Cơ quan báo chí cần xác định thông điệp cốt lõi của Liên hiệp Hội

Cơ quan báo chí cần xác định thông điệp cốt lõi của Liên hiệp Hội

(SK&MT) - Cơ quan báo chí cần xác định thông điệp cốt lõi của Liên hiệp Hội, xây dựng kế hoạch truyền thông đa phương tiện, tập trung vào các phương tiện truyền thông chính; tạo nội dung hấp dẫn về các thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ của các hộ
    Trước         Sau    
Giao diện di động