Xin chờ trong giây lát...

Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị Nam Sông Cầu – Thái Nguyên

Ngày 29/1/2024, tại Hà Nội, Hội đồng Thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đã xem xét hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Giao diện di động