Cơ hội để Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi theo hướng tăng trưởng xanh

Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam cho rằng nền kinh tế xanh là một chặng đường dài, bắt đầu bằng những nỗ lực xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh và các kế hoạch hành động.
Cơ hội để Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi theo hướng tăng trưởng xanh

Rủi ro khí hậu đang hiện hữu ngày một rõ rệt, khiến việc chuyển đổi xanh trở thành mục tiêu và động lực cần thiết cho sự phát triển bền vững lâu dài của mỗi quốc gia. Là một quốc gia năng động và có trách nhiệm, Việt Nam chắc chắn không đứng ngoài xu thế đó.

Với việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, Việt Nam đặt mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới, nhằm hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã trao đổi với Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty, để tìm hiểu về tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng xanh của Việt Nam, cũng như những giải pháp tài chính được ADB sử dụng để hỗ trợ các dự án và doanh nghiệp xanh ở Việt Nam.

- ADB đánh giá như thế nào về tiềm năng và nỗ lực của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh?

Ông Shantanu Chakraborty: Quá trình chuyển đổi xanh vừa là mục tiêu và cũng là động lực cần thiết cho sự phát triển bền vững lâu dài của Việt Nam. Chính phủ nhận thức được cả những thách thức cũng như cơ hội và đã đưa ra cam kết đáng khen ngợi nhằm hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng vào năm 2050. Trong một bối cảnh như vậy, tôi sẽ đề cập đến một số tiềm năng chính trên lộ trình phát triển xanh của Việt Nam.

Trước hết, Chính phủ Việt Nam đã cam kết và ưu tiên phát triển bền vững, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 thể hiện cam kết cấp cao trong việc tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng thực hành xanh.

Trong lĩnh vực năng lượng, sau một thời gian dài chờ đợi, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt vào đầu tháng 4/2024. Để thực hiện thành công kế hoạch này, Việt Nam cần khoảng 1,2 tỷ USD vốn đầu tư công và gần 140 tỷ USD đầu tư từ khu vực tư nhân và các khoản đầu tư cần thiết khác. Việc triển khai kế hoạch sẽ được hỗ trợ từ Đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng của Việt Nam với cam kết tài trợ 15,5 tỷ USD nếu các cuộc thương thảo được xúc tiến và các dự án về cơ chế chuyển đổi năng lượng được xác định khẩn trương.

Một tiềm năng quan trọng nữa là tiến trình khử carbon trong các ngành công nghiệp. Chúng ta có thể kỳ vọng nhu cầu đáng kể từ các ngành công nghiệp chủ chốt phục vụ giai đoạn phát triển hiện nay của Việt Nam, chẳng hạn như sản xuất thép, xi măng, dệt may hoặc phát triển xe sử dụng động cơ điện…

Nuôi trồng cây nông nghiệp và thủy sản ít phát thải carbon cũng là một lĩnh vực nhiều tiềm năng khác. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, giao thông đô thị ít phát thải carbon thông qua các giải pháp giao thông bền vững như phương tiện cá nhân sử dụng động cơ điện, xe buýt điện và phát triển hệ thống giao thông công cộng như metro sẽ là lĩnh vực quan trọng nhiều tiềm năng.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, với dân số hơn 100 triệu người và tầng lớp trung lưu đang tăng lên nhanh chóng, xu hướng tiêu dùng carbon thấp gia tăng đồng nghĩa với việc có rất nhiều cơ hội phát triển xanh trên thị trường tiêu dùng.

- Ông có những khuyến nghị gì để Việt Nam khai thác tốt hơn tiềm năng kinh tế xanh?

Ông Shantanu Chakraborty: Tiềm năng kinh tế xanh của Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, việc thực hiện là một chặng đường dài, bắt đầu bằng những nỗ lực xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh và các kế hoạch hành động. Đây là những cơ sở vững chắc để thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững và khuyến khích chuyển dịch sang dòng vốn xanh, phù hợp với các xu hướng mới nổi của nền kinh tế toàn cầu hướng tới đầu tư bền vững và tích cực về khí hậu.

Các yếu tố dưới đây có thể làm tăng cơ hội để Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi theo hướng tăng trưởng xanh.

Thứ nhất, tăng cường khung pháp lý cho nền kinh tế xanh. Khuôn khổ pháp lý của Việt Nam về nền kinh tế xanh và tài chính xanh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Các quy định rõ ràng và nhất quán, các biện pháp khuyến khích đầu tư xanh, và cơ chế quản trị tốt là rất cần thiết để khuyến khích các tổ chức tài chính tham gia vào hoạt động bền vững. Bên cạnh đó, cần ban hành chính thức hệ thống phân loại xanh của Việt Nam và có cơ chế giám sát để đánh giá từ bên ngoài.

Thứ hai, mở rộng quy mô các ngành công nghiệp năng lượng tái tạo và khử carbon. Kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào các nguồn năng lượng dựa trên nhiên liệu hóa thạch và các ngành công nghiệp khai thác như khai thác than và thăm dò dầu khí. Tuy nhiên, gần đây Việt Nam đã chứng tỏ năng lực mạnh mẽ để nhanh chóng triển khai các nguồn tài nguyên tái tạo. Việc chuyển đổi từ các ngành sử dụng nhiều carbon sang các ngành thay thế bền vững hơn có thể mở ra những cơ hội mới và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Thứ ba, khuyến khích áp dụng công nghệ xanh. Việc phát triển và triển khai các công nghệ sạch có ý nghĩa quan trọng để đạt được các mục tiêu về khí hậu của Việt Nam. Tuy nhiên, những công nghệ này có thể có chi phí cao và yêu cầu mức độ cơ sở hạ tầng hỗ trợ nhất định. Hợp tác quốc tế và chuyển giao kiến thức, đặc biệt là trong việc thực hiện các dự án xanh có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh việc áp dụng chúng.

Thứ tư, khai thác các nguồn tài chính xanh. Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và thực hiện các sáng kiến phát triển bền vững thường đòi hỏi đầu tư ban đầu đáng kể vào cơ sở hạ tầng, công nghệ và các chương trình xây dựng năng lực. Là một nước đang phát triển, Việt Nam vẫn cần được hỗ trợ để phân bổ đủ vốn từ ngân sách quốc gia cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Thứ năm, cần hiểu rõ hơn về lợi ích và cơ chế của tài chính xanh và nền kinh tế xanh. Do đó, cần xây dựng năng lực chuyên môn thẩm định xanh trong lĩnh vực tài chính. Một thách thức đáng kể nằm ở năng lực hạn chế trong việc đánh giá các khía cạnh “xanh” của giao dịch. Việc xây dựng năng lực này thông qua các chương trình giáo dục và đào tạo vẫn là một thách thức.

Cuối cùng, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và khuyến khích thay đổi hành vi theo hướng thực hành bền vững. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy xu hướng tiêu dùng thân thiện với môi trường, nhưng một bộ phận đáng kể dân số vẫn có thể cần thêm kiến thức hoặc động lực để áp dụng các hành vi và lối sống theo hướng bền vững.

- ADB có những công cụ và giải pháp tài chính nào để hỗ trợ các dự án và doanh nghiệp xanh ở Việt Nam?

Ông Shantanu Chakraborty: Là ngân hàng khí hậu của khu vực châu Á và Thái Bình Dương, chúng tôi nhận thức được vai trò then chốt mà chúng tôi phải đảm nhận trong việc hỗ trợ các quốc gia thành viên đang phát triển trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và xanh hóa nền kinh tế. ADB tự hào là đối tác lâu dài trong tiến trình phát triển của Việt Nam, và chúng tôi luôn kiên định với cam kết hỗ trợ các mục tiêu khí hậu và khát vọng tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Trong Chiến lược Đối tác Quốc gia 2023-2026 của ADB dành cho Việt Nam, ADB đã hoạch định cách tiếp cận nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, khai thác khu vực tư nhân và thúc đẩy công bằng xã hội. Phần lớn hoạt động của chúng tôi theo thỏa thuận với Chính phủ là các dự án liên quan đến khí hậu trong các lĩnh vực phát triển đô thị, nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, ước tính tài trợ khí hậu khoảng 800 triệu USD. ADB đã phân bổ khoảng 300 triệu USD từ số tiền thu được từ trái phiếu xanh gần đây cho các dự án giao thông phát thải carbon thấp và thích ứng với khí hậu ở Việt Nam.

Trong hoạt động tài trợ dành cho khu vực tư nhân, ADB đã và đang thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững ở Việt Nam thông qua một số khoản vay xanh dành cho các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, phát triển xe điện..., đáp ứng các tiêu chuẩn nguyên tắc trái phiếu xanh quốc tế. Cụ thể hơn, trong lĩnh vực năng lượng, ADB đã thực hiện nhiều giao dịch với các doanh nghiệp Việt Nam để hỗ trợ phát triển nguồn năng lượng tái tạo với các dự án năng lượng gió, Mặt Trời, xử lý chất thải thành năng lượng, cũng như đề xuất hỗ trợ tăng cường lưới điện để có thể truyền tải các nguồn năng lượng tái tạo một cách ổn định và hiệu quả.

Trong lĩnh vực giao thông, ADB cũng hỗ trợ sản xuất ô tô điện, xe máy sử dụng động cơ điện, pin, cũng như thúc đẩy giao thông đô thị phát thải carbon thấp thông qua các dự án tàu điện đô thị (metro) và các giải pháp giao thông công cộng khác.

ADB cũng đang thúc đẩy tăng trưởng xanh và hỗ trợ cam kết mạnh mẽ về khí hậu của Việt Nam liên quan đến mục tiêu “phát thải ròng bằng không vào năm 2050” thông qua các sáng kiến chuyển đổi năng lượng. Để hỗ trợ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng của Việt Nam (JETP), ADB đã cam kết tài trợ lên tới 1 tỷ USD cho khu vực công và lên tới 1,1 tỷ USD tài trợ không có bảo lãnh của chính phủ để tài trợ cho các khoản đầu tư thích hợp.

ADB đang triển khai Cơ chế chuyển đổi năng lượng (ETM) - một công cụ tài chính mới để các nhà máy nhiệt điện chạy than sớm ngừng hoạt động, sử dụng các nguồn năng lượng sạch hơn. Việt Nam cũng là một trong những nước triển khai thí điểm ETM.

Tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương, ADB đã hỗ trợ các quốc gia thành viên đang phát triển trong khu vực phát triển thị trường trái phiếu bền vững, như phát triển khuôn khổ và phân loại trái phiếu; hỗ trợ chuẩn bị và phát hành trái phiếu xanh (của các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước); và đầu tư vào trái phiếu xanh.

ADB cũng là đơn vị tham gia chính vào thị trường vốn bền vững với tư cách là đơn vị phát hành: chúng tôi đã phát hành tổng cộng 10 tỷ USD trái phiếu xanh tương đương và cũng đã phát hành trái phiếu xanh đầu tiên trị giá 300 triệu USD vào năm 2021. ADB cũng đang huy động kinh nghiệm sâu rộng của mình trong khu vực để hỗ trợ phát triển tài chính xanh ở Việt Nam.

- Ông đánh giá thế nào về vai trò của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam và ông có lời khuyên gì dành cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham gia nền kinh tế xanh?

Ông Shantanu Chakraborty: Để chuyển đổi xanh thành công, sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân là không thể thiếu, đặc biệt là trong việc huy động các nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh.

Theo ước tính gần đây, Việt Nam có thể cần khoảng 368 tỷ USD cho đến năm 2040, tương đương 68% GDP hàng năm để theo đuổi lộ trình chuyển đổi xanh và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Trong bối cảnh nguồn đầu tư công dành cho tăng trưởng xanh còn hạn hẹp, nguồn đầu tư từ khu vực tư nhân có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế xanh nói chung và tăng trưởng xanh nói riêng.

Để khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng xanh và bền vững, Chính phủ cần có những chính sách dài hạn nhằm khuyến khích những sáng kiến, giải pháp mang tính đột phá để huy động đầu tư tư nhân vào các dự án thân thiện với khí hậu tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng xanh từ các ngân hàng thương mại trong nước cũng như các thể chế tài chính quốc tế.

Con đường hướng tới nền kinh tế phát thải thấp của Việt Nam là một cam kết đầy tham vọng nhưng là cần thiết vì xanh hóa nền kinh tế và tăng trưởng xanh, bền vững là một xu hướng phát triển toàn cầu mà Việt Nam không thể đứng ngoài.

Để tham gia nền kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, các doanh nghiệp Việt Nam là một chủ thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đầu tư chuyển đổi hoạt động sản xuất, kinh doanh giảm phát thải carbon, đóng góp đáng kể cho chuyển đổi xanh nền kinh tế và mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và các thị trường quan trọng đưa ra các tiêu chí khuyến khích sản xuất và tiêu dùng xanh thì các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất chế biến, chế tạo phục vụ xuất khẩu, cần nhận thức được việc lồng ghép các mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh của quốc gia vào quá trình đầu tư, phát triển của doanh nghiệp.

Nói đơn giản hơn, chỉ doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí xanh mới có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, và ngược lại, nếu không đầu tư chuyển đổi xanh thì sẽ không có thị trường.

Thực tế đã cho thấy, rất nhiều các doanh nghiệp đã nhận thức được ý nghĩa của quá trình chuyển đổi xanh nền kinh tế, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế cho doanh nghiệp phát triển xanh. Việc tối ưu hóa sản xuất kinh doanh thông qua tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính, tham gia nền kinh tế tuần hoàn…cũng đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Các tin khác

Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa

Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa

(SK&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 6730/UBND-CN về việc giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường trong năm 2024, 2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.
Thanh Hóa: Thu ngân sách đạt gần 22.500 tỷ đồng

Thanh Hóa: Thu ngân sách đạt gần 22.500 tỷ đồng

(SK&MT) - Chỉ tính 5 tháng qua, tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách ước đạt gần 22.500 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán và tăng 27,9% so với cùng kỳ.
Yêu cầu xử lý dứt điểm khai thác cát trên sông Đà, sông Hồng

Yêu cầu xử lý dứt điểm khai thác cát trên sông Đà, sông Hồng

(SK&MT) - Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 5860/VP-TNMT thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn về tình hình khai thác cát thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ khu vực giáp ranh huyện Ba Vì.
Hạn hán đang làm suy thoái rừng nhiệt đới Amazon

Hạn hán đang làm suy thoái rừng nhiệt đới Amazon

(SK&MT) - Rừng nhiệt đới Amazon vốn được coi là bể chứa carbon trên đất liền lớn nhất đang bị suy thoái tới 37% và khó phục hồi do hạn hán.
Chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(SK&MT) - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thí điểm ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên căn cước công dân gắn chip tại cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.
Cần thống nhất quy định của pháp luật về ngăn chặn tội ác chống lại thiên nhiên

Cần thống nhất quy định của pháp luật về ngăn chặn tội ác chống lại thiên nhiên

(SK&MT) - Sự khác biệt rõ trong luật bảo vệ môi trường giữa các quốc gia và khu vực đang cản trở những nỗ lực toàn cầu ngăn chặn tội ác chống lại thiên nhiên. Đó là công bố mới đây của Liên hợp quốc. Luật pháp chưa hẳn đã yếu nhưng thiếu tính thực thi
Bình Thuận: Lũ cát đỏ tràn đường

Bình Thuận: Lũ cát đỏ tràn đường

Lũ cát đỏ từ đồi cao tràn xuống đường với lực chảy mạnh làm lún một số xe ôtô, nhiều xe máy bị cát vùi lấp không thể di chuyển được.
Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tháng hành động vì Môi trường năm 2024

Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tháng hành động vì Môi trường năm 2024

(SK&MT) - Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường – Ngày Môi trường thế giới năm 2024 với chủ đề “Phục hồi đất đai, sa mạc hoá và chống hạn hán” và kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024) đã được Hội LHPN Việt Nam tổ chức long trọng tại Ba Vì (Hà Nội).
Nâng cao chất lượng điều dưỡng tại các cơ sở y tế ở Hà Nội

Nâng cao chất lượng điều dưỡng tại các cơ sở y tế ở Hà Nội

(SK&MT) - Thời gian tới, ngành Y tế Hà Nội sẽ từng bước đầu tư và ưu tiên các mục tiêu chiến lược cho công tác điều dưỡng, bao gồm đào tạo nâng cao năng lực nghề nghiệp điều dưỡng; phát triển hợp tác quốc tế về điều dưỡng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hiệu thuốc “không phép” thực hiện cả việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân

Hiệu thuốc “không phép” thực hiện cả việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân

(SK&MT) - Một hiệu thuốc ở đường NA5, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, không có giấy phép kinh doanh nhưng vẫn bán thuốc, khám bệnh, truyền nước, lấy máu xét nghiệm… cho người đến mua thuốc.
Lập Thạch - Vĩnh Phúc: Người dân bức xúc vì ao Trảng xã Triệu Đề bị san lấp ảnh hưởng đến môi trường và nước sản xuất nông nghiệp

Lập Thạch - Vĩnh Phúc: Người dân bức xúc vì ao Trảng xã Triệu Đề bị san lấp ảnh hưởng đến môi trường và nước sản xuất nông nghiệp

(SK&MT) - Ngày 20/09/2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1687 /QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời, quy định trách nhiệm thuộc về các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và
Cần Thơ: Vận hành thiết bị tuyển rửa cát biển

Cần Thơ: Vận hành thiết bị tuyển rửa cát biển

(SK&MT) - Ngày 23/4, tại TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần Công nghệ cát sạch Mekong phối hợp với Công ty Cổ phần cát sạch miền Tây tổ chức vận hành thiết bị tuyển rửa cát biển nguyên khai để kiểm tra, thẩm định, đánh giá chất lượng thành phẩm sau khi tuyển rửa
Quản lý đất đai thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Quản lý đất đai thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

(SK&MT) - Theo điều 23, Luật đất đai 2013, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định. Vấn nạn sử dụng đất trái mục đích, xây dựng các công trình trái phép, tranh chấp đất đai kéo dài tại thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên đang nổi côm, nhiều hộ dân tố cáo vi phạm lẫn nhau, chính quyền vào cuộc chưa hiệu quả, gây bức xúc cho người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.
Đa dạng giải pháp bảo vệ môi trường ở Thanh Hóa

Đa dạng giải pháp bảo vệ môi trường ở Thanh Hóa

(SK&MT) - Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đa dạng. Trong đó, việc quản lý các bãi chôn lấp và lò đốt chất thải rắn sinh hoạt được chú tr
pho thu tuong tran hong ha chi dao cong tac khac phuc hau qua vu chay nha tro o trung kinh cau giay thanh pho ha noitran
ban tin skmt so 3 thang 5
xa thai phuong huyen hung ha tinh thai binh tinh trang lan chiem xay dung nha trai phep khong manh tay se nhieu he luy
ban tin skmt so 3 thang 5
bo cong an huong dan ky nang thoat nan khi co chay nha o nha chung cu cao tang va nha ong
chu nhat xanh
ban tin moi truong suc khoe so 2 thang 4 nam 2024
trien lam mining vietnam 2024 nhieu cong nghe moi khai khoang duoc gioi thieu
le hoi den hung va tuan van hoa du lich dat to 2024
ha noi ho can tiem an nhieu nguy co mat an toan cho nguoi dan vi khong co hang rao chan bao ve
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới

(SK&MT) - Ngày 20/3, Petrovietnam đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho đồng chí Lê Ngọc Sơn.
Đảng bộ huyện Lương Tài, Bắc Ninh làm tốt công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ huyện Lương Tài, Bắc Ninh làm tốt công tác phát triển đảng viên

(SK&MT) - Phát triển đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu củ
Bắc Ninh: Kết nạp Đảng cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Bắc Ninh: Kết nạp Đảng cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ

(SK&MT) - Năm 2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.700 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 248 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Từ nguồn thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức kết nạp đảng cho 118 đản
Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

(SK&MT) - Sáng 29/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự, chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương.
Bộ xây dựng chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý trật tự xây dựng

Bộ xây dựng chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý trật tự xây dựng

(SK&MT) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 2198/BXD-HĐXD ngày 21/5/2024 , gửi UBND các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn,
Hà Nội: Tăng cường công tác PCCC và rà soát 100% các nhà trọ trên địa bàn

Hà Nội: Tăng cường công tác PCCC và rà soát 100% các nhà trọ trên địa bàn

(SK&MT) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện tăng cường công tác PCCC, rà soát 100% các nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển

Phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển

(SK&MT) - Nghị định 57/2024/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2024.
Sơn La: Triển khai chiến lược quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2030

Sơn La: Triển khai chiến lược quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2030

(SK&MT) - 5 nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược này đã được nêu trongUBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch 131/KH-UBND của UBND tỉnh Sơn La, trong thời gian từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Vùng đồng bào dân tộc Chăm An Giang khởi sắc

Vùng đồng bào dân tộc Chăm An Giang khởi sắc

(SK&MT) - Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc (ĐBDT) Chăm ở An Giang đã phát huy hiệu quả, bộ mặt nông thôn được phát triển khởi sắc
An Giang: Sắp diễn Lễ khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

An Giang: Sắp diễn Lễ khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

(SK&MT) - Chiều 23/5, thông tin từ UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024, diễn ra từ ngày 28/5 - 3/6 (nhằm ngày 21/4 âm lịch).
Sơn La: Triển khai chiến lược quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2030

Sơn La: Triển khai chiến lược quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2030

(SK&MT) - 5 nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược này đã được nêu trongUBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch 131/KH-UBND của UBND tỉnh Sơn La, trong thời gian từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Công bố vùng hạn chế khai thác nước ngầm trước ngày 1/7/2024

Công bố vùng hạn chế khai thác nước ngầm trước ngày 1/7/2024

(SK&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị các địa phương có trách nhiệm khoanh định, công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất (nước ngầm) trước ngày 1/7/2024.
Thanh Hóa: Thu giữ 1,6 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc đang vận chuyển đi tiêu thụ

Thanh Hóa: Thu giữ 1,6 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc đang vận chuyển đi tiêu thụ

(SK&MT) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, thu giữ 1,6 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ được một người đàn ông ở Hải Dương vận chuyển vào địa bàn để tiêu thụ.
Biên phòng Cà Mau xử phạt hơn 250 triệu đồng trong lĩnh vực khai thác thủy sản

Biên phòng Cà Mau xử phạt hơn 250 triệu đồng trong lĩnh vực khai thác thủy sản

(SK&MT) - Ngày 18/5, cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cà Mau cho biết: Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 250 triệu đồng đối với nhiều chủ tàu cá và thuyền trưởng vi phạm trong lĩnh vực khai thác t
Công an tỉnh Cao Bằng bắt nhóm đối tượng giả danh sàn thương mại điện tử để lừa đảo

Công an tỉnh Cao Bằng bắt nhóm đối tượng giả danh sàn thương mại điện tử để lừa đảo

(SK&MT) - Ngày 11/5/2024, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cao Bằng và các đơn vị chức năng đã triệt phá nhóm đối tượng có hành vi Lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn
Tiền Giang: Bắt nhóm khai thác cát đến từ Đồng Nai

Tiền Giang: Bắt nhóm khai thác cát đến từ Đồng Nai

(SK&MT) - Sáng 4/5, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết: Nhóm đối tượng đến từ Đồng Nai đã câu kết với nhóm ở Tiền Giang thực hiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền, đoạn gần khu vực cầu Mỹ Thuận qua thủy phận huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Gian
Tổ chức tham quan, dã ngoại tự phát: Kiểm soát thiếu chặt chẽ - Nhà trường từ chối trách nhiệm

Tổ chức tham quan, dã ngoại tự phát: Kiểm soát thiếu chặt chẽ - Nhà trường từ chối trách nhiệm

(SK&MT) - Mùa hè đang đến gần, tham quan, dã ngoại là những hoạt động thiết thực cho lứa tuổi thanh thiếu niên vừa để cho các em mở mang tầm nhìn, vừa là dịp để các em có nhũng ngày hè bổ ích.
Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

SK&MT - Ngày 21/5, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Công bố Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Bùi Quang Trí, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Giang giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.
Về thăm nơi yên nghỉ của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về thăm nơi yên nghỉ của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(SK&MT) - Nếu có dịp về Ðồng Tháp, bạn không thể không ghé thăm một địa chỉ về nguồn lịch sử, đó là Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc- nơi yên nghỉ của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
An Giang: 100 vị chức sắc, chức việc Hồi giáo được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

An Giang: 100 vị chức sắc, chức việc Hồi giáo được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

An Giang: 100 vị chức sắc, chức việc Hồi giáo được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Nổi bật

Bếp gas có thể khiến phổi của bạn dễ bị tổn thương bởi Nitơ Dioxide

Bếp gas có thể khiến phổi của bạn dễ bị tổn thương bởi Nitơ Dioxide

(SK&MT) - Một nghiên cứu mới cho biết những người ở trong nhà có bếp gas thường xuyên hít phải lượng nitơ dioxide không tốt cho sức khỏe.
Vùng đồng bào dân tộc Chăm An Giang khởi sắc

Vùng đồng bào dân tộc Chăm An Giang khởi sắc

(SK&MT) - Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc (ĐBDT) Chăm ở An Giang đã phát huy hiệu quả, bộ mặt nông thôn được phát triển khởi sắc
Bộ xây dựng chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý trật tự xây dựng

Bộ xây dựng chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý trật tự xây dựng

(SK&MT) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 2198/BXD-HĐXD ngày 21/5/2024 , gửi UBND các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn,
Hà Nội: Tăng cường công tác PCCC và rà soát 100% các nhà trọ trên địa bàn

Hà Nội: Tăng cường công tác PCCC và rà soát 100% các nhà trọ trên địa bàn

(SK&MT) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện tăng cường công tác PCCC, rà soát 100% các nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hướng tới chuyển đổi năng lượng xanh, kinh tế xanh ngành công nghiệp

Hướng tới chuyển đổi năng lượng xanh, kinh tế xanh ngành công nghiệp

(SK&MT) - Chiều 24/5, tại Bắc Ninh, Báo Xây dựng cùng các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn “thực trạng và giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh - kinh tế xanh ngành công nghiệp”.
Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Dự kiến sẽ có khoảng 60 bệnh nhân được thăm khám trong Chương trình phẫu thuật từ thiện, các bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe sẽ được phẫu thuật trong đợt 1 này.
TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

(SK&MT) - Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung trọng tâm trong cải cách hành chính, vừa có ý nghĩa trong tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, vừa tạo cơ hội cho hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế – xã hội.
Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

(SK&MT) - Bệnh viện C Thái Nguyên là một trong những bệnh viện uy tín cung cấp các dịch vụ Đa khoa khu vực Thái Nguyên. Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 32 năm phát triển và trưởng thành, Bệnh viện không ngừng phát triển lớn mạnh về quy mô cũng như làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

(SKMT) - Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (tiền thân là Viện Điều dưỡng Khu tự trị Việt Bắc) được thành lập ngày 12/10/1955. Qua hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, với sự đổi mới về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nay đã trở thành một bệnh viện lớn của tỉnh.
Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

(SK&MT) - Là bệnh viện công lập Hạng 3 tại tỉnh Thái Nguyên, TTYT thị xã Phổ Yên luôn đảm bảo chuyên môn và hạ tầng để đảm nhận chức năng thăm khám tại địa phương. Đồng thời, liên tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu đạt các tiêu chí Trạm đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã, để người dân luôn an tâm khi tới đây khám và điều trị.
Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Ngay từ ngày đầu thành lập (31/12/1965), Bệnh viện A Thái Nguyên luôn định hướng rõ sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn và phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày đó. Trong chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện đã luôn nỗ lực rèn luyện, cống hiến hết mình cho sứ mệnh cao cả ấy, làm nên thành tích chung của ngành Y tế Thái Nguyên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ (TTYT huyện Đồng Hỷ) là bệnh viện công lập hạng III trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, TTYT huyện Đồng Hỷ đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt vai trò phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng và thực hiện tốt tiêu chí cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.
Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(SK&MT) - Nằm ở một huyện vùng núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Kạn, thế nhưng trong những năm qua, tập thể cán bộ, thầy thuốc, y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Chợ Đồn luôn phát huy tinh thần vượt khó, đoàn kết một lòng, từng bước xây dựng đơn vị ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác khám chữa bệnh của người dân đồng bào dân tộc miền núi tại địa phương.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

(SK&MT) - Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng chú trọng áp dụng công nghệ tiên tiến để triển khai nhiều kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn, điều này đã giúp người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.
Giao diện di động