Hà Nội phê bình nhiều địa phương kiểm tra chung cư mini không nghiêm túc

Hà Nội phê bình nhiều địa phương kiểm tra chung cư mini không nghiêm túc

(SK&MT) - Ủy ban nhân dân thành phố nghiêm túc phê bình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để xảy ra các tồn tại, hạn chế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự xây dựng và PCCC với nhà ở riêng lẻ nhiều tầng

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự xây dựng và PCCC với nhà ở riêng lẻ nhiều tầng

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Xây dựng, Thông tin và truyền thông, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo trước đó của Chính phủ, Thủ tướng về tăng cường công tác PCCC.
    Trước         Sau    
Giao diện di động