Quốc Oai: Người dân tự nguyện chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm về đất đai-môi trường

Quốc Oai: Người dân tự nguyện chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm về đất đai-môi trường

Sau khi UBND huyện Quốc Oai ban hành các văn bản liên quan về việc buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với 05 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng. Hộ gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Thiên Thủ, Hà Văn Dũng, Lê Văn Đạt và bà Nguyễn Thị Nga đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm tại thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn.
    Trước         Sau    
Giao diện di động