Tỉnh Bắc Ninh báo cáo kết quả chuyển đổi số và nhiệm vụ tuyên truyền quý IV/2023

(SK&MT) - Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về công tác báo chí, tuyên truyền 9 tháng qua, kết quả thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TU về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh và công tác tuyên truyền quý cuối năm.
Hội nghị Giao ban công tác QLNN về báo chí, tuyên truyền quý III/2023 và cung cấp số liệu, kết quả triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TU.
Hội nghị Giao ban công tác QLNN về báo chí, tuyên truyền quý III/2023 và cung cấp số liệu, kết quả triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TU.

Báo chí theo sát tình hình kinh tế - xã hội

Báo cáo tại Hội nghị Giao ban công tác QLNN về báo chí, tuyên truyền quý III/2023 và cung cấp số liệu, kết quả triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 9/10/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bắc Ninh cho biết: Sở đã ban hành 05 Kế hoạch, trên 90 văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị của tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác giao ban báo chí định kỳ hàng hàng tháng tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trên địa bàn, đồng thời kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh đối với cơ quan báo chí còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động báo chí.

Theo đó, cơ quan báo chí đã tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 71-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Nghị quyết số 87-NQ/TU về xây dựng “Tỉnh An toàn giao thông”; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 739-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phản ánh công tác chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, chương trình cải cách hành chính tổng thể giải đoạn 2022-2025 đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.Tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2023; Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ở lĩnh vực kinh tế, cơ quan báo chí tuyên truyền các địa phương triển khai nhiệm vụ chính trị, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu; vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm OCOP; các giải phát kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị.
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Tuyên truyền sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh trong tháo gỡ khó khăn cho ngành nông nghiệp, chăn nuôi; nỗ lực của các địa phương và người dân trong tích tụ ruộng đất để hình thành chuỗi liên kết sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông sản an toàn; hiệu quả mô hình hợp tác xã nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; phong trào thi đua và gương các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong sản xuất nông nghiệp; các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, quảng bác các sản phẩm nông nghiệp, OCOP trên địa bàn tỉnh…

Đẩy mạnh tuyên truyền Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025. Tuyên truyền công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh xã hội, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng dịp Tết Trung thu năm 2023; tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, triển khai phát động Cuộc thi mô hình, sáng kiến “An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh năm 2023”.Triển khai các Kế hoạch tuyên truyền Chuyển đổi số năm 2023; Kế hoạch an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2023. Xây dựng kịch truyền thanh, tiểu phẩm tương tác tình huống về các vấn đề đạo đức bức xúc liên quan đến phụ nữ . Về vai trò phụ nữ trong gia đình, xã hội...

Phát triển nền kinh tế số

Hiện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều nội dung thực hiện phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

Đối với kết quả thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh cho biết: Sau khi Nghị quyết được ban hành, Sở TT&TT đã phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện quán triệt Nghị quyết thông qua các hình thức: tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, tọa đàm về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số nhằm trao đổi kinh nghiệm, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh cấp huyện; chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công về chuyển đổi số trên các trang mạng xã hội… nhằm triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng thời với công tác tuyên truyền là việc hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết, sau một năm ban hành Nghị quyết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành 23 văn bản (không bao gồm hình thức công văn), trong đó BCH Đảng bộ tỉnh ban hành 01 Nghị Quyết, 01 Kết luận, UBND tỉnh ban hành 11 Quyết định, 01 Chỉ thị , 09 Kế hoạch.

Kết quả, Hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh đã từng bước được đầu tư hoàn thiện; trong đó, đã đầu tư và đưa vào sử dụng có hiệu quả Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh với hệ thống máy chủ phiến, phần mềm đám mây, hệ thống lưu trữ tập trung, hệ thống kho dữ liệu tập trung, các thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế tập trung các hệ thống thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh hạn chế tối đa việc mất an toàn thông tin, dữ liệu tỉnh, đảm bảo dễ dàng quản lý, khai thác sử dụng 24/7.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra định hướng cho kế hoạch tuyên truyền cuối năm. Ninh phát biểu tại Hội nghị.
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra định hướng cho kế hoạch tuyên truyền cuối năm. Ninh phát biểu tại Hội nghị.


Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2, kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng từ Trung ương với tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã bảo đảm yêu cầu dùng riêng, an ninh, an toàn dữ liệu và dự phòng cao. Mạng viễn thông với hệ thống tổng đài kỹ thuật số hiện đại, tuyến truyền dẫn giữa các huyện, thành phố và các xã, phường thị trấn trong tỉnh đã được cáp quang hóa, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Mạng ngoại vi đã từng bước được quy hoạch xây dựng ngầm hóa trên phạm vi toàn tỉnh. Triển khai Đề án chuyển đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh chuyển đổi mạng Internet của tỉnh sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (trong năm 2022 đã chuyển đổi IPv6 Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng dịch vụ công trực tuyến).

Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) đến nay đã kết nối với: Dịch vụ Bưu chính công ích - VNPost, Cấp mã số cho đơn vị có quan hệ ngân sách, CSDL Bảo hiểm xã hội, CSDL Dân cư quốc gia, CSDL đăng ký doanh nghiệp, Danh mục dùng chung, Hệ thống hỗ trợ thanh toán DVC trực tuyến toàn quốc (PayGOV), Văn bản quy phạm pháp luật, Hộ tịch điện tử…. Đặc biệt, Bắc Ninh là một trong năm tỉnh đầu tiên được Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thí điểm kết nối thành công CSDLQG về dân cư; tích hợp, kết nối cung cấp phương thức thanh toán nghĩa vụ tài chính với các thủ tục hành chính về đất đai tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ... Từ đó giúp giảm bớt giấy tờ, cải cách hành chính phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc đội ngũ công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống thông tin một cửa điện tử tích hợp Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được xây dựng và dùng chung cho tất cả các Sở, ban, ngành có TTHC, 8/8 UBND cấp huyện, 126/126 xã, phường, thị trấn. Hiện nay được nâng cấp hợp nhất thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai tập trung, dùng chung cho cả 3 cấp chính quyền đã phát huy hiệu quả cao trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc và ký số văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh: Tỷ lệ trung bình cấp tỉnh đạt 94,6%; cấp huyện đạt 95,5%, cấp xã đạt 97,5% (vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết 17/NQ-CP đề ra giai đoạn 2021-2025).Tỉnh Bắc Ninh cũng phát triển, mở rộng ứng dụng “Phản ánh kiến nghị” thành kênh tương tác tổng hợp giữa người dân và các cơ quan nhà nước, đã triển khai đến 252 cơ quan, đơn vị với 1326 cán bộ xử lý. Tỷ lệ tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị trên thiết bị di động của toàn tỉnh đến ngày 13/9 đạt 90%.

Theo báo cáo thường niên kinh tế số Việt Nam 2022 do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông đồng bảo trợ, tỉnh Bắc Ninh đứng đầu cả nước về tỉ trọng kinh tế số trên GRDP là 56,83%.

Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Việt Nam ICT Index 2022) công bố ngày 21/9/2023, được nhóm nghiên cứu của Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Hội Tin học Việt Nam đưa ra, tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 10 Chỉ số ICT Index cấp tỉnh (trong đó, xếp hạng hạ tầng kỹ thuật xếp thứ 02, Xếp hạng chung Chỉ số công nghiệp CNTT năm 2022 tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 03).

Tỉnh Bắc Ninh đứng đầu cả nước về tỉ trọng kinh tế số trên GRDP là 56,83%.
Tỉnh Bắc Ninh đứng đầu cả nước về tỉ trọng kinh tế số trên GRDP là 56,83%.

Trọng tâm công tác tuyên truyền 3 tháng cuối năm

Sau khi tổng kết các báo cáo, Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra nhiệm vụ tuyên truyền quý IV/2023 tập trung vào một số nội dung chính: Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Tăng cường đăng tải các tin, bài tuyên truyền, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác, học tập và lao động sản xuất; kịp thời phản bác những thông tin sai trái trên mạng xã hội. Chủ động đăng tải các thông tin giải thích, làm rõ đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, của đất nước.

Tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống cháy nổ; Tuyên truyền về quyền chủ quyền biển đảo, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt

Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm: Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10); ngày doanh nhân Việt Nam (13/10); lương thực thế giới (14/10); ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10); ngày Vì người nghèo (17/10); thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10); cách mạng tháng Mười Nga (7/11); Nhà giáo Việt Nam (20/11); thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); ngày Quốc tế phòng chống HIV/AIDS (01/12); ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12); ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); ngày Dân số Việt Nam (26/12) và các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng khác…

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan quản lý thông tin, báo chí của tỉnh đã lắng nghe các cơ quan báo chí thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong tác nghiệp cũng như tiếp cận thông tin tại các sở, ban, ngành tại địa phương. Qua đó, phía các cơ quan có chức năng của tỉnh đã có những giải đáp, hướng dẫn các cơ quan báo chí về những nội dung được nêu cũng như tham mưu cho tỉnh trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Đắc Tuấn

Các tin khác

Vùng đồng bào dân tộc Chăm An Giang khởi sắc

Vùng đồng bào dân tộc Chăm An Giang khởi sắc

(SK&MT) - Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc (ĐBDT) Chăm ở An Giang đã phát huy hiệu quả, bộ mặt nông thôn được phát triển khởi sắc, đời sống người dân đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng ổn định.
An Giang: Sắp diễn Lễ khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

An Giang: Sắp diễn Lễ khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

(SK&MT) - Chiều 23/5, thông tin từ UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024, diễn ra từ ngày 28/5 - 3/6 (nhằm ngày 21/4 âm lịch).
Sơn La: Triển khai chiến lược quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2030

Sơn La: Triển khai chiến lược quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2030

(SK&MT) - 5 nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược này đã được nêu trongUBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch 131/KH-UBND của UBND tỉnh Sơn La, trong thời gian từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Công bố vùng hạn chế khai thác nước ngầm trước ngày 1/7/2024

Công bố vùng hạn chế khai thác nước ngầm trước ngày 1/7/2024

(SK&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị các địa phương có trách nhiệm khoanh định, công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất (nước ngầm) trước ngày 1/7/2024.

An Giang: Chuẩn bị diễn Lễ khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

(SK&MT) - Thông tin từ UBND TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024, diễn ra từ ngày 28/5 - 3/6 (nhằm ngày 21/4 âm lịch).
Hà Tĩnh: Hội thi nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hà Tĩnh: Hội thi nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(SK&MT) - Sáng 23/5, tại sân vận động phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH), “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa

Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa

(SK&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 6730/UBND-CN về việc giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường trong năm 2024, 2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.
Thanh Hóa: Thu ngân sách đạt gần 22.500 tỷ đồng

Thanh Hóa: Thu ngân sách đạt gần 22.500 tỷ đồng

(SK&MT) - Chỉ tính 5 tháng qua, tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách ước đạt gần 22.500 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán và tăng 27,9% so với cùng kỳ.
Yêu cầu xử lý dứt điểm khai thác cát trên sông Đà, sông Hồng

Yêu cầu xử lý dứt điểm khai thác cát trên sông Đà, sông Hồng

(SK&MT) - Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 5860/VP-TNMT thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn về tình hình khai thác cát thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ khu vực giáp ranh huyện Ba Vì.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hiệu thuốc “không phép” thực hiện cả việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân

Hiệu thuốc “không phép” thực hiện cả việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân

(SK&MT) - Một hiệu thuốc ở đường NA5, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, không có giấy phép kinh doanh nhưng vẫn bán thuốc, khám bệnh, truyền nước, lấy máu xét nghiệm… cho người đến mua thuốc.
Lập Thạch - Vĩnh Phúc: Người dân bức xúc vì ao Trảng xã Triệu Đề bị san lấp ảnh hưởng đến môi trường và nước sản xuất nông nghiệp

Lập Thạch - Vĩnh Phúc: Người dân bức xúc vì ao Trảng xã Triệu Đề bị san lấp ảnh hưởng đến môi trường và nước sản xuất nông nghiệp

(SK&MT) - Ngày 20/09/2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1687 /QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời, quy định trách nhiệm thuộc về các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và
Cần Thơ: Vận hành thiết bị tuyển rửa cát biển

Cần Thơ: Vận hành thiết bị tuyển rửa cát biển

(SK&MT) - Ngày 23/4, tại TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần Công nghệ cát sạch Mekong phối hợp với Công ty Cổ phần cát sạch miền Tây tổ chức vận hành thiết bị tuyển rửa cát biển nguyên khai để kiểm tra, thẩm định, đánh giá chất lượng thành phẩm sau khi tuyển rửa
Quản lý đất đai thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Quản lý đất đai thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

(SK&MT) - Theo điều 23, Luật đất đai 2013, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định. Vấn nạn sử dụng đất trái mục đích, xây dựng các công trình trái phép, tranh chấp đất đai kéo dài tại thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên đang nổi côm, nhiều hộ dân tố cáo vi phạm lẫn nhau, chính quyền vào cuộc chưa hiệu quả, gây bức xúc cho người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.
Đa dạng giải pháp bảo vệ môi trường ở Thanh Hóa

Đa dạng giải pháp bảo vệ môi trường ở Thanh Hóa

(SK&MT) - Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đa dạng. Trong đó, việc quản lý các bãi chôn lấp và lò đốt chất thải rắn sinh hoạt được chú tr
pho thu tuong tran hong ha chi dao cong tac khac phuc hau qua vu chay nha tro o trung kinh cau giay thanh pho ha noitran
ban tin skmt so 3 thang 5
xa thai phuong huyen hung ha tinh thai binh tinh trang lan chiem xay dung nha trai phep khong manh tay se nhieu he luy
ban tin skmt so 3 thang 5
bo cong an huong dan ky nang thoat nan khi co chay nha o nha chung cu cao tang va nha ong
chu nhat xanh
ban tin moi truong suc khoe so 2 thang 4 nam 2024
trien lam mining vietnam 2024 nhieu cong nghe moi khai khoang duoc gioi thieu
le hoi den hung va tuan van hoa du lich dat to 2024
ha noi ho can tiem an nhieu nguy co mat an toan cho nguoi dan vi khong co hang rao chan bao ve
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới

(SK&MT) - Ngày 20/3, Petrovietnam đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho đồng chí Lê Ngọc Sơn.
Đảng bộ huyện Lương Tài, Bắc Ninh làm tốt công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ huyện Lương Tài, Bắc Ninh làm tốt công tác phát triển đảng viên

(SK&MT) - Phát triển đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu củ
Bắc Ninh: Kết nạp Đảng cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Bắc Ninh: Kết nạp Đảng cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ

(SK&MT) - Năm 2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.700 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 248 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Từ nguồn thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức kết nạp đảng cho 118 đản
Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

(SK&MT) - Sáng 29/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự, chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương.
Các nước EU thông qua luật hạn chế khí thải methane

Các nước EU thông qua luật hạn chế khí thải methane

EU thông qua luật quy định giới hạn phát thải khí methane đối với nhập khẩu dầu và khí đốt vào châu Âu từ 2030, theo đó gia tăng áp lực buộc nhà cung cấp phải kiểm soát rò rỉ loại khí thải này.
Bộ TN&MT hướng dẫn triển khai Luật Tài nguyên nước

Bộ TN&MT hướng dẫn triển khai Luật Tài nguyên nước

Bộ TN&MT vừa ban hành Văn bản số 3263/BTNMT-TNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước.
Lai Châu: Nhà máy chế biến mủ cao su xả thải, người dân khốn khổ vì ô nhiễm

Lai Châu: Nhà máy chế biến mủ cao su xả thải, người dân khốn khổ vì ô nhiễm

Được người dân dẫn lên khu vực đầu phía xả của nhà máy, phóng viên ngỡ ngàng trước dòng nước đục ngầu với mảng bám màu vàng dày đặc và có mùi thối nồng nặc.
Nhà máy điện rác gần 1.500 tỷ đồng, xử lý 700 tấn rác mỗi ngày sắp có tại Nam Định

Nhà máy điện rác gần 1.500 tỷ đồng, xử lý 700 tấn rác mỗi ngày sắp có tại Nam Định

(SK&MT) - Chủ dự án này là Công ty Cổ phần Năng lượng Greenity Nam Định. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai tham vấn cộng đồng Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định.
Nhà máy điện rác gần 1.500 tỷ đồng, xử lý 700 tấn rác mỗi ngày sắp có tại Nam Định

Nhà máy điện rác gần 1.500 tỷ đồng, xử lý 700 tấn rác mỗi ngày sắp có tại Nam Định

(SK&MT) - Chủ dự án này là Công ty Cổ phần Năng lượng Greenity Nam Định. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai tham vấn cộng đồng Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định.
Đạo luật công nghiệp không phát thải được EU phê chuẩn

Đạo luật công nghiệp không phát thải được EU phê chuẩn

(SK&MT) - Hội đồng châu Âu vừa thông qua một quy định thiết lập khuôn khổ các biện pháp nhằm củng cố hệ sinh thái sản xuất công nghiệp không phát thải của Liên minh châu Âu (EU), được biết đến nhiều hơn với tên gọi "Đạo luật công nghiệp không phát thải
Cần cấm hoàn toàn sử dụng thuốc lá mới và tăng thuế sản xuất kinh doanh thuốc lá

Cần cấm hoàn toàn sử dụng thuốc lá mới và tăng thuế sản xuất kinh doanh thuốc lá

(SK&MT) - Đó là hai khuyến nghị mà Tổ chức Y tế thế giới đưa ra với Việt Nam tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25-31/5 do Bộ Y tế phối hợp với Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại
Ngày mai sẽ diễn ra Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

Ngày mai sẽ diễn ra Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

(SK&MT) - Theo kế hoạch ngày mai (28/5) sẽ diễn ra Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân, du khách thập phương đến với Lễ hội, những ngày qua, các cấp, các ngành, nhất là lực lượng công an đang đẩy mạnh các hoạt động,
Biên phòng Cà Mau bắt giữ tàu cá mua bán dầu trái phép

Biên phòng Cà Mau bắt giữ tàu cá mua bán dầu trái phép

(SK&MT) - Sáng 27/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Tân Tiến (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), cho biết: Ngày 26/5, đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ xử lý một tàu cá mua bán dầu trên biển không có hoá đơn, chứng từ hợp lệ.
Thanh Hóa: Thu giữ 1,6 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc đang vận chuyển đi tiêu thụ

Thanh Hóa: Thu giữ 1,6 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc đang vận chuyển đi tiêu thụ

(SK&MT) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, thu giữ 1,6 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ được một người đàn ông ở Hải Dương vận chuyển vào địa bàn để tiêu thụ.
Biên phòng Cà Mau xử phạt hơn 250 triệu đồng trong lĩnh vực khai thác thủy sản

Biên phòng Cà Mau xử phạt hơn 250 triệu đồng trong lĩnh vực khai thác thủy sản

(SK&MT) - Ngày 18/5, cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cà Mau cho biết: Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 250 triệu đồng đối với nhiều chủ tàu cá và thuyền trưởng vi phạm trong lĩnh vực khai thác t
Công an tỉnh Cao Bằng bắt nhóm đối tượng giả danh sàn thương mại điện tử để lừa đảo

Công an tỉnh Cao Bằng bắt nhóm đối tượng giả danh sàn thương mại điện tử để lừa đảo

(SK&MT) - Ngày 11/5/2024, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cao Bằng và các đơn vị chức năng đã triệt phá nhóm đối tượng có hành vi Lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn
Tổ chức tham quan, dã ngoại tự phát: Kiểm soát thiếu chặt chẽ - Nhà trường từ chối trách nhiệm

Tổ chức tham quan, dã ngoại tự phát: Kiểm soát thiếu chặt chẽ - Nhà trường từ chối trách nhiệm

(SK&MT) - Mùa hè đang đến gần, tham quan, dã ngoại là những hoạt động thiết thực cho lứa tuổi thanh thiếu niên vừa để cho các em mở mang tầm nhìn, vừa là dịp để các em có nhũng ngày hè bổ ích.
Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

SK&MT - Ngày 21/5, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Công bố Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Bùi Quang Trí, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Giang giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.
Về thăm nơi yên nghỉ của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về thăm nơi yên nghỉ của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(SK&MT) - Nếu có dịp về Ðồng Tháp, bạn không thể không ghé thăm một địa chỉ về nguồn lịch sử, đó là Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc- nơi yên nghỉ của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
An Giang: 100 vị chức sắc, chức việc Hồi giáo được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

An Giang: 100 vị chức sắc, chức việc Hồi giáo được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

An Giang: 100 vị chức sắc, chức việc Hồi giáo được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Nổi bật

Nữ trí thức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với hoạt động Sở hữu trí tuệ

Nữ trí thức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với hoạt động Sở hữu trí tuệ

(SK&MT) - Sở hữu trí tuệ (IP) là từ khá quen thuộc với các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chỉ tính riêng năm 2021, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KH&CN VN) được cấp 63 Bằng độc quyền sáng chế và Bằng
Các nước EU thông qua luật hạn chế khí thải methane

Các nước EU thông qua luật hạn chế khí thải methane

EU thông qua luật quy định giới hạn phát thải khí methane đối với nhập khẩu dầu và khí đốt vào châu Âu từ 2030, theo đó gia tăng áp lực buộc nhà cung cấp phải kiểm soát rò rỉ loại khí thải này.
Bộ TN&MT hướng dẫn triển khai Luật Tài nguyên nước

Bộ TN&MT hướng dẫn triển khai Luật Tài nguyên nước

Bộ TN&MT vừa ban hành Văn bản số 3263/BTNMT-TNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước.
Lai Châu: Nhà máy chế biến mủ cao su xả thải, người dân khốn khổ vì ô nhiễm

Lai Châu: Nhà máy chế biến mủ cao su xả thải, người dân khốn khổ vì ô nhiễm

Được người dân dẫn lên khu vực đầu phía xả của nhà máy, phóng viên ngỡ ngàng trước dòng nước đục ngầu với mảng bám màu vàng dày đặc và có mùi thối nồng nặc.
Thành phố Hồ Chí Minh: Cứu sống một bệnh nhi nguy kịch do cúm A/H1

Thành phố Hồ Chí Minh: Cứu sống một bệnh nhi nguy kịch do cúm A/H1

Bé gái H.A. (ngụ Quận 8, TP Hồ Chí Minh) bị viêm phổi nặng do nhiễm cúm A/H1, đã được cứu chữa thành công sau khi nhập viện trong tình trạng li bì tím tái, nồng độ oxy máu khoảng 80-82%.
Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Dự kiến sẽ có khoảng 60 bệnh nhân được thăm khám trong Chương trình phẫu thuật từ thiện, các bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe sẽ được phẫu thuật trong đợt 1 này.
TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

(SK&MT) - Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung trọng tâm trong cải cách hành chính, vừa có ý nghĩa trong tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, vừa tạo cơ hội cho hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế – xã hội.
Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

(SK&MT) - Bệnh viện C Thái Nguyên là một trong những bệnh viện uy tín cung cấp các dịch vụ Đa khoa khu vực Thái Nguyên. Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 32 năm phát triển và trưởng thành, Bệnh viện không ngừng phát triển lớn mạnh về quy mô cũng như làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

(SKMT) - Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (tiền thân là Viện Điều dưỡng Khu tự trị Việt Bắc) được thành lập ngày 12/10/1955. Qua hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, với sự đổi mới về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nay đã trở thành một bệnh viện lớn của tỉnh.
Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

(SK&MT) - Là bệnh viện công lập Hạng 3 tại tỉnh Thái Nguyên, TTYT thị xã Phổ Yên luôn đảm bảo chuyên môn và hạ tầng để đảm nhận chức năng thăm khám tại địa phương. Đồng thời, liên tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu đạt các tiêu chí Trạm đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã, để người dân luôn an tâm khi tới đây khám và điều trị.
Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Ngay từ ngày đầu thành lập (31/12/1965), Bệnh viện A Thái Nguyên luôn định hướng rõ sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn và phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày đó. Trong chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện đã luôn nỗ lực rèn luyện, cống hiến hết mình cho sứ mệnh cao cả ấy, làm nên thành tích chung của ngành Y tế Thái Nguyên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ (TTYT huyện Đồng Hỷ) là bệnh viện công lập hạng III trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, TTYT huyện Đồng Hỷ đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt vai trò phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng và thực hiện tốt tiêu chí cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.
Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(SK&MT) - Nằm ở một huyện vùng núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Kạn, thế nhưng trong những năm qua, tập thể cán bộ, thầy thuốc, y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Chợ Đồn luôn phát huy tinh thần vượt khó, đoàn kết một lòng, từng bước xây dựng đơn vị ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác khám chữa bệnh của người dân đồng bào dân tộc miền núi tại địa phương.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

(SK&MT) - Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng chú trọng áp dụng công nghệ tiên tiến để triển khai nhiều kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn, điều này đã giúp người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.
Giao diện di động