UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) thông tin vụ việc gây ô nhiễm môi trường của trang trại lợn xây dựng trái phép trên đất rừng

(SK&MT) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu kiểm tra, xử lý, giải quyết dứt điểm Trang trại chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường tại xã Trung Mỹ, UBND huyện Bình Xuyên vừa ra văn bản báo cáo về vụ việc trên.

Cụ thể, UBND huyện Bình Xuyên ban hành văn bản Báo cáo số 512/BC-UBND ngày 30/8/2023 về kết quả kiểm tra và đề xuất phương án giải quyết đối với Trang trại chăn nuôi lợn Thọ Hà ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên.

Theo Báo cáo, Thực hiện văn bản số 6434/UBND-NN1 ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiểm tra, xử lý, giải quyết dứt điểm Trang trại chăn nuôi lợn Thọ Hà ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên xây dựng trên đất rừng và hoạt động chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo, UBND huyện Bình Xuyên đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra làm rõ các nội dung theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) thông tin vụ việc gây ô nhiễm môi trường của trang trại lợn xây dựng trái phép trên đất rừng
văn bản Báo cáo số 512/BC-UBND ngày 30/8/2023 về kết quả kiểm tra và đề xuất phương án giải quyết đối với Trang trại chăn nuôi lợn Thọ Hà ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên.

UBND huyện Bình Xuyên nêu rõ: Tình hình hoạt động của Trang trại Thọ Hà, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên: Trước đó, hộ Bà Nguyễn Thị Thu Hà được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CE033117 ngày 27/6/2016 đối với thửa đất số 59, tờ bản đồ số 41 tại thôn Đồng Giang – xã Trung Mỹ - Huyện Bình Xuyên với diện tích 37.124m2, mục đích sử dụng đất: đất trồng rừng sản xuất.

Năm 2016, người đứng tên thửa đất trên có đơn đề nghị UBND huyện Bình Xuyên phê duyệt Dự án Trang trại lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi lợn công nghệ khép kín và trồng cây ăn quả tại khu đồi Đồng Giang - thôn Đồng Giang – xã Trung Mỹ - huyện Bình Xuyên, tuy nhiên do chưa phù hợp với quy hoạch nên dự án chưa được phê duyệt.

Ngày 17/5/2017, Sở Xây dựng có văn bản số 1563/SXD-QHKT về việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất đai, xây dựng tại khu trang trại chăn nuôi tập trung tại đồi La Cóc, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên.

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 4056/UBND-NN2 theo báo cáo của Sở Xây dựng về việc sử dụng đất của Nguyễn Thị Thu Hà tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, nội dung: “giao UBND huyện Bình Xuyên chỉ đạo xử lý các vi phạm của hộ bà Nguyễn Thị Thu Hà ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên tại khu đất 37.124 m2; lập hồ sơ và yêu cầu bà Hà giữ nguyên hiện trạng cho đến khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất.

UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) thông tin vụ việc gây ô nhiễm môi trường của trang trại lợn xây dựng trái phép trên đất rừng
UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 4056/UBND-NN2 theo báo cáo của Sở Xây dựng

UBND huyện Bình Xuyên đã giao cơ quan chuyên môn làm việc với UBND xã Trung Mỹ, đề nghị UBND xã Trung Mỹ kiểm tra, xử lý vi phạm của hộ bà Nguyễn Thị Thu Hà theo nội dung văn bản số 4056/UBND-NN2 ngày 02/6/2017. Ngày 20/6/2017, UBND xã Trung Mỹ có biên bản làm việc đối với hộ bà Nguyễn Thị Thu Hà về việc yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, không được tiếp tục xây dựng thêm công trình gì khác, cho đến khi nhà nước có Quyết định thu hồi đất.

Tuy nhiên, đối chiếu theo các quy định của Luật đất đai năm 2013, đất rừng sản xuất không được phép xây dựng trang trại chăn nuôi, xả thải ra môi trường. Nếu chuyển đổi sang mục đích khác đất rừng phải được các cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận theo quy hoạch của địa phương.

Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể là UBND xã Trung Mỹ và UBND huyện Bình Xuyên đã để xảy ra sai phạm về đất đai, khi người dân chuyển đổi mục đích đất từ đất rừng sang đất trang trại chăn nuôi khi chưa được phép đã không phát hiện, xử lý kịp thời, để tồn tại kéo dài.

Không những vậy, khi UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cũng như UBND huyện Bình Xuyên chỉ đạo xử lý, yêu cầu chủ hộ không tiếp tục xây dựng, và giữ nguyên hiện trạng, tuy nhiên, các văn bản trên không đề cập đến vấn đề có tiếp tục được duy trì hoạt động trang trại chăn nuôi lợn, xả thải ra môi trường hay không? Với hướng xử lý như vậy, hộ gia đình bà Hà vẫn tiếp tục sử dụng trang trại vào việc chăn nuôi lợn quy mô lớn, ngang nhiên xả thải, gây ô nhiễm môi trường.

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Bình Xuyên, Ngày 05/01/2023, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kiểm tra tại trang trại Thọ Hà, đã lập biên bản vi phạm hành chính và đã ban hành Quyết định số: 05/QĐ-XPHC ngày 10/01/2023 về việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng trên 10 m3/ngày đêm. Số tiền phạt: 7.500.000 đồng.

Và mới đây nhất, Ngày 15/8/2023, phòng Tài nguyên và Môi trường và phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên, UBND xã Trung Mỹ tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực Trang trại chăn nuôi của hộ bà Nguyễn Thị Thu Hà và khẳng định, vị trí đất rừng đã giao cho hộ bà Hà theo quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Trung Mỹ, vị trí nêu trên được quy hoạch là đất nghĩa trang.

Về hiện trạng xây dựng: Hiện trang trại đang tồn tại 02 dãy chuồng trại để chăn nuôi lợn khép kín diện tích khoảng 950m2/chuồng, hiện đang nuôi 200 đầu lợn bột, khu nhà điều hành xây dựng khoảng 80m2, nhà chứa thức ăn khoảng 100m2, một bể nước sạch có mái che có dung tích 130m2, một bể chứa chất thải từ hoạt động chăn nuôi có diện tích khoảng 400 m2 được xây trên tổng diện tích 37.124 m2.

UBND huyện Bình Xuyên khẳng định Hộ Bà Nguyễn Thị Thu Hà đã xây dựng trang trại trên diện tích đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp GCN Quyền sử dụng đất số CE033117 ngày 27/6/2016 đối với thửa đất số 59, tờ bản đồ số 41 tại thôn Đồng Giang, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên với diện tích 37.124m2 cho bà Nguyễn Thị Thu Hà, mục đích sử dụng đất: Đất trồng rừng sản xuất.

Trang trại đã hình thành và xây dựng từ năm 2016, diện tích 1.660m2, còn lại 35.824m2 đang trồng cây lấy gỗ.

Về quy hoạch: theo quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Trung Mỹ, vị trí nêu trên được quy hoạch là đất nghĩa trang. Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Bình Xuyên đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quyết định số: 2739/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Bình Xuyên, vị trí trên được quy hoạch là đất nông nghiệp khác. Phương án dự kiến xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 -2030 của huyện Bình Xuyên là đất rừng sản xuất.

Hiện nay, UBND huyện Bình Xuyên giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị có chức năng tiến hành lấy mẫu phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (sau khi có kết quả UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh).

UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) thông tin vụ việc gây ô nhiễm môi trường của trang trại lợn xây dựng trái phép trên đất rừng
Công văn hỏa tốc số 6436/UBND-NN1, của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên khẩn trương kiểm tra, làm rõ về nội dung phản ánh trên Tạp chí Sức khỏe và Môi trường về Trang trại Chăn nuôi lợn Thọ Hà ở xã Trung Mỹ.

Đồng thời Báo cáo của UBND huyện Bình Xuyên cũng chỉ rõ việc phản ánh trên Tạp chí Sức khoẻ và Môi trường về Trang trại Thọ Hà ở xã Trung Mỹ xây dựng trên đất rừng là đúng.

Đối với nội dung hoạt động chăn nuôi lợn xả chất thải không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường được phản ánh trên Tạp chí Sức khoẻ và Môi trường, về nội dung này UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị có chức năng tổ chức lấy mẫu nước thải phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (sau khi có kết quả UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh).

UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) thông tin vụ việc gây ô nhiễm môi trường của trang trại lợn xây dựng trái phép trên đất rừng

Trang trại Chăn nuôi lợn Thọ Hà ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên xây dựng trên đất rừng và hoạt động chăn nuôi lợn xả chất thải không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, Tạp chí Sức khỏe và Môi trường đã đăng tải nội dung liên quan tới Trang trại chăn nuôi lợn Thọ Hà ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên xây dựng trên đất rừng và hoạt động chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường và sự việc tác nghiệp của phóng viên về trang trại Thọ Hà, xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên. Trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Trung Mỹ bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông tự xưng là chủ trang trại được Phó Chủ tịch UBND xã Trung Mỹ mời đến làm việc, trao đổi thông tin với phóng viên. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc có sự có mặt của Phó Chủ tịch UBND xã, chủ trang trại và phóng viên, người đàn ông tự xưng là chủ trang trại này đã có những lời lẽ thô tục, không phù hợp với văn hóa công sở, với buổi làm việc khu xưng hô “mày-tao” với phóng viên.
Nhóm PV

Các tin khác

Hà Nội đấu giá thành công 3 mỏ khoáng sản thu gần 1.700 tỷ đồng

Hà Nội đấu giá thành công 3 mỏ khoáng sản thu gần 1.700 tỷ đồng

(SK&MT) - Ngày 6/11, Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) vừa tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác 3 mỏ cát trên địa bàn thành phố, tổng số tiền các tổ chức, cá nhân trả trong các phiên đấu giá là gần 1.700 tỷ đồng.
Bắc Giang tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản

Bắc Giang tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản

(SK&MT) - Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công văn số 6332/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Bắc Ninh vận hành nhà máy điện rác Ngôi Sao Xanh

Bắc Ninh vận hành nhà máy điện rác Ngôi Sao Xanh

(SK&MT) - Ngày 1/11, tại xã Phù Lãng (thị xã Quế Võ) Nhà máy điện rác Ngôi Sao Xanh - GCEP (Nhà máy điện rác đầu tiên) hoàn thành và đi vào hoạt động chính thức tại Bắc Ninh
Quận Cầu Giấy chung tay xử lý rác thải nhựa bảo vệ môi trường

Quận Cầu Giấy chung tay xử lý rác thải nhựa bảo vệ môi trường

(SK&MT) - Ngày 20/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Cầu Giấy đã tổ chức Kỷ niệm 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, khai mạc Chung khảo Hội thi “Tuyên truyền chung tay phân loại, thu gom, xử lý rác thải nhựa” năm 2023.
Hòa Bình: Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Hòa Bình: Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

(SK&MT) - Hòa Bình cửa ngõ phía Tây của Thủ đô, là tỉnh có tiềm năng về khai thác mỏ và du lịch sinh thái, vùng đất được thiên nhiên ưu ái và ban tặng nhiều cảnh đẹp. Trong những năm gần đây, tỉnh luôn mở cửa đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhưng cũng luôn chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư
Xử lý chất thải rắn xây dựng: Cần sớm tháo gỡ những khó khăn

Xử lý chất thải rắn xây dựng: Cần sớm tháo gỡ những khó khăn

(SK&MT) - Tốc độ đô thị hoá cao khiến lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh ngày càng lớn… Tuy nhiên, đến thời điểm này, các điểm tiếp nhận, xử lý chất thải xây dựng đảm bảo theo quy định của pháp luật trên địa bàn TP vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bắc Ninh: Nỗ lực cải thiện môi trường làng nghề

Bắc Ninh: Nỗ lực cải thiện môi trường làng nghề

(SK&MT) - Như chúng ta đã biết, ô nhiễm môi trường để lại nhiều hậu quả nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gây ra các bệnh hiểm nghèo, tăng gánh nặng về y tế, gia tăng thiên tai, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, sự cân bằng của hệ sinh thái, biến đổi khí hậu, suy giảm, cạn kiệt nguồn tài nguyên... Chính vì vậy, thời gian qua, Thành phố Bắc Ninh đã đưa nội dung bảo vệ môi trường làng nghề là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong lộ trình thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh, giai đoạn 2019-2025
Vĩnh Phúc: Khẩn trương khắc phục tình trạng nước bị vẩn đục

Vĩnh Phúc: Khẩn trương khắc phục tình trạng nước bị vẩn đục

(SK&MT) - Ngay sau khi nhận được thông tin nước sạch sinh hoạt tại hai phường Đống Đa và Ngô Quyền thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc bị vẩn đục, ố vàng, công ty cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã khẩn trương tìm ra nguyên nhân và nhanh chóng khắc phục tình trạng trên.
Vĩnh Phúc: Người dân lo lắng khi nước sinh hoạt vẩn đục, ố vàng

Vĩnh Phúc: Người dân lo lắng khi nước sinh hoạt vẩn đục, ố vàng

(SK&MT) - Nhiều ngày nay, nhiều hộ dân sống ở khu vực TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đang phải "sống chung" với tình trạng nước sạch sinh hoạt có lúc vẩn đục, ngả vàng gây ra nhiều lo lắng cho sức khỏe, sinh hoạt.
Xem thêm

Đọc nhiều

Maxfill Nano - Phương pháp làm đầy hốc hác an toàn dưới góc nhìn của của Bác sĩ chuyên khoa I da liễu Nguyễn Anh Tuấn

Maxfill Nano - Phương pháp làm đầy hốc hác an toàn dưới góc nhìn của của Bác sĩ chuyên khoa I da liễu Nguyễn Anh Tuấn

Một trong những phương pháp làm đầy hốc hác gương mặt, xóa nhăn dẫn đầu xu hướng hiện nay không thể không kể đến công nghệ Maxfill Nano.
Lô hàng đầu tiên nước yến Sanvinest được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Lô hàng đầu tiên nước yến Sanvinest được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

(SK&MT) - Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa cho biết: Ngày 14/11/2023, Công ty đã nhận được giấy phép đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm Yến sào Sanvinest Khánh Hòa nguyên chất (mã số đăng ký CVNM03012311140005) sang thị trường
BVĐK tỉnh Khánh Hoà: Khen thưởng đột xuất cho nhân viên nhặt được tài sản và trao trả lại cho người mất

BVĐK tỉnh Khánh Hoà: Khen thưởng đột xuất cho nhân viên nhặt được tài sản và trao trả lại cho người mất

(SK&MT) - Vừa qua, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hoà, bác sĩ Phan Hữu Chính đã quyết định tặng Bảng tuyên dương và khen thưởng cho ông Tôn Thất Nha là nhân viên của phòng Hành Chính Quản trị - BVĐK tỉnh Khánh Hoà, về việc đã nhặt và bàn gia
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường THPT Trương Định

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường THPT Trương Định

(SK&MT) - Sáng 18/11, hòa chung trong không khí vui tươi của ngành giáo dục cả nước, Trường THPT Trương Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1973 – 2023) và đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, cờ thi đua của UBND Thàn
Trường THPT Trương Định  tự hào chặng đường 50 phát triển

Trường THPT Trương Định tự hào chặng đường 50 phát triển

(SK&MT) - Trải qua hành trình dài 50 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành, trường THPT Trương Định (Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) đã không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, từng bước khẳng định vị trí, uy tín trong hệ thống các trường trung học phổ t
chinh thuc van hanh nha may dien rac dau tien tai bac ninh
lac hiep hoa cay hoa mau chu luc de phat trien kinh te dia phuong
dua o gia vien ninh binh dac san cua vung dat sinh vuong sinh thanh
tra hoa vang cuc phuong cay duoc lieu quy cua huyen nho quan
quang ba san pham thu cong than thien voi moi truong ra thi truong quoc te
doan cong tac chinh phu lam viec tai vinh phuc ve nhung giai phap phat trien kinh te
huyen tien du bac ninh hoan thanh tot nhiem vu phat trien kinh te xa hoi nam 2022
thu tuong dua thu do phat trien toan dien nhanh ben vung van hien la hinh mau phat trien cho ca nuoc
hau loc thanh hoa nhung bat cap viec giao khoan hang nghin m2 dat nuoi trong thuy san
hop mat ky niem 55 nam tran danh suoi mach mang binh duong
Bắc Giang: Cần xử lý triệt để trạm trộn bê tông Việt Nhật  gây ô nhiễm môi trường

Bắc Giang: Cần xử lý triệt để trạm trộn bê tông Việt Nhật gây ô nhiễm môi trường

(SK&MT) - Thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã có nhiều văn bản chỉ đạo tích cực quản lý về môi trường cũng như xử lý các vi phạm xảy ra trên địa bàn, nhận được sự quan tâm, ghi nhận của nhân dân. Tuy nhiên tại Lục Nam, điều này đang đi ngược lại chủ trư
Quảng Bình: Dự án môi trường trọng điểm với mức đầu tư 58 triệu USD

Quảng Bình: Dự án môi trường trọng điểm với mức đầu tư 58 triệu USD

(SK&MT) - Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Đồng Hới là một dự án môi trường trọng điểm của tỉnh Quảng Bình, có tổng mức đầu tư 58 triệu USD.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân

(SK&MT) - Ô nhiễm môi trường để lại nhiều hậu quả nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gây ra các bệnh hiểm nghèo, tăng gánh nặng về y tế, gia tăng thiên tai, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, sự cân bằng của hệ sinh thái, biến đổi khí hậu, suy giảm, c
Cảnh báo sức khỏe bị ảnh hưởng khi không khí ô nhiễm

Cảnh báo sức khỏe bị ảnh hưởng khi không khí ô nhiễm

(SK&MT) - Thời gian gần đây, không khí ở Hà Nội bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bác sĩ khuyến cáo nhóm bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người già, trẻ em cần cẩn trọng khi chất lượng không khí đang ở mức nguy hại.
Cảnh báo nhựa tái chế có thể độc hại hơn và không thể khắc phục ô nhiễm

Cảnh báo nhựa tái chế có thể độc hại hơn và không thể khắc phục ô nhiễm

(SK&MT) – Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) cho biết nhựa không thể phù hợp với nền kinh tế “xanh” kinh tế tuần hoàn khi các quốc gia chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hiệp ước về nhựa.
Phát triển Dự án điện mặt trời áp mái thí điểm tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền

Phát triển Dự án điện mặt trời áp mái thí điểm tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền

(SK&MT) - Mới đây, tại Hải Phòng, Công ty cổ phần Shinec và Shire Oak International đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án điện mặt trời áp mái thí điểm tại Khu công nghiệp (KCN) Nam Cầu Kiền.
Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến "nguy" thành "cơ", vững vàng giữa đại dịch

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến "nguy" thành "cơ", vững vàng giữa đại dịch

(SK&MT) - Dịch Covid-19 đang hoành hành, gây ra nhiều tổn hại cho xã hội và cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng với việc áp dụng nhiều cách làm mới, sáng tạo và đặc biệt biết tận dụng thời cơ, lãnh đạo khu công nghiệp Nam Cầu Kiền quyết tâm không để đại dịch làm gián đoạn hoạt động cũng như sự tăng trưởng, bằng cách linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa duy trì hoạt động kinh doanh.
Nam Cầu Kiền thực hiện mục tiêu kép, nêu cao tinh thần chống dịch Covid-19

Nam Cầu Kiền thực hiện mục tiêu kép, nêu cao tinh thần chống dịch Covid-19

(SK&MT) - Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường. Đặc biệt, các cụm, khu công nghiệp (KCN), nơi tập trung nhiều lao động, người nước ngoài và người dân từ các địa phương, được đánh giá là những vùng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, ổn định sản xuất kinh doanh, nhà quản lý cùng các doanh nghiệp trong KCN cần có những biện pháp tăng cường phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống.
Xuân Quan – Văn Giang: Nên chuyển đổi mô hình trang trại để khai thác hiệu quả đất đai

Xuân Quan – Văn Giang: Nên chuyển đổi mô hình trang trại để khai thác hiệu quả đất đai

(SK&MT) - Xã Xuân Quan có diện tích đất tự nhiên 530,95 ha nằm trong vùng châu thổ sông Hồng, đất đai tương đối bằng phẳng có xu hướng thoải dần từ hướng Tây Bắc xuống Đông Nam. Xã có hệ thống sông ngòi đan xen, đặc biệt có công trình thủy nông Bắc Hưng H
Chung tay đẩy lùi ô nhiễm rác thải nhựa tại huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Chung tay đẩy lùi ô nhiễm rác thải nhựa tại huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

(SK&MT) - Giải quyết vấn nạn ô nhiễm rác thải nhựa từ lâu đã luôn là vấn đề cấp bách trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhiều chính sách đã được các nước đưa ra nhằm hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần và cấm túi nhựa.
Triển khai thí điểm mô hình "Trường học xanh giảm thiểu rác thải"

Triển khai thí điểm mô hình "Trường học xanh giảm thiểu rác thải"

(SK&MT) - Triển khai thí điểm Trường học xanh là một trong những hợp phần quan trọng của chương trình "Thành phố sạch, đại dương xanh", nhằm thúc đẩy công tác quản lý chất thải rắn nói chung và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nói riêng, góp ph
Đẩy mạnh tiêu dùng xanh nhằm bảo vệ sức khỏe và môi trường

Đẩy mạnh tiêu dùng xanh nhằm bảo vệ sức khỏe và môi trường

(SK&MT) - Trước thực trạng ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa tăng, người tiêu dùng có xu hướng sử dụng bao bì xanh thay thế nhằm bảo vệ sức khỏe và môi trường sống.
Hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm ngày càng trở nên quan trọng

Hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm ngày càng trở nên quan trọng

Chất lượng thực phẩm được định nghĩa bằng cách cung cấp hướng dẫn về thực hành vệ sinh, ghi nhãn thực phẩm, dinh dưỡng cũng như các kỹ thuật đo lường và lấy mẫu để chứng thực sự an toàn của thực phẩm.
Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán

Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán

(SK&MT) - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành chức năng, địa phương tập trung cao độ, hành động quyết liệt nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Giáp Thìn. Thời gian thực hiện cao điểm trong 90 n
Phúc Thọ (Hà Nội): Dân “khóc ròng” vì quanh năm ngửi mùi hôi thối từ những trại lợn

Phúc Thọ (Hà Nội): Dân “khóc ròng” vì quanh năm ngửi mùi hôi thối từ những trại lợn

(SK&MT) - Trong quá trình thực hiện chuyên đề “Bảo đảm môi trường sống khu dân cư: Góc nhìn từ công tác bảo vệ môi trường tại các trang trại lợn ”, Tạp chí Sức khỏe và Môi trường nhận được phản ánh của người dân thôn 7, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ về việc nhiều hộ dân chăn nuôi lợn tại sát bờ sông Đáy, thuộc xã Trung Châu, huyện Đan Phượng có dấu hiệu xả thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh hoạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh hoạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(SK&MT) – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Phim ngắn kêu gọi bảo vệ các loài rùa biển

Phim ngắn kêu gọi bảo vệ các loài rùa biển

(SK&MT) - Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) mới đây đã ra mắt phim truyền thông mới thứ 55 với tên gọi “Rùa biển thuộc về đại dương”.
Giải pháp ứng phó với nguy cơ nắng nóng   hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Giải pháp ứng phó với nguy cơ nắng nóng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

(SK&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phát động Kế hoạch số 01/KH-BCHPCTT nhằm ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong giai đoạn 2023-2024.
Cần xử lý tình trạng cố tình “chây ì” không khắc phục vi phạm ảnh hưởng đến đất và môi trường sống

Cần xử lý tình trạng cố tình “chây ì” không khắc phục vi phạm ảnh hưởng đến đất và môi trường sống

(SK&MT) - Sau khi tòa soạn Sức khỏe & Môi trường đăng tải bài viết theo chuyên đề: “Tăng cường công tác quản lý đất đai, tránh tác động xấu tới môi trường”, phản ánh việc, mặc dù đã bị UBND xã Cần Kiệm chấm dứt hợp đồng thuê đất, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đồng thời yêu cầu buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi. Tuy nhiên, cho đến nay đã quá 4 tháng, ông Đặng Văn Tuấn vẫn không chấp hành Quyết định của UBND xã Cần Kiệm, ngược lại còn cố tình thực hiện những hành vi vi phạm mới, ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ đê và gây hệ lụy không nhỏ đến công tác quản lý đất đai, môi trường của địa phương.
Vĩnh Phúc: Xử phạt 640 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Môi trường công nghệ Việt vi phạm quy định xử lý chất thải

Vĩnh Phúc: Xử phạt 640 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Môi trường công nghệ Việt vi phạm quy định xử lý chất thải

Quá trình làm việc, kiểm tra, xác minh, các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt vi phạm ở Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương) của Công ty cổ phần Môi trường công nghệ Việt, đồng thời, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp khắc phục.
Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng: Cơ hội lớn giúp nền kinh tế phát triển bền vững

Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng: Cơ hội lớn giúp nền kinh tế phát triển bền vững

(SK&MT) - Là một nền kinh tế năng động với tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm liên tục, nhu cầu sử dụng năng lượng, đặc biệt là điện năng tại Việt Nam ngày càng tăng cao. Để đạt các mục tiêu về phát triển kinh tế xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các cam kết tại COP26, Chính phủ Việt Nam đã và đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi ngành năng lượng.
Giải pháp vận hành an toàn, hiệu quả và linh hoạt các hồ chứa

Giải pháp vận hành an toàn, hiệu quả và linh hoạt các hồ chứa

(SK&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ giải pháp vận hành linh hoạt các hồ chứa trong quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông các tháng cuối năm 2022.
Đánh giá thực tiễn và nghiên cứu khoa học cho tiềm năng điện gió ngoài khơi

Đánh giá thực tiễn và nghiên cứu khoa học cho tiềm năng điện gió ngoài khơi

(SK&MT) - Theo dự thảo Quy hoạch Điện VIII mới đây của Bộ Công Thương trình Chính phủ, ngành điện đặt ra lộ trình cắt giảm điện than mạnh mẽ để chuyển đổi, thay thế bằng các nguồn năng lượng sạch, đặc biệt là điện gió và điện khí. Nhiều chuyên gia đánh giá, đây sẽ là cơ hội cho ngành điện gió ngoài khơi phát triển.
Thủ tướng: Dứt khoát không để khủng hoảng năng lượng

Thủ tướng: Dứt khoát không để khủng hoảng năng lượng

(SK&MT) - Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu là phải bảo đảm cân đối lớn về điện và năng lượng một cách bền vững, không để khủng hoảng về năng lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng, đồng thời bảo đảm giá hợp lý, kiểm soát giá phù hợp, không gây tác động tiêu cực tới lạm phát và các cân đối lớn về xuất nhập khẩu, thu chi ngân sách...

Nổi bật

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa được “Vinh danh bệnh viện hoàn thành chương trình PRIME”

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa được “Vinh danh bệnh viện hoàn thành chương trình PRIME”

(SK&MT) - Được biết, chương trình PRIME là chương trình “Phòng ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn và sai sót thuốc trong tĩnh mạch trị liệu”. Chương trình PRIME do các chuyên gia JCI Hoa Kỳ xây dựng và Công ty BD tài trợ. Tại Châu Á có gần 100 bệnh viện tham gia,
"Thúc đẩy đối thoại, hợp tác giữa cộng đồng và khối tư nhân với cơ quan nhà nước trong bảo tồn rạn san hô và phát triển bền vững khu vực biển Hòn Mun

"Thúc đẩy đối thoại, hợp tác giữa cộng đồng và khối tư nhân với cơ quan nhà nước trong bảo tồn rạn san hô và phát triển bền vững khu vực biển Hòn Mun

(SK&MT) - Đây là Dự án do Quỹ Môi trường Toàn cầu - Chương trình tài trợ các Dự án nhỏ tại Việt Nam tài trợ; Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa điều phối triển khai và thực hiện.
Hanoi Half Marathon 2023 - Chạy vì rùa

Hanoi Half Marathon 2023 - Chạy vì rùa

(SK&MT) - Sáng 3/12 vừa qua, Giải chạy Hanoi Half Marathon 2023 với chủ đề Chạy vì Rùa đã thu hút được hơn 400 người đăng ký tham gia và ủng hộ tích cực cho Quỹ Giáo dục Thiên nhiên trong hoạt động bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã, đã diễn ra
Công ty cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Sản xuất kinh doanh gắn với trách nhiệm vì cộng đồng

Công ty cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Sản xuất kinh doanh gắn với trách nhiệm vì cộng đồng

(SK&MT) - Vĩnh Phúc là tỉnh có dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh; phát triển năng động hàng đầu khu vực kinh tế trọng điểm Bắc bộ.
Diễn đàn logistics chuyển đổi số đồng bằng sông Cửu Long

Diễn đàn logistics chuyển đổi số đồng bằng sông Cửu Long

(SK&MT) - Sáng ngày 02/12/2023 tại trung tâm Hội nghị Sheraton TP. Cần Thơ đã diễn ra diễn đàn logistics, chuyển đổi số đồng bằng sông Cửu Long.
TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

(SK&MT) - Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung trọng tâm trong cải cách hành chính, vừa có ý nghĩa trong tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, vừa tạo cơ hội cho hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế – xã hội.
Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

(SK&MT) - Bệnh viện C Thái Nguyên là một trong những bệnh viện uy tín cung cấp các dịch vụ Đa khoa khu vực Thái Nguyên. Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 32 năm phát triển và trưởng thành, Bệnh viện không ngừng phát triển lớn mạnh về quy mô cũng như làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

(SKMT) - Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (tiền thân là Viện Điều dưỡng Khu tự trị Việt Bắc) được thành lập ngày 12/10/1955. Qua hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, với sự đổi mới về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nay đã trở thành một bệnh viện lớn của tỉnh.
Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

(SK&MT) - Là bệnh viện công lập Hạng 3 tại tỉnh Thái Nguyên, TTYT thị xã Phổ Yên luôn đảm bảo chuyên môn và hạ tầng để đảm nhận chức năng thăm khám tại địa phương. Đồng thời, liên tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu đạt các tiêu chí Trạm đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã, để người dân luôn an tâm khi tới đây khám và điều trị.
Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Ngay từ ngày đầu thành lập (31/12/1965), Bệnh viện A Thái Nguyên luôn định hướng rõ sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn và phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày đó. Trong chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện đã luôn nỗ lực rèn luyện, cống hiến hết mình cho sứ mệnh cao cả ấy, làm nên thành tích chung của ngành Y tế Thái Nguyên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ (TTYT huyện Đồng Hỷ) là bệnh viện công lập hạng III trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, TTYT huyện Đồng Hỷ đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt vai trò phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng và thực hiện tốt tiêu chí cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.
Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(SK&MT) - Nằm ở một huyện vùng núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Kạn, thế nhưng trong những năm qua, tập thể cán bộ, thầy thuốc, y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Chợ Đồn luôn phát huy tinh thần vượt khó, đoàn kết một lòng, từng bước xây dựng đơn vị ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác khám chữa bệnh của người dân đồng bào dân tộc miền núi tại địa phương.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

(SK&MT) - Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng chú trọng áp dụng công nghệ tiên tiến để triển khai nhiều kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn, điều này đã giúp người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.
Giao diện di động