Cần một “lực đẩy” mới cho mô hình khu công nghiệp sinh thái

(SK&MT) – Phát biểu tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng Lã Thanh Tân cho rằng, lãnh đạo các tỉnh, thành, khu kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp đang mong muốn sửa đổi toàn diện Nghị định số 82 năm 2018 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn cho việc cải thiện đầu tư, kinh doanh, đồng thời thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc huy động các nguồn lực của khu vực tư nhân, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Một trong những nội dung được quan tâm là chính sách khuyến khích phát triển các mô hình khu công nghiệp (KCN) sinh thái.

Cần một “lực đẩy” mới cho mô hình khu công nghiệp sinh thái

KCN sinh thái được coi là hướng phát triển bền vững tại Việt Nam.

Cửa đã mở, nhưng…

Tính đến cuối năm 2020, cả nước có 381 KCN, khu chế xuất (gọi chung là khu công nghiệp) được thành lập với tổng diện tích quy hoạch 114.000 ha, trong đó, diện tích đã được giao đất và đưa vào sử dụng 90.800ha, chiếm 2,31% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 18.800 ha so với năm 2010.

Trong 10 năm tới, Việt Nam dự kiến quy hoạch tăng thêm 115.000ha đất dành cho KCN, với khoảng 558 khu công nghiệp trên cả nước, gấp gần 1,5 lần so với số lượng hiện nay…

Trong những năm qua, hệ thống khu công nghiệp đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội, tuy nhiên cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường, đòi hỏi phải điều chỉnh và xây dựng mô hình phát triển bền vững hơn, phù hợp với Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh và các cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) 2030 của Liên hợp quốc, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (COP 21)…

Việc phát triển nhanh các khu công nghiệp trong thời gian qua đã tạo sức ép không nhỏ đối với môi trường. Lượng thải và các chất gây ô nhiễm môi trường cũng gia tăng, gây tác hại đến sức khỏe người dân, ảnh hưởng xấu tới tăng trưởng bền vững của đất nước.

Do vậy, thực tế cấp thiết đòi hỏi phải đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp sinh thái. Tuy nhiên, hiện nay bản thân các khu công nghiệp sinh thái cũng gặp không ít khó khăn, mà rào cản đến từ chính sách cho khu vực này góp phần không nhỏ. Năm 2018, Nghị định 82/2018 của Chính phủ ra đời đã “cởi trói” cho KCN, để không còn bị bó hẹp trong mối quan hệ sản xuất – cung ứng sản xuất mà “hướng đến gắn kết sự phát triển của KCN với quá trình đô thị hóa của các địa phương”. Từ đó, mở ra mô hình KCN – đô thị – dịch vụ.

Theo Nghị định 82, một số tiêu chí mà KCN sinh thái phải đạt được như có ít nhất 25% diện tích là cây xanh, giao thông; hạ tầng dịch vụ được dùng chung; tối thiểu 20% doanh nghiệp trong KCN áp dụng các giải pháp áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn; ít nhất 10% doanh nghiệp trong KCN có kế hoạch tham gia các liên kết cộng sinh công nghiệp… Các doanh nghiệp trong KCN sinh thái phải có liên kết cộng sinh. Đó là sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong KCN để tận dụng tài nguyên, tối ưu hóa việc sử dụng, tái sử dụng các yếu tố đầu ra, đầu vào như nguyên vật liệu, nước, năng lượng, chất thải, phế liệu… Thông qua sự hợp tác này, các doanh nghiệp hình thành mạng lưới trao đổi các yếu tố sản xuất, sử dụng chung hạ tầng và các dịch vụ phục vụ sản xuất, cải thiện quy trình công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi một KCN truyền thống thành KCN sinh thái có liên kết cộng sinh sẽ gặp không ít thách thức. Ngay cả việc định nghĩa thế nào là chất thải còn chưa nhất quán.

Để KCN được công nhận là KCN sinh thái, ngoài đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 37 của Nghị định, chủ đầu tư phải qua nhiều bước, nhiều thủ tục mới được công nhận là KCN sinh thái. Từ trình hồ sơ đăng ký chứng nhận KCN sinh thái lên Ban quản lý KCN, khu kinh tế. Ban quản lý gửi hồ sơ lấy ý kiến của 6 bộ ngành (Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng). Sau khi xin ý kiến của các bộ ngành, trong trường hợp đạt, Ban quản lý tổng hợp báo cáo UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận KCN sinh thái.

Theo ông Phạm Hồng Điệp, chủ đầu tư KCN sinh thái Nam Cầu Kiền thì những ưu đãi trong Nghị định 82 không thiết thực với nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng kết cấu hạ tầng KCN, doanh nghiệp trong KCN, chưa đủ khuyến khích nhà đầu tư phát triển theo mô hình KCN sinh thái và các doanh nghiệp phát triển theo mô hình doanh nghiệp sinh thái.

Thậm chí, theo ông Phạm Hồng Điệp, quá trình thẩm định hồ sơ công nhận KCN sinh thái phải thông qua nhiều bộ ban ngành, gây ra khó khăn cho chủ đầu tư KCN.

Mặt khác, thực tế hoạt động quản lý chất thải tại Việt Nam cũng chưa phù hợp nhu cầu tái sử dụng. Chưa kể một số chất thải nguy hại có thể tái sử dụng nhưng không được xử lý tại chỗ mà phải vận chuyển đến một nơi phù hợp và phải có giấy phép. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng dùng chung tại các KCN hiện nay mới chỉ đạt mức cơ bản về điện, nước và xử lý nước thải. Để có thể kết nối dòng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp thì cần phải đầu tư lại, hoặc nâng cấp toàn bộ hạ tầng, đường dẫn… Việc này đòi hỏi số vốn đầu tư không nhỏ.

Từ đó có thể thấy, cải cách thể chế kinh tế là nhân tố cần và đủ để góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp; nhà đầu tư trong lĩnh vực khu công nghiệp sinh thái. Trong bối cảnh hiện nay, cần có những cách làm, giải pháp quyết liệt hơn, đột phá hơn để giúp nhà đầu tư “tự tin” khi bỏ vốn đầu tư xây dựng KCN sinh thái.

Cần một “lực đẩy” mới cho mô hình khu công nghiệp sinh thái

KCN sinh thái Nam Cầu Kiền.

Cần hơn nữa cơ chế, ưu đãi cho nhà đầu tư KCN

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng Lã Thanh Tân cho rằng, đại dịch Covid-19 đã kích hoạt quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng kỹ thuật, kinh tế số, các ngành liên quan bảo vệ sức khỏe, môi trường được triển khai quyết liệt. Trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục tìm giải pháp mở ra không gian cho các hoạt động kinh tế mới như: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, giải pháp để tạo ra động lực cho cải cách thể chế hướng tới thông lệ quốc tế trong bối cảnh hội nhập, phục hồi và phát triển bền vững.

Theo ông Lã Thanh Tân, xây dựng và phát triển KCN, khu kinh tế là chủ trương lớn và nhất quán của Đảng, Nhà nước. Một trong số đó là chính sách cho phát triển mô hình KCN sinh thái, nhằm thu hút tối đa nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Cần một “lực đẩy” mới cho mô hình khu công nghiệp sinh thái

Đại biểu Lã Thanh Tân – Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Thời gian qua, một số quy định về KCN, khu kinh tế đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình KCN, khu kinh tế, trong đó Nghị định số 82 năm 2018 của Chính phủ về quản lý KCN, khu kinh tế đã tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ về cơ chế, chính sách phát triển KCN, khu kinh tế.

Tuy nhiên, kết quả tổng kết, đánh giá toàn diện trong 30 năm xây dựng và phát triển KCN, khu kinh tế vẫn chỉ ra rằng: việc hoàn thiện thể chế, tăng cường phân cấp, phân quyền cho các địa phương (nhất là phân cấp, phân quyền cho các ban quản lý KCN, khu kinh tế) và đổi mới loại hình KCN, khu kinh tế còn chậm, chưa tạo được những chuyển biến căn bản. Chất lượng thu hút đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển theo chiều sâu, liên kết, hợp tác trong KCN.

Trên thực tế, cộng đồng doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và ban quản lý các KCN, khu kinh tế đang mong muốn sửa đổi toàn diện Nghị định số 82 năm 2018 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn cho việc cải thiện đầu tư, kinh doanh, đồng thời thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc huy động các nguồn lực của khu vực tư nhân, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Một trong những nội dung được quan tâm là chính sách khuyến khích phát triển các mô hình KCN sinh thái.

Vì vậy, những chính sách ưu đãi đầu tư vào khu vực này cần thiết thực đối với nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, doanh nghiệp trong KCN, có sự đột phá để khuyến khích nhà đầu tư phát triển theo mô hình KCN sinh thái.

Từ đó, đại biểu Lã Thanh Tân đề nghị về chính sách, ngoài những ưu đãi cho KCN sinh thái theo quy định hiện hành thì Chính phủ cần nghiên cứu bổ sung các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp có thể được áp dụng tương tự như khu kinh tế. Cụ thể, đại biểu Lã Thanh Tân nhấn mạnh cần thiết phân cấp cho ban quản lý KCN, khu kinh tế và các sở, ngành liên quan ở địa phương thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận KCN sinh thái, vì các tiêu chí KCN sinh thái đã được quy định cụ thể trong Nghị định của Chính phủ và việc phân cấp cho ban quản lý KCN, khu kinh tế sẽ cắt giảm được thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Còn ông Phạm Hồng Điệp – Chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền đưa ra một số đề xuất kiến nghị. Cụ thể, cần ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Thời gian áp dụng miễn giảm theo quy định chung của pháp luật hiện hành.

Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho toàn bộ thời hạn thuê đối với KCN sinh thái. Ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho toàn bộ thời hạn của dự án. Ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu: Ưu đãi chung theo quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài những ưu đãi trên, các chủ đầu tư cũng đề xuất giảm bớt thủ tục hành chính, công nhận KCN sinh thái cụ thể bộ hồ sơ xin công nhận khu công nghiệp sinh thái do chủ đầu tư đề xuất được thẩm định tại Ban quản lý KCN, khu kinh tế và các sở ngành liên quan và trình UBND tỉnh, thành phố ban hành giấy chứng nhận KCN sinh thái.

Có thể nói, việc áp dụng KCN sinh thái tại Việt Nam là một trong những giải pháp để hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Phát triển KCN sinh thái có thể cải thiện hoạt động kinh tế, đồng thời giảm thiểu các tác động tới môi trường bởi nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên, giảm bỏ chất thải và thích hợp cho phát triển công nghiệp xanh. Tuy nhiên, để phát triển và nhân rộng mô hình này tại Việt Nam, hệ thống chính sách đóng vai trò vô cùng quan trọng. Do vậy, cộng đồng doanh nghiệp rất mong mỏi về một “lực đẩy” mới cho mô hình KCN sinh thái tại Việt Nam.

Việc triển khai mô hình KCN sinh thái sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của hoạt động công nghiệp tại Việt Nam, đồng thời là tiền đề cho việc xây dựng cơ chế, chính sách về KCN sinh thái nói riêng, cũng như lồng ghép trong các quy định của pháp luật về môi trường, công nghiệp và các chính sách có liên quan.

HẢI HÀ

Các tin khác

Công an nhân dân miền Tây giúp dân trong đợt hạn mặn, thiếu nước ngọt

Công an nhân dân miền Tây giúp dân trong đợt hạn mặn, thiếu nước ngọt

(SK&MT) - Nhằm giúp nhân dân khắc phục phần nào tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt trong đợt hạn mặn năm nay, Công an các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã ra quân tổ chức vận chuyển, phát nước ngọt miễn phí cho người dân.
Đồn Biên phòng Tân Tiến (Cà Mau) cứu nạn thành công 4 thuyền viên bị chìm tàu trên biển

Đồn Biên phòng Tân Tiến (Cà Mau) cứu nạn thành công 4 thuyền viên bị chìm tàu trên biển

(SK&MT) – Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Tân Tiến (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) sáng 11/4, đơn vị đã phối hợp cùng ngư dân cứu nạn thành công 4 thuyền viên bị chìm tàu trên biển tối ngày 10/4.
Sẽ xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm kênh Bắc Hưng Hải

Sẽ xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm kênh Bắc Hưng Hải

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri liên quan tới kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.
Bắc Ninh: Nổ nhà máy giấy tại cụm công nghiệp Phú Lâm

Bắc Ninh: Nổ nhà máy giấy tại cụm công nghiệp Phú Lâm

(SK&MT) - Khoảng 9h30 sáng ngày 9/04/2024 tại Công ty cổ phần Giấy Hưng Lợi, nằm trong cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trong quá trình sửa chữa đã xảy ra một vụ tai nạn lao động (nghi do nổ bể ngầm chứa nước thải) khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương.
Đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho người dân

Đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho người dân

(SK&MT) - Khoảng 50.000 hộ tại 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu nước sạch, phải sử dụng nhiều giải pháp khác nhau đảm bảo có nước sạch sinh hoạt.
Khởi động Dự án Sử dụng phân bón đúng tại Việt Nam

Khởi động Dự án Sử dụng phân bón đúng tại Việt Nam

(SK&MT) - Dự án do Hoa Kỳ tài trợ nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng phân bón, tăng thu nhập cho nông dân và giảm phát thải khí nhà kính trong trồng lúa từ việc sử dụng phân bón đúng (đúng loại, đúng tỉ lệ, đúng thời điểm, đúng địa điểm).
Tọa đàm “Sinh viên hành động vì động vật hoang dã”

Tọa đàm “Sinh viên hành động vì động vật hoang dã”

(SK&MT) - Tọa đàm được tổ chức tại Trường đại học Nông Lâm (ĐH Huế) thuộc Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thuộc dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC).
Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động Y tế cơ sở

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động Y tế cơ sở

(SK&MT) - Đây là nội dung chính trong Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 5/4/2024 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư.
Hàng chục triệu tấn rác thải nhựa dưới đáy biển

Hàng chục triệu tấn rác thải nhựa dưới đáy biển

(SK&MT) - Lượng rác thải nhựa này tập trung xung quanh các lục địa, với 46% trong tổng số lượng rác này nằm ở độ sâu hơn 200m và 54% còn lại nằm ở độ sâu từ 200 đến 11.000m.
Xem thêm

Đọc nhiều

“Đất tặc” ngang nhiên khai thác rầm rộ

“Đất tặc” ngang nhiên khai thác rầm rộ

(SK&MT) – Trên địa bàn xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh “đất tặc” ngang nhiên khai thác rầm rộ suốt cả ngày đêm.
Tạp chí Sức Khỏe và Môi Trường triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tạp chí Sức Khỏe và Môi Trường triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 04/03, tại Hà Nội, Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC), Tạp chí Sức Khỏe và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. PGS.TS Mai Thị Hương, Viện trưởng Viện Sức khoẻ & Môi tr
Đắk Lắk: Xe chở đất đá gây ô nhiễm môi trường

Đắk Lắk: Xe chở đất đá gây ô nhiễm môi trường

(SK&MT ) – Theo phản ánh của người dân, chiều ngày 20/02/2024 phóng viên Sức khỏe & Môi trường có mặt tại xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk chứng kiến tình trạng xe chở đất đá không che phủ gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân,.
Vĩnh Phúc: Người dân bất bình vì doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích, gây ô nhiễm môi trường

Vĩnh Phúc: Người dân bất bình vì doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích, gây ô nhiễm môi trường

(SK&MT) - Sự việc xảy ra tại tổ dân phố Sơn Đồng, thị trấn Kim Long huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) trong nhiều tháng qua, khi một doanh nghiệp sản xuất gạch tại Khu Công nghiệp Tam Dương II mượn lại đất lâm nghiệp của 1 hộ dân tập kết đất, sử dụng máy móc trộn đất và vận chuyển đi với số lượng lớn gây tiếng ồn ầm ĩ, khói bụi ảnh hưởng tới hàng chục hộ dân xung quanh, khiến người dân bức xúc.
Đắk Lắk: Xe chở đất gây ô nhiễm môi trường tại xã Hòa Đông

Đắk Lắk: Xe chở đất gây ô nhiễm môi trường tại xã Hòa Đông

(SK&MT) - Những chiếc xe chở đất không phủ bạt, có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá trọng tải chạy cả ngày gây nên cảnh bụi bặm, ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khiến cuộc sống của nhiều người dân tại xã Hòa Đông bị đảo lộn.
le hoi den hung va tuan van hoa du lich dat to 2024
ha noi ho can tiem an nhieu nguy co mat an toan cho nguoi dan vi khong co hang rao chan bao ve
ban tin skmt so 1 thang 4 nam 2024
nhieu dia phuong o vung nui phia bac xuat hien mua da giong loc
tai hien tet xua cua nguoi ha noi
chinh thuc van hanh nha may dien rac dau tien tai bac ninh
lac hiep hoa cay hoa mau chu luc de phat trien kinh te dia phuong
chuyen muc dich su dung dat de thuc hien du an khu do thi nam song cau thai nguyen
dua o gia vien ninh binh dac san cua vung dat sinh vuong sinh thanh
tra hoa vang cuc phuong cay duoc lieu quy cua huyen nho quan
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới

(SK&MT) - Ngày 20/3, Petrovietnam đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho đồng chí Lê Ngọc Sơn.
Đảng bộ huyện Lương Tài, Bắc Ninh làm tốt công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ huyện Lương Tài, Bắc Ninh làm tốt công tác phát triển đảng viên

(SK&MT) - Phát triển đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu củ
Bắc Ninh: Kết nạp Đảng cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Bắc Ninh: Kết nạp Đảng cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ

(SK&MT) - Năm 2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.700 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 248 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Từ nguồn thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức kết nạp đảng cho 118 đản
Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

(SK&MT) - Sáng 29/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự, chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương.
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 tỉnh Bắc Ninh

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 tỉnh Bắc Ninh

(SK&MT) - Ngày 12/4, tại khu vực Công viên Hồ Điều hòa Văn Miếu (thành phố Bắc Ninh) diễn ra lễ Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 tỉnh Bắc Ninh năm 2024.
Phẫu thuật miễn phí cho trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng

Phẫu thuật miễn phí cho trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng

(SK&MT) - Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Bệnh viện Trung ương Huế cùng Đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, CHLB Đức), sẽ tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí trên toàn quốc cho trẻ em mắc dị tật khe hở mô
Thực hiện phân loại rác ở nguồn từ 1/1/2025

Thực hiện phân loại rác ở nguồn từ 1/1/2025

(SK&MT) - Hệ thống văn bản hướng dẫn và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, truyền thông trong cộng đồng đang được gấp rút hoàn thiện để thực hiện phân loại rác ở nguồn từ 1/1/2025.
Hơn 10.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng

Hơn 10.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng

(SK&MT) - Dù chưa ghi nhận ca tử vong do tay chân miệng, nhưng số ca mắc bệnh tại thời điểm này đã tang gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu ở các cơ sở giáo dục mầm non, có đến trên 90% trẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh.
Tây Nguyên nỗ lực đối phó với khó khăn trong mùa hạn hán

Tây Nguyên nỗ lực đối phó với khó khăn trong mùa hạn hán

(SK&MT) - Trong tình hình hạn hán kéo dài, cảnh "đồng khô, ruộng khát" xuất hiện ở nhiều khu vực Bắc Tây Nguyên, gây ra nỗi lo lớn cho các nông dân địa phương. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên khiến cho cây trồng đang trong giai đoạn quan trọng của vụ mùa
Quốc Oai đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khơi nguồn di sản

Quốc Oai đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khơi nguồn di sản

(SK&MT) - Tối 12-4, tại Khu di tích quốc gia chùa Thầy, UBND huyện Quốc Oai long trọng tổ chức Lễ đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai hội chùa Thầy, khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch huyện Quốc Oai 2024 với chủ đề “Quốc Oai - Khơi nguồn di sản”.
Cần Thơ tổ chức Tết quân dân mừng Chol Chnam Thmay lần thứ 4

Cần Thơ tổ chức Tết quân dân mừng Chol Chnam Thmay lần thứ 4

Cần Thơ tổ chức Tết quân dân mừng Chol Chnam Thmay lần thứ 4
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai tại Thanh Hóa

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai tại Thanh Hóa

(SK&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.
Quản lý đất đai thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Quản lý đất đai thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

(SK&MT) - Theo điều 23, Luật đất đai 2013, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định. Vấn nạn sử dụng đất trái mục đích, xây dựng các công trình trái phép, tranh chấp đất đai kéo dài tại thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên đang nổi côm, nhiều hộ dân tố cáo vi phạm lẫn nhau, chính quyền vào cuộc chưa hiệu quả, gây bức xúc cho người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.
Bộ đội Biên phòng Cà Mau xử lý vi phạm môi trường

Bộ đội Biên phòng Cà Mau xử lý vi phạm môi trường

(SK&MT) - Ngày 4-4, Thiếu tá Nguyễn Văn Lượm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Khánh Tiến (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết: Đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tang vật vi phạm sử dụng kích điện để khai thác thủy sản t
Thanh Hóa: Xử phạt đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Thanh Hóa: Xử phạt đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

(SK&MT) - UBND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tiến hành tịch thu phương tiện của một đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Thành Tân.
Cà Mau: Đồn Biên phòng Sông Đốc phát hiện cơ sở tàng trữ trái phép dụng cụ kích điện tự chế

Cà Mau: Đồn Biên phòng Sông Đốc phát hiện cơ sở tàng trữ trái phép dụng cụ kích điện tự chế

(SK&MT) - (SK&MT) - Cà Mau: Đồn Biên phòng Sông Đốc phát hiện cơ sở tàng trữ trái phép dụng cụ kích điện tự chế
Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại khoa Điện tử - Viễn thông

Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại khoa Điện tử - Viễn thông

(SK&MT) - Chiều 6/4, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Hội thảo đào tạo sau đại học Khoa Điện tử - Viễn thông nhằm hỗ trợ học viên, nghiên cứu sinh nâng cao chất lượng nghiên cứu.
Lan tỏa đam mê khoa học cùng các Amsers tại Hội chợ khoa học Science Fair 2024

Lan tỏa đam mê khoa học cùng các Amsers tại Hội chợ khoa học Science Fair 2024

(SK&MT) - Trải qua 6 mùa tổ chức thành công với sự tham gia của hàng nghìn người dân trên khắp địa bàn thành phố, năm nay, Science Fair tiếp tục là sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho mọi lứa tuổi, góp phần truyền đi ngọn lửa đam mê khoa học đến với cộng đồn
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.
Trường ĐH Điện lực và Công ty CP Viễn thông FPT ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Trường ĐH Điện lực và Công ty CP Viễn thông FPT ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

(SK&MT) - Ngày 22/11/2023, Trường Đại học Điện lực và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu trong giai đoạn 3 năm, 2023 - 2026.

Nổi bật

Tây Nguyên nỗ lực đối phó với khó khăn trong mùa hạn hán

Tây Nguyên nỗ lực đối phó với khó khăn trong mùa hạn hán

(SK&MT) - Trong tình hình hạn hán kéo dài, cảnh "đồng khô, ruộng khát" xuất hiện ở nhiều khu vực Bắc Tây Nguyên, gây ra nỗi lo lớn cho các nông dân địa phương. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên khiến cho cây trồng đang trong giai đoạn quan trọng của vụ mùa
Kịp thời dập tắt liên tiếp 2 đám cháy rừng tại Kiên Giang

Kịp thời dập tắt liên tiếp 2 đám cháy rừng tại Kiên Giang

(SK&MT) - Theo thông tin từ Ban chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Giang Thành (Kiên Giang) trong ngày 13/4, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS các xã Phú Mỹ và Tân Khánh Hòa đã liên tiếp tham gia cứu chữa 2 vụ cháy rừng.
Quốc Oai đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khơi nguồn di sản

Quốc Oai đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khơi nguồn di sản

(SK&MT) - Tối 12-4, tại Khu di tích quốc gia chùa Thầy, UBND huyện Quốc Oai long trọng tổ chức Lễ đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai hội chùa Thầy, khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch huyện Quốc Oai 2024 với chủ đề “Quốc Oai - Khơi nguồn di sản”.
Thúc đẩy kinh tế biển bằng các giải pháp liên ngành, liên vùng mang tính đột phá

Thúc đẩy kinh tế biển bằng các giải pháp liên ngành, liên vùng mang tính đột phá

Sáng 12/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược), chủ trì Kỳ họp lần thứ nhất của Ủy ban kết hợp trực tuyến tại điểm cầu của 28 địa phương có biển.
Đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi)

Đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi)

(SK&MT) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ mục tiêu phát triển các ứng dụng năng lượng nguyên tử đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, củng cố an ninh quốc gia trong tình hình mới.
Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Dự kiến sẽ có khoảng 60 bệnh nhân được thăm khám trong Chương trình phẫu thuật từ thiện, các bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe sẽ được phẫu thuật trong đợt 1 này.
TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

(SK&MT) - Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung trọng tâm trong cải cách hành chính, vừa có ý nghĩa trong tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, vừa tạo cơ hội cho hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế – xã hội.
Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

(SK&MT) - Bệnh viện C Thái Nguyên là một trong những bệnh viện uy tín cung cấp các dịch vụ Đa khoa khu vực Thái Nguyên. Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 32 năm phát triển và trưởng thành, Bệnh viện không ngừng phát triển lớn mạnh về quy mô cũng như làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

(SKMT) - Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (tiền thân là Viện Điều dưỡng Khu tự trị Việt Bắc) được thành lập ngày 12/10/1955. Qua hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, với sự đổi mới về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nay đã trở thành một bệnh viện lớn của tỉnh.
Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

(SK&MT) - Là bệnh viện công lập Hạng 3 tại tỉnh Thái Nguyên, TTYT thị xã Phổ Yên luôn đảm bảo chuyên môn và hạ tầng để đảm nhận chức năng thăm khám tại địa phương. Đồng thời, liên tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu đạt các tiêu chí Trạm đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã, để người dân luôn an tâm khi tới đây khám và điều trị.
Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Ngay từ ngày đầu thành lập (31/12/1965), Bệnh viện A Thái Nguyên luôn định hướng rõ sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn và phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày đó. Trong chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện đã luôn nỗ lực rèn luyện, cống hiến hết mình cho sứ mệnh cao cả ấy, làm nên thành tích chung của ngành Y tế Thái Nguyên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ (TTYT huyện Đồng Hỷ) là bệnh viện công lập hạng III trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, TTYT huyện Đồng Hỷ đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt vai trò phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng và thực hiện tốt tiêu chí cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.
Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(SK&MT) - Nằm ở một huyện vùng núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Kạn, thế nhưng trong những năm qua, tập thể cán bộ, thầy thuốc, y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Chợ Đồn luôn phát huy tinh thần vượt khó, đoàn kết một lòng, từng bước xây dựng đơn vị ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác khám chữa bệnh của người dân đồng bào dân tộc miền núi tại địa phương.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

(SK&MT) - Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng chú trọng áp dụng công nghệ tiên tiến để triển khai nhiều kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn, điều này đã giúp người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.
Giao diện di động