ( trong đó có các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh còn nợ đọng chưa trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp ) ; các dự án : Luật Thủy lợi , Pháp lệnh Giống cây trồng (sửa đổi) , Pháp lệnh G iống vật nuôi (sửa đổi) ; tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016; Đề án Lộ trình tự do hóa giao dịch vốn của Việt Nam; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá năm 2015, 4 tháng đầu năm 2016 và phương hướng điều hành giá năm 2016; Báo cáo về việc xử lý vướng mắc trong việc thanh toán vốn các dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và các dự án trên địa bàn các huyện nghèo, huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao; Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014 và một số nội dung quan trọng khác.
(SK&MT) - Trong 2 ngày 1 và 2/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2016.

Về công tác xây dựng thể chế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, xây dựng thể chế là công tác trọng tâm của Chính phủ nhằm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển phục vụ doanh nghiệp và nhân dân. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đều phải tập trung hơn nữa cho công tác này. Phải hết sức quan tâm bảo đảm tiến độ, đi liền với số lượng phải bảo đảm được chất lượng, không để xảy ra sai sót trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng vẫn còn nợ đọng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật, đây là tình trạng đã diễn ra nhiều năm mà chưa được khắc phục làm cho luật chậm được thi hành và đi vào cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, tất cả các Nghị định về điều kiện kinh doanh phải được ban hành trước thời điểm 1/7/2016, không để chậm trễ, không để còn nợ đọng sau ngày 1/7, không để xuất hiện “khoảng trống pháp luật”. Đồng thời, phải bảo đảm chất lượng các văn bản này bằng các giải pháp như các Bộ, ngành trực tiếp làm việc, thảo luận với nhau để gỡ vướng mắc. Bên cạnh đó, thực hiện ban hành theo thủ tục quy trình rút gọn nhưng phải bảo đảm công khai, minh bạch, lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động. Sau khi ban hành, những điểm nào không phù hợp với thực tiễn thì phải sửa đổi kịp thời. Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp phải thường xuyên đôn đốc, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp làm việc với các tổ biên tập, ban soạn thảo để giải quyết từng vướng mắc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, kiên quyết loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, không cần thiết.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải rõ ràng, minh bạch, đơn giản hóa tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm giao dịch qua môi trường mạng internet để tạo thuận lợi cho phát triển, chống tiêu cực, nhũng nhiễu. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục khẳng định lại những quan điểm này khi cho ý kiến về các dự thảo văn bản có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các dự thảo Pháp lệnh Giống vật nuôi, Pháp lệnh Giống cây trồng.

Về công tác điều hành giá, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, tôn trọng nguyên tắc là theo cơ chế thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, quản lý tốt lộ trình điều chỉnh giá, kiểm soát chặt chẽ chi phí, không sử dụng mệnh lệnh hành chính để kiểm soát giá.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương dự báo sát tình hình, đánh giá đúng tác động của điều chỉnh giá, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để tránh biến động giá do yếu tố tâm lý. Phải có các kịch bản điều hành giá, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu mà Quốc hội đã thông qua. Tiếp tục thực hiện Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu với tinh thần bám sát giá thị trường thế giới, kiểm soát chặt chẽ chi phí, sử dụng hiệu quả Quỹ bình ổn giá. Không tăng giá bán lẻ điện trong năm 2016, không thành lập Quỹ bình ổn giá điện và không tăng phí BOT giao thông. Giao Bộ Giao thông vận tải tổng kết và sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề tổng vốn đầu tư, kiểm soát số lượng xe, thời gian hoàn vốn ở các dự án BOT giao thông.

Về giá dịch vụ y tế, có lộ trình, bước đi phù hợp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không điều chỉnh cùng lúc cả 63 tỉnh, thành phố; bảo đảm giá dịch vụ y tế phải tương xứng với chất lượng khám chữa bệnh.

Về một số mặt hàng khác như lương thực, thực phẩm, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần là bình ổn giá cả, không để tăng giá đột biến do thiếu hàng; giữ nguyên biện pháp quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đến quý IV năm nay để bình ổn giá mặt hàng này.

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016, Chính phủ cho rằng kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Lãi suất cho vay có xu hướng giảm; tỷ giá, thị trường ngoại tệ ổn định. Thu hút vốn FDI tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, vốn FDI cam kết và thực hiện đều tăng cao so với cùng kỳ. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm và đạt kết quả. An ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chính phủ cũng cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội trong 5 tháng đầu năm 2016 vẫn còn những hạn chế như kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định nhưng chưa vững chắc; lạm phát vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cao; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn…

Điểm qua những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bên cạnh thuận lợi, đất nước ta cũng đang phải đối phó với không ít khó khăn, thách thức. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ với tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo nhưng không chủ quan trong điều hành và phải có kế hoạch, hành động cụ thể, tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội; không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ cần thực hiện nhất quán mục tiêu ổn định vĩ mô để tạo nền tảng cho phát triển bền vững, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng tốt các kịch bản, kiểm soát chặt chẽ về giá; không được chủ quan trong kiểm soát lạm phát; các bộ, ngành phối hợp hiệu quả trong điều hành giá cũng như trong thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ.

Tăng cường hơn nữa các giải pháp khơi thông những tiềm năng cho tăng trưởng đi liền với đảm bảo chất lượng tăng trưởng; huy động hiệu quả các nguồn lực trong dân để phục vụ cho các mục tiêu phát triển; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính. Các Bộ trưởng, trưởng ngành cần phải công bố rõ lộ trình cải cách thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ASEAN 4; kiên quyết cắt bỏ các thủ tục hành chính gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty có kế hoạch, lộ trình cụ thể đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành, trong đó thể hiện rõ chủ trương tăng tỷ lệ vốn bán ra, bán hết phần vốn Nhà nước đối với doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2016.

Trong tái cơ cấu đơn vị sự nghiệp công lập, yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì cùng các bộ, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tinh giản biên chế và giảm chi từ NSNN.

Đẩy mạnh hơn nữa phong trào khởi nghiệp trong thanh niên. Phong trào khởi nghiệp không phải dừng lại ở khẩu hiệu mà phải xây dựng, cụ thể hóa bằng thể chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ hiệu quả cho khởi nghiệp. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các cơ quan chức năng xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến khởi nghiệp để trình Chính phủ trong tháng 7 tới.

Xây dựng, triển khai chương trình tái cơ cấu nông nghiệp toàn diện; không ngừng nâng cao chất lượng tăng trưởng nông nghiệp, phát triển ngành nông nghiệp có giá trị gia tăng lớn, có sức cạnh tranh cao qua đó nâng cao thu nhập và đời sống người nông dân. Hết sức quan tâm trong chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chương trình tái cơ cấu nông nghiệp. Quan tâm hơn nữa đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện hiệu quả các giải pháp cả trước mắt và lâu dài trong ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn, khô hạn, bao gồm cả các giải pháp công trình và phi công trình; chuyển đổi phương thức sản xuất, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở các vùng, miền.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, tạo việc làm. Hỗ trợ kịp thời người dân ở các vùng bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn... Triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững; các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là trong phòng chống đuối nước ở trẻ em. Chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh theo mùa, đặc biệt là các dịch bệnh có khả năng bùng phát cao trong mùa hè; đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và phụ huynh; khắc phục những bất cập của kỳ thi trước.

Tập trung mạnh vào tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển nguồn nhân lực; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng cho các yêu cầu phát triển. Thực hiện hiệu quả chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo theo hướng mở, hội nhập, xây dựng xã hội học tập, phát triển con người toàn diện, nhất là về đạo đức và lối sống.

Chủ động hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái, kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về môi trường, không có “vùng cấm”, không bao che cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào vi phạm.

Quyết tâm xây dựng Chính phủ và chính quyền các cấp liêm chính, vững mạnh, kiến tạo phát triển. Tập trung hoàn thiện thể chế, phát huy dân chủ gắn với thượng tôn pháp luật. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính cũng như hoạt động thanh tra công vụ. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết cắt bỏ những khoản chi không cần thiết, nhất là chi cho hội họp, đi công tác nước ngoài. Triển khai hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý nghiêm các hành vi chống người thi hành công vụ, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý các cần quyết liệt hơn nữa trong kiểm tra, xử lý nghiêm việc chuyển giá, trốn thuế cũng như các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Về quốc phòng, an ninh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu theo dõi sát, nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, kích động gây rối; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục chủ động trong hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế; khai thác hiệu quả các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mang lại, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo điều hành của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại,... góp phần tạo đồng thuận xã hội, chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, nhất là mục tiêu về kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm hàng hóa Việt Nam./.

Vương Hải Yến

Các tin khác

Xiết chặt quản lý sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Xiết chặt quản lý sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

(SK&MT) - Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý đối với việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùngtrong gia dụng và y tế.
Tết quân dân mừng Chol Chnam Thmay tại Kiên Giang

Tết quân dân mừng Chol Chnam Thmay tại Kiên Giang

(SK&MT) - Theo lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang, tổng kinh phí cho các hoạt động Tết quân dân mừng Chol Chnam Thmay năm 2024 được hơn 2,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.
Quảng Ngãi: Cần đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các cụm công nghiệp

Quảng Ngãi: Cần đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các cụm công nghiệp

(SK&MT) - 19 cụm công nghiệp ở Quảng Ngãi đều nằm gần khu dân cư và phần lớn không có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nhiều doanh nghiệp lén lút xả thải ra môi trường, khiến người dân bức xúc, lo lắng.
Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Sáng 16/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Bộ TN&MT và một số bộ, ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024.
Đắk Nông: Kiến nghị sử dụng đất sau khai thác bauxite để xây khu tái định cư

Đắk Nông: Kiến nghị sử dụng đất sau khai thác bauxite để xây khu tái định cư

Hơn 130ha đất sau khai thác bauxite sẽ được tỉnh Đắk Nông sử dụng để xây dựng các khu tái định cư cho các hộ dân có đất thuộc diện thu hồi và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Từ tháng 5, tình trạng khô hạn, thiếu nước xảy ra ở nhiều địa phương

Từ tháng 5, tình trạng khô hạn, thiếu nước xảy ra ở nhiều địa phương

(SK&MT) - Tình trạng này có thể kéo dài đến tháng 7/2024 tại Quảng Trị, Quảng Nam, các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết.
Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp về hạn hán ở huyện Trần Văn Thời và U Minh

Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp về hạn hán ở huyện Trần Văn Thời và U Minh

(SK&MT) - Chiều 15/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký Quyết định số 719 công bố tình huống khẩn cấp về hạn hán cấp 2 trên địa bàn các huyện Trần Văn Thời và U Minh.
Long An giúp dân đối phó với hạn mặn nắng nóng

Long An giúp dân đối phó với hạn mặn nắng nóng

(SK&MT) - Chưa năm nào hạn mặn tới sớm, thiếu nước sớm và kéo dài như năm nay. Tại Long An, tình trạng này đang rất gay gắt, đặc biệt là huyện Cần Giuộc.
Thuốc lá làm nóng là sản phẩm thuốc lá

Thuốc lá làm nóng là sản phẩm thuốc lá

(SK&MT) - Nhiều bộ ngành trong nước và tổ chức quốc tế khẳng định thuốc lá làm nóng là 1 sản phẩm thuốc lá nên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Xem thêm

Đọc nhiều

“Đất tặc” ngang nhiên khai thác rầm rộ

“Đất tặc” ngang nhiên khai thác rầm rộ

(SK&MT) – Trên địa bàn xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh “đất tặc” ngang nhiên khai thác rầm rộ suốt cả ngày đêm.
Tạp chí Sức Khỏe và Môi Trường triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tạp chí Sức Khỏe và Môi Trường triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 04/03, tại Hà Nội, Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC), Tạp chí Sức Khỏe và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. PGS.TS Mai Thị Hương, Viện trưởng Viện Sức khoẻ & Môi tr
Đắk Lắk: Xe chở đất đá gây ô nhiễm môi trường

Đắk Lắk: Xe chở đất đá gây ô nhiễm môi trường

(SK&MT ) – Theo phản ánh của người dân, chiều ngày 20/02/2024 phóng viên Sức khỏe & Môi trường có mặt tại xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk chứng kiến tình trạng xe chở đất đá không che phủ gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân,.
Vĩnh Phúc: Người dân bất bình vì doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích, gây ô nhiễm môi trường

Vĩnh Phúc: Người dân bất bình vì doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích, gây ô nhiễm môi trường

(SK&MT) - Sự việc xảy ra tại tổ dân phố Sơn Đồng, thị trấn Kim Long huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) trong nhiều tháng qua, khi một doanh nghiệp sản xuất gạch tại Khu Công nghiệp Tam Dương II mượn lại đất lâm nghiệp của 1 hộ dân tập kết đất, sử dụng máy móc trộn đất và vận chuyển đi với số lượng lớn gây tiếng ồn ầm ĩ, khói bụi ảnh hưởng tới hàng chục hộ dân xung quanh, khiến người dân bức xúc.
Đắk Lắk: Xe chở đất gây ô nhiễm môi trường tại xã Hòa Đông

Đắk Lắk: Xe chở đất gây ô nhiễm môi trường tại xã Hòa Đông

(SK&MT) - Những chiếc xe chở đất không phủ bạt, có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá trọng tải chạy cả ngày gây nên cảnh bụi bặm, ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khiến cuộc sống của nhiều người dân tại xã Hòa Đông bị đảo lộn.
le hoi den hung va tuan van hoa du lich dat to 2024
ha noi ho can tiem an nhieu nguy co mat an toan cho nguoi dan vi khong co hang rao chan bao ve
ban tin skmt so 1 thang 4 nam 2024
nhieu dia phuong o vung nui phia bac xuat hien mua da giong loc
tai hien tet xua cua nguoi ha noi
chinh thuc van hanh nha may dien rac dau tien tai bac ninh
lac hiep hoa cay hoa mau chu luc de phat trien kinh te dia phuong
chuyen muc dich su dung dat de thuc hien du an khu do thi nam song cau thai nguyen
dua o gia vien ninh binh dac san cua vung dat sinh vuong sinh thanh
tra hoa vang cuc phuong cay duoc lieu quy cua huyen nho quan
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới

(SK&MT) - Ngày 20/3, Petrovietnam đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho đồng chí Lê Ngọc Sơn.
Đảng bộ huyện Lương Tài, Bắc Ninh làm tốt công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ huyện Lương Tài, Bắc Ninh làm tốt công tác phát triển đảng viên

(SK&MT) - Phát triển đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu củ
Bắc Ninh: Kết nạp Đảng cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Bắc Ninh: Kết nạp Đảng cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ

(SK&MT) - Năm 2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.700 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 248 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Từ nguồn thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức kết nạp đảng cho 118 đản
Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

(SK&MT) - Sáng 29/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự, chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương.
Đề xuất mỗi năm bổ sung 1.100 tỷ đồng vào quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đề xuất mỗi năm bổ sung 1.100 tỷ đồng vào quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

(SK&MT) - Thông tin trên được Bộ Y tế đưa ra tại Hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế do Bộ Y tế tổ chức chiều 16/4, tại Hà Nội.
Thủ tướng tri ân gia đình người hiến tạng, khen tập thể y bác sĩ điều phối, ghép tạng cứu sống 7 người

Thủ tướng tri ân gia đình người hiến tạng, khen tập thể y bác sĩ điều phối, ghép tạng cứu sống 7 người

Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Sáng 16/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Bộ TN&MT và một số bộ, ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024.
Từ tháng 5, tình trạng khô hạn, thiếu nước xảy ra ở nhiều địa phương

Từ tháng 5, tình trạng khô hạn, thiếu nước xảy ra ở nhiều địa phương

(SK&MT) - Tình trạng này có thể kéo dài đến tháng 7/2024 tại Quảng Trị, Quảng Nam, các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết.
Đẩy mạnh việc chi trả chế độ, chính sách trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 9

Đẩy mạnh việc chi trả chế độ, chính sách trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 9

(SK&MT) - Ngày 17/4, tại TP Cần Thơ, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định số 75 và 35 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cố
Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, khánh thành Quảng trường biển

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, khánh thành Quảng trường biển

(SK&MT) - Theo UBND TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024 sẽ khai mạc vào tối 27/4/2024, đồng thời khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội.
Tết quân dân mừng Chol Chnam Thmay tại Kiên Giang

Tết quân dân mừng Chol Chnam Thmay tại Kiên Giang

(SK&MT) - Theo lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang, tổng kinh phí cho các hoạt động Tết quân dân mừng Chol Chnam Thmay năm 2024 được hơn 2,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.
Quảng Ngãi: Cần đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các cụm công nghiệp

Quảng Ngãi: Cần đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các cụm công nghiệp

(SK&MT) - 19 cụm công nghiệp ở Quảng Ngãi đều nằm gần khu dân cư và phần lớn không có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nhiều doanh nghiệp lén lút xả thải ra môi trường, khiến người dân bức xúc, lo lắng.
Tăng cường quản lý việc cấp chứng chỉ hành nghề dược

Tăng cường quản lý việc cấp chứng chỉ hành nghề dược

(SK&MT) - “Cần có những kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dược để nâng cao chất lượng dược sỹ và siết các quy định về đăng ký cấp giấy lưu hành thuốc, tránh tình trạng cấp phép quá dễ dãi như hiện nay.”
Thanh Hóa: Bắt giữ 5 đối tượng đang phá rừng tự nhiên

Thanh Hóa: Bắt giữ 5 đối tượng đang phá rừng tự nhiên

(SK&MT) - Lực lượng Đồn Biên phòng Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hoá) vừa bắt quả tang 5 đối tượng đang khai thác gỗ rừng tự nhiên trái pháp luật.
Quản lý đất đai thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Quản lý đất đai thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

(SK&MT) - Theo điều 23, Luật đất đai 2013, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định. Vấn nạn sử dụng đất trái mục đích, xây dựng các công trình trái phép, tranh chấp đất đai kéo dài tại thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên đang nổi côm, nhiều hộ dân tố cáo vi phạm lẫn nhau, chính quyền vào cuộc chưa hiệu quả, gây bức xúc cho người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.
Bộ đội Biên phòng Cà Mau xử lý vi phạm môi trường

Bộ đội Biên phòng Cà Mau xử lý vi phạm môi trường

(SK&MT) - Ngày 4-4, Thiếu tá Nguyễn Văn Lượm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Khánh Tiến (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết: Đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tang vật vi phạm sử dụng kích điện để khai thác thủy sản t
Vĩnh Long tuyên truyền về biển đảo Việt Nam

Vĩnh Long tuyên truyền về biển đảo Việt Nam

(SK&MT) - Chiều 17/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Nhà máy X55, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề tuyên truyền biển đảo Việt Nam tại Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.
Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại khoa Điện tử - Viễn thông

Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại khoa Điện tử - Viễn thông

(SK&MT) - Chiều 6/4, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Hội thảo đào tạo sau đại học Khoa Điện tử - Viễn thông nhằm hỗ trợ học viên, nghiên cứu sinh nâng cao chất lượng nghiên cứu.
Lan tỏa đam mê khoa học cùng các Amsers tại Hội chợ khoa học Science Fair 2024

Lan tỏa đam mê khoa học cùng các Amsers tại Hội chợ khoa học Science Fair 2024

(SK&MT) - Trải qua 6 mùa tổ chức thành công với sự tham gia của hàng nghìn người dân trên khắp địa bàn thành phố, năm nay, Science Fair tiếp tục là sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho mọi lứa tuổi, góp phần truyền đi ngọn lửa đam mê khoa học đến với cộng đồn
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

Nổi bật

Vĩnh Long tuyên truyền về biển đảo Việt Nam

Vĩnh Long tuyên truyền về biển đảo Việt Nam

(SK&MT) - Chiều 17/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Nhà máy X55, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề tuyên truyền biển đảo Việt Nam tại Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.
Chi Cục Dân số tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp kiến thức về bệnh Thalassemia

Chi Cục Dân số tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp kiến thức về bệnh Thalassemia

(SK&MT) - Hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới (8/5), vừa qua Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị cung cấp kiến thức về bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) cho gần 300 đại biểu là lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; Trưởng phòng DS-KHHGĐ thuộc Trung tâm Y tế; Trạm trưởng Trạm Y tế và cán bộ dân số của các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
Cần quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần vị thành niên

Cần quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần vị thành niên

(SK&MT) - Chủ đề này được đưa ra tại Hội thảo về phổ biến kết quả nghiên cứu sâu và tham vấn chính sách về sức khỏe tâm thần trẻ vị thành niên, do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) và Viện Xã hội học thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Đề xuất mỗi năm bổ sung 1.100 tỷ đồng vào quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đề xuất mỗi năm bổ sung 1.100 tỷ đồng vào quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

(SK&MT) - Thông tin trên được Bộ Y tế đưa ra tại Hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế do Bộ Y tế tổ chức chiều 16/4, tại Hà Nội.
Thu hồi toàn quốc lô sữa tắm không đạt chất lượng

Thu hồi toàn quốc lô sữa tắm không đạt chất lượng

Lô sữa tắm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml) bị thu hồi, đình chỉ lưu hành do mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Dự kiến sẽ có khoảng 60 bệnh nhân được thăm khám trong Chương trình phẫu thuật từ thiện, các bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe sẽ được phẫu thuật trong đợt 1 này.
TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

(SK&MT) - Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung trọng tâm trong cải cách hành chính, vừa có ý nghĩa trong tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, vừa tạo cơ hội cho hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế – xã hội.
Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

(SK&MT) - Bệnh viện C Thái Nguyên là một trong những bệnh viện uy tín cung cấp các dịch vụ Đa khoa khu vực Thái Nguyên. Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 32 năm phát triển và trưởng thành, Bệnh viện không ngừng phát triển lớn mạnh về quy mô cũng như làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

(SKMT) - Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (tiền thân là Viện Điều dưỡng Khu tự trị Việt Bắc) được thành lập ngày 12/10/1955. Qua hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, với sự đổi mới về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nay đã trở thành một bệnh viện lớn của tỉnh.
Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

(SK&MT) - Là bệnh viện công lập Hạng 3 tại tỉnh Thái Nguyên, TTYT thị xã Phổ Yên luôn đảm bảo chuyên môn và hạ tầng để đảm nhận chức năng thăm khám tại địa phương. Đồng thời, liên tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu đạt các tiêu chí Trạm đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã, để người dân luôn an tâm khi tới đây khám và điều trị.
Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Ngay từ ngày đầu thành lập (31/12/1965), Bệnh viện A Thái Nguyên luôn định hướng rõ sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn và phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày đó. Trong chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện đã luôn nỗ lực rèn luyện, cống hiến hết mình cho sứ mệnh cao cả ấy, làm nên thành tích chung của ngành Y tế Thái Nguyên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ (TTYT huyện Đồng Hỷ) là bệnh viện công lập hạng III trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, TTYT huyện Đồng Hỷ đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt vai trò phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng và thực hiện tốt tiêu chí cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.
Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(SK&MT) - Nằm ở một huyện vùng núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Kạn, thế nhưng trong những năm qua, tập thể cán bộ, thầy thuốc, y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Chợ Đồn luôn phát huy tinh thần vượt khó, đoàn kết một lòng, từng bước xây dựng đơn vị ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác khám chữa bệnh của người dân đồng bào dân tộc miền núi tại địa phương.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

(SK&MT) - Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng chú trọng áp dụng công nghệ tiên tiến để triển khai nhiều kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn, điều này đã giúp người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.
Giao diện di động